Lees o.a. over de balans na 10 jaar Zichtbare schakel en over het nieuwe programma voor verpleging en verzorging Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief februari 2019
Kwaliteit
van Zorg
 
‘Investering in wijkverpleging verdient een vervolg’
Hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans en SER-voorzitter Mariëtte Hamer maken de balans op na 10 jaar Zichtbare schakel. ‘Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet.’
Lees het duo-interview
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuw programma Verpleging en verzorging
We gaan de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit programma borduurt voort op Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen.
Wat willen we met dit programma bereiken?
Projectresultaten
Resultaten Citrienfonds-programma ‘Doen of laten?’
Medisch specialisten
Niet-gepaste zorg kan je verantwoord terugdringen en de patiënt heeft daar een belangrijke rol in. Dit en meer lees je in het onderzoeksrapport. Bekijk ook de Deïmplementatiegids en 2 toolkits.
Wat zijn de conclusies?
Onderzoeksresultaten Tussen Weten en Doen
Verpleging en Verzorging
ARTIKELENREEKS | Hoe zorgen we voor zoveel mogelijk gezondheidswinst bij COPD? Zelfmanagementondersteuning blijkt niet altijd succesvol. Het 4e artikel in deze reeks is een interview met Jaap Trappenburg.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
  
1e kwaliteitsstandaard voor verpleegkundigen en verzorgenden
Verpleging en Verzorging
Dit jaar verschijnen de kwaliteits-standaarden uit het programma Ontwikkeling Kwaliteits-standaarden, i.s.m. V&VN. De 1e is nu verschenen en gaat over de zorg voor zieke kinderen thuis, na ziekenhuisopname.
Interview met Eva Schmidt-Cnossen
  
Hoe ontwikkel ik een keuzehulp bij een richtlijn?
Organisatie van zorg
Deze leidraad is doorontwikkeld en vastgesteld door de FMS, NHG, V&VN en Patiëntenfederatie, opgenomen in het Register van het Zorginstituut én in gebruik genomen. 
Bekijk de leidraad
Praktijkvoorbeelden en achtergrond
Bijeenkomst Actieonderzoek Innovatieve zorg
Organisatie van zorg
In december kwamen de projectleiders voor de 2e keer bijeen. Dit keer bij het project CMyLife E-Clinics. In dit filmpje vertellen ze hoe ze leren van elkaars projecten.
Bekijk het filmpje
‘Als je kwaliteit wilt leveren, doe je mee aan onderzoek’
Huisartsen
Er komt extra financiering vanuit de overheid voor huisarts-geneeskundig onderzoek. Zo krijgt de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisarts-geneeskunde een nieuwe impuls. Henk Smid, directeur ZonMw, vertelt erover. 
Interview in 'Huisarts & Wetenschap'
 
Hoe krijg je de complexe ouderenzorg in de vingers?
Huisartsen
Met hun complexe problemen vragen ouderen een eigen benadering. Met haar onderwijs-kundig onderzoek, werpt Wemke Veldhuijzen nu licht op de verschillende manieren waarop huisartsen de noodzakelijke vaardigheden opdoen.
L Lees het Interview
Twitter Facebook LinkedIn
Bijeenkomst HGOG voor huisartsen en aioto’s
Huisartsen
Tijdens de 3e projectleiders-bijeenkomst hebben projectleiders en aiotos informatie uitgewisseld, elkaar van advies voorzien en nagedacht over de toekomst.
Terugblik bijeenkomst
  
Energieke Meet & Greet Citrienfonds
Medisch specialisten
Op vrijdag 25 januari 2019 vond de Inspiratie Meet & Greet plaats. Vijf jaar Citrienfonds heeft veel duurzame oplossingen opgeleverd om de zorg beter te maken en toegankelijk en betaalbaar te houden.
Wat is er besproken?
Nieuwe projecten
Verpleging & Verzorging: leren en verbeteren
Verpleging en Verzorging
In deze ronde zijn 5 projecten gehonoreerd. Het gaat om onderzoek naar duurzaam en systematisch leren en verbeteren in de verpleging en verzorging.
Waar gaan de projecten over?
Kwaliteitsstandaarden gericht op de wijkverpleging
Verpleging en Verzorging
Sinds 2015 werken we met beroepsvereniging V&VN aan de ontwikkeling van kwaliteits-standaarden. Nu hebben we een vervolgopdracht ontvangen, gericht op de wijkverpleging.
Lees meer over de vervolgopdracht
 
Evidence based handelen bij ADL
Verpleging en Verzorging
In januari is een vervolgproject gestart om meer wetenschappelijke kennis te genereren over de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het project legt de focus op de verpleeghuiszorg.
Lees meer over dit project
Subsidie
Toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek
VWS heeft deze toegangspoort ingesteld voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen. Alle niet-UMC’s in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren, kunnen een aanvraag indienen. De deadline van deze toelatingsronde is 28 maart 2019.
Lees meer
Kwaliteit van Zorg
Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Om dat mogelijk te maken is er wetenschappelijke- en praktijkkennis nodig. Antwoorden op vragen uit het veld, zodat resultaten worden toegepast in de praktijk. En waarmee de zorg en het beleid op de zorg verbetert. Hier zetten we op in.
Bekijk het thema 'Kwaliteit van Zorg'
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube