In deze editie leest u over e-health, nieuwe subsidieoproepen en klimaatverandering en gezondheid. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, januari 2019
Preventie
 
Actueel
Subsidie effectiviteitsonderzoek:
reageer voor 12 maart
Op dit moment staan 2 subsidie-oproepen open vanuit het preventieprogramma:
  1. Effectiviteitsonderzoek naar kennislacunes op thema’s en doelgroepen.
  2. Onderzoek naar werkzame elementen.
Lees meer in het nieuwsbericht
NCVGZ 2019: voortbouwen op 20 jaar Preventie
Hoor en ervaar wat er allemaal gebeurt op hét congres voor publieke gezondheid. Zorg dat u er (weer) bij bent op 11 april. Samen met partners belichten we kennis en inzichten uit 20 jaar Preventie onderzoek en ervaring met implementatie.
Laat u inspireren!
Gedragsverandering met behulp van e-health: kan dat?
We spraken hierover met Gert-Jan de Bruijn en Chamoetal Zeidler (Universiteit van Amsterdam) van het samenwerkingsverband Supreme Nudge. En met Petra van Tiggelen (GGD Amsterdam) van de GGD AppStore.
Naar het artikel
Stem op uw favoriete onderzoek
Doe mee met de Medische inspiratorprijs. U kunt stemmen op het beste samenwerkingsproject tussen patiënten en onderzoekers: de online vriendschapscursus of het onderzoek naar chronische Lyme. Uw stem telt!
Bekijk de films en stem nu!
  
Vlog #Jeroenonderzoekt over suïcidepreventie
Kunnen gegevens uit de hersenen een voorspeller zijn voor suïcidaal gedrag? Om pogingen tot zelfdoding te voorkomen is meer kennis nodig. Onze voorzitter vertelt in zijn vlog over het belang van hersendata bij suïcidepreventie.
Bekijk de vlog
Klimaatverandering en gezondheid
Onderzoek is nodig om ons te kunnen voorbereiden op de gevolgen van de klimaat-verandering op de gezondheid. We verwachten dat deze het grootst zijn bij infectieziekten, voedsel-veiligheid en –zekerheid, huidkanker door UV-straling, allergieën, hitte in de stad, wateroverlast, longproblemen (COPD) door fijnstof.
Naar themapagina Klimaat
 
E-healthweek
Wij doen mee!
Het is e-healthweek 2019. Met digitale ondersteuning krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en preventie. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van e-health door het financieren van onderzoek op dit gebied.
Bekijk de projecten over Gezondheidsbescherming, Sport en bewegen en Preventie
Nieuw onderzoek
Gehonoreerde projecten deelprogramma Vroege opsporing
Binnenkort starten 7 nieuwe projecten rondom de thema’s Screening en Goed geïnformeerd kiezen bij een bevolkings-onderzoek of health check.
Bekijk hier de projecten
   
Nieuwe projecten antimicrobiële resistentie
Binnen het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) starten 2 netwerkprojecten over surveillance.
Lees meer over de projecten
   
Projectresultaten
Resistentie verpleeghuizen
De handleiding 'Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg' is het resultaat van multidisciplinair onderzoek naar antibioticaresistentie binnen verpleeghuizen.
Bekijk het project
   
Sportimpuls
De Sportimpuls financiert vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. 2 mooie voorbeelden: Hoorn in beweging door wekelijkse laagdrempelige sportinstuif en in Deventer laat Sportstars de jeugd kennismaken met nieuwe sporten.
   
Consultatiebijeenkomst Plan S
31
jan
 
12:00 - 18:00, Polargebied Media Plaza, Utrecht
Week van de implementatie
4-8
feb
 
09:00 - 17:00,
Diverse locaties
JPI HDHL conferentie
20
feb
 
09:00 - 18:00, Brussel (Bozar)
GGG congres
4
apr
 
09:30 - 17:30,
Beurs van Berlage, Amsterdam
Kennisateliers Werk en Inkomen
8
apr
 
12:00 - 17:00,
Tilburg

NCVGZ
11
apr
 
09:00 - 17:30,
Jaarbeurs, Utrecht
Kennisateliers Werk en Inkomen
18
apr
 
12:00 - 17:00,
Groningen
Kennisateliers Werk en Inkomen
9
mei
 
12:00 - 17:00,
Almere
Subsidie
Deadline pre-proposal: 18 februari 2019
De 9e gezamenlijke subsidieoproep van JPIAMR gaat over diagnostiek en surveillance van antimicrobiële resistentie
Deadline: 12 maart 2019, 14:00 uur
Subsidieoproep: Verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg
Deadline: 12 maart 2019, 14:00 uur
Prenatale screening en neonatale screening
Deadline: 12 maart 2019, 14.00 uur
Preventieprogramma: Effectonderzoek kennislacunes
Deadline: 12 maart 2019, 14.00 uur
Preventieprogramma: Werkzame Elementen - Fase 1
Deadline: 9 april 2019, 14:00 uur
Longitudinale effectmonitor jeugdzorgplus
Deadline: doorlopend aanvragen
Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten
Verwachte subsidies
En ook in het nieuws...
'Goed leven'
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft 18 december 2018 rapport ‘Goed leven’ gepubliceerd. Dit rapport laat zien dat goed leven zeer divers, niet vanzelfsprekend en niet gemakkelijk is.
Ga naar het rapport
   
   
Publicaties
Onderzoeksagenda infectieziektebestrijding
De onderzoeksagenda bevat onder ander de volgende pijlers: opkomende (nieuwe en toenemende infecties), One Health en vaccinatie.
Bekijk de publicatie
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website.  Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
aanmelden
  
Transformatie in het sociaal domein
Nu gemeenten de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet moeten uitvoeren, zijn ze verantwoordelijk voor het bevorderen van participatie in de samenleving. Hoe staat het er na 3 jaar voor? Waar liggen de moeilijkheden en kansen?
Lees het in de sociaal domein-special van het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube