Nieuwe subsidieregeling veelbelovende zorg van start, zorg op maat: welke handprothese is geschikt? En volop ander nieuws! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, februari 2019
Doelmatigheids-
Onderzoek
 
Subsidieregeling veelbelovende zorg van start
Per 1 februari 2019 is de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking getreden. Het doel van deze regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Het ministerie van VWS stelt hiervoor jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. De regeling financiert zowel de kosten voor de zorg als voor het onderzoek. De subsidieregeling wordt gezamenlijk uitgevoerd door Zorginstituut Nederland en ZonMw.
Lees meer
Stimuleringssubsidies ronde 2
In Stimuleringssubsidies ronde 2 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg zijn 7 project-ideeën ingediend. Met deze subsidie kunnen voorbereidende activiteiten worden gefinancierd voor het schrijven van een projectidee.
Meer over Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
Testers gezocht!
Binnenkort beschikbaar: nieuwe BIA rekentool
Medio maart komt een nieuwe, gebruikersvriendelijke rekentool beschikbaar voor het uitvoeren van een Budget Impact Analyse (BIA).
Wij zijn op zoek naar  onderzoekers die aan de hand van eigen casuïstiek de BIA rekentool willen testen.
Aanmelden
Praktijkvoorbeelden en achtergrond
Welke handprothese is het meest geschikt?
Zorg op maat
Mensen die een arm of hand missen gebruiken vaak een prothese. De kosten van handprothesen zijn de afgelopen jaren fors gestegen o.a. door nieuwe bionische prothesehanden, waarvan de duim en vingers afzonderlijk kunnen bewegen.
Bekijk de video
Twitter Facebook LinkedIn
   
Behandeling van onbegrepen klachten
Veel mensen die bij de huisarts komen met onbegrepen klachten, hebben een ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS). Zij ontwikkelen onbewust lichamelijke klachten waarvoor geen medische reden gevonden kan worden. Deze klachten gaan meestal niet vanzelf weg en leiden vaak tot verminderd functioneren.
Lees meer
   
Nieuws
Minister Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg
Minister Bruins wil ervoor zorgen dat patiënten de juiste zorg krijgen. Met het nieuwe programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik wordt de medisch specialistische zorg goed geëvalueerd. De uitkomsten uit dit zorgevaluatie-onderzoek moeten in de praktijk worden gebracht en leiden tot het gepast gebruik van zorg. Het programma is een samenwerkings-verband van alle partijen uit de medisch specialistische zorg.

  Lees de kamerbrief
Lees het artikel van Zorgvisie
'Een aantal weken in New York'
Blog van Rosa Geurtzen
In april 2018 ontving Rosa Geurtzen een beurs voor haar rol in de PreCo studie: prenatale counseling bij extreme vroeggeboorte. Zij bracht onder meer een bezoek van 4 weken aan een neonatologie-afdeling in New York.
Lees De blog
TOP-subsidie voor 11 excellente onderzoeks-groepen
Subsidienieuws
Elf projecten van excellente onderzoeksgroepen zijn gehono- reerd voor een TOP-subsidie, waaronder onderzoek naar een optimale vaccinatiestrategie om het afweersysteem van kanker-patiënten te activeren, naar ‘epigenetisch’ bijsturen om immunotherapie effectiever te maken en hersenactiviteits-patronen om de ziekte van Alzheimer in een preklinisch stadium op te sporen en te behandelen.
Lees meer
Sekse en gender integreren in onderzoek
Tips voor onderzoekers
Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Voor subsidieaanvragers zijn tips en tools verzameld.
Lees meer
 
AVG en (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek: belemmering of kans?
De AVG heeft gevolgen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wat is er nieuw en hoe wordt omgegaan met verzoek tot verwijdering van gegevens van een patiënt of donor?
Lees meer
Nieuw: themapagina Patiëntenregistraties
Op de nieuwe themapagina zijn de projecten, achtergrondinformatie, uitgangspunten voor subsidierondes en initiatieven en ontwikkelingen rondom patiëntenregistraties te vinden. Daarnaast worden de diverse registraties verder uitgelicht.
Bekijk de themapagina
Website voor jeugdige deelnemers aan onderzoek
Onderzoekers vragen jonge ziekenhuispatiënten soms of ze willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek. Maar wat is dat eigenlijk? Kunnen kinderen zelf kiezen?
Dr. Ronella Grootens, onderzoeker bij het LUMC, sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg, maakte een website voor hen.
Naar het nieuwsbericht
Bekijk de website
Bekijk het project
 
Nieuws in het kort
Feedback NWO en ZonMw over de implementatie van Plan S
Stappenplan: implementatie van e-health
De NZa zet zich in om innovatie te stimuleren
Bekostiging van specialistische zorg en onderzoek in niet-universitaire ziekenhuizen heeft meerwaarde
Vernieuwende risico’s of risicovolle vernieuwing?
De Nationale Wetenschapsagenda
De Nationale Wetenschapsagenda organiseert op donderdag 7 maart een conferentie met als onderwerp: "Vernieuwende risico’s of risicovolle vernieuwing?".
Lees meer
Innovatiecafé 2019
inspiratie, kennis en tips
Kwetsbaarheid, bottom-up innoveren en gefundeerde stappenplannen: het zijn een paar van de vele termen die de revue passeerden op 8 februari tijdens het Innovatiecafé Implementatie. Experts deelden hun ervaringen en gaven advies voor in de praktijk.
Lees meer
 
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
'Geneesmiddelen in de praktijk'
Op donderdag 4 april 2019 organiseert ZonMw het 7e congres Goed Gebruik Geneesmiddelen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het programma is bekend en aanmelden is mogelijk.
Meer informatie
Wereld Kankerdag 2019
Ieder jaar wordt op Wereld kankerdag wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar kanker. Bekijk de projecten
Bekijk de projecten
 
Subsidie
Deadline: 9 april 2019, 14:00 uur
Hart voor duurzame zorg
Deadline: 16 april 2019, 14:00 uur
Medische Inspirator prijs
Toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek geopend
Deze ronde fungeert als toegangspoort voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen. Alle niet-UMC’s in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren, kunnen een aanvraag indienen. De deadline van deze toelatingsronde is 28 maart 2019.
Lees meer
 
Subsidieoproepen Zwangerschap en geboorte
Bent u werkzaam in de keten van integrale geboortezorg en wilt u onderzoek doen dat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van integrale geboortezorg?
Lees meer over de subsidieoproepen
   
Agenda
Informatiebijeenkomst subsidieregeling veelbelovende zorg
19
FEB
 
13:45 - 17:00
Jaarbeurs MeetUp Utrecht
Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag
7
mrt
 
12:00 - 18:00 Jaarbeurs-Supernova Utrecht
Conferentie De Nationale Wetenschapsagenda: Vernieuwende risico’s of risicovolle vernieuwing?
7
mrt
 
12:30 - 17:00
Het Paard, Den Haag
 
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019
4
APR
 
9:30 - 18:00
Beurs van Berlage Amsterdam
Informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling E-health Thuis
4
APR
 
13:00 - 17:00, Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
  
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube