In deze nieuwsbrief aandacht voor rouwzorg. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief nummer 23 | november 2018
Palliatieve zorg
 
Programmanieuws
ZonMw Parel voor Pharos!
project 'In gesprek over leven en dood'
De naderende dood is in veel culturen een groot taboe. De directe manier waarop daar in Nederland over gesproken wordt, stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip. Het project ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos levert nieuwe inzichten op én concrete materialen om het anders te doen. 
Lees meer over deze parel
Twitter Facebook LinkedIn
Verbeterprogramma Palliatieve Zorg werkt door in de praktijk
Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg heeft zorgorganisaties tussen 2012 en 2016 gestimuleerd om hun palliatieve zorg een jaar lang te verbeteren. Ruim 1 tot 5,5 jaar na de afronding van de projecten is de meerwaarde in de zorg nog steeds merkbaar, blijkt uit een peiling door het NIVEL.
Meer informatie over de peiling
 
Boekeditie Canon Palliatieve zorg
De boekeditie van de digitale Canon palliatieve zorg is beschikbaar, waarin de veelal onbekende geschiedenis van de palliatieve zorg op een unieke wijze is geboekstaafd.
Meer informatie of het boek bestellen?
 
In beeld
'Rouwsluiers' zitten verwerking in de weg
Over wat een ‘normaal’ rouwproces is, bestaan veel onwrikbare opvattingen. Bijvoorbeeld dat het proces altijd volgens bepaalde fases verloopt. Of dat er een minimale én maximale periode voor zou staan. Jan van den Bout noemt dit ‘rouwsluiers’, omdat ze verhullen dat rouwen voor iedereen anders is.
Lees het interview met Jan van den Bout
Twitter Facebook LinkedIn
 
‘Rouw gaat ook over het verlies aan identiteit’
In gesprek met Ilona van der Heide, gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg (Flevoziekenhuis). ‘Sommige mensen kijken heel open naar het levenseinde. Maar anderen vinden het lastig erover te praten als de laatste fase in zicht komt. Het is dus belangrijk dat zorgverleners alert zijn op een palliatieve zorgvraag bij patiënten.’
Lees het artikel met Ilona van der Heide
Twitter Facebook LinkedIn
 
Lopende projecten
Rouwzorg voor ouders van zieke kinderen
Dit project wil de verliesbegeleiding door professionals beter laten aansluiten bij de behoeften van ouders. Daarvoor wordt een kwaliteitsstandaard ‘rouwzorg voor ouders’ ontwikkeld. 
Lees meer over dit project
Oog hebben voor naasten
In het project 'Oog voor naasten' worden handreikingen ontwikkeld voor zorgverleners en naasten over voor- en nazorg. De handreikingen richten zich in eerste instantie op naasten in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Lees meer over dit project
Alle lopende projecten uit het programma 
Binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' lopen inmiddels meer dan 60 projecten. Benieuwd naar de aankomende verwachte resultaten? We hebben ze speciaal voor u in een projectwaaier gezet!
Bekijk de projectwaaier
Twitter Facebook LinkedIn
 
Projectresultaten
Projecten om palliatieve zorg te verbeteren
Het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is opgezet om de zorg aan mensen in hun laatste levensfase te verbeteren. Inmiddels zijn de eerste 6 projecten afgerond. Wat hebben zij opgeleverd en wat gaan patiënten en hun naasten daarvan in het dagelijks leven van merken? Betrokkenen uit onderzoek en praktijk zijn aan het woord in deze digitale publicatie.
bekijk de digitale publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
De projecten die in de digitale publicatie aan bod komen:
Palliatieve spoedzorg door de huisarts in avond, nacht en weekend: wat gaat goed, wat kan beter en implementatie van verbeteringen
  Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie
  Film 'Goede Voorbeelden palliatieve zorg'
   
ZonMw Parelproject ‘In gesprek over leven en dood’
ParkinsonSupport: Palliatieve zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten
Pilotstudie: Deactiveren van ICDs in de laatste levensfase
   
Implementatie
Even voorstellen:
Moniek
Moniek stelt zich voor en gaat in op inzichten vanuit de wetenschap die er zijn rond implementatie en op ervaringen uit de praktijk. In aanvulling op de Hexagontool in de vorige nieuwsbrieven, komen er bijvoorbeeld verschillende implementatiestrategieën en manieren van evaluatie aan bod.
Het artikel lezen
Twitter Facebook LinkedIn
 
Implementatiereeks
Moniek Zijlstra-Vlasveld, medewerker implementatie, neemt het stokje over van Pauline Goense. Ze neemt u in iedere nieuwsbrief mee in de wereld van implementeren. Benieuwd naar de al verschenen edities?
Bekijk de implementatiereeks
   
Subsidie
Deadline: 12 februari 2019, 14:00 uur
Oproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
De oproep heeft tot doel om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk.
Meer nieuws
Kwaliteitskader en rouwzorg
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland stelt dat de patiënt, diens naasten, zorgverleners en vrijwilligers in de zorg passende aandacht moeten ervaren voor verlies en rouw.
Lees meer over het kwaliteitskader en rouwzorg
 
Blog: bewust gebruik geneesmiddelen in de laatste levensfase
Patiënten in de laatste fase van het leven gebruiken vaak veel medicijnen, waaronder medicijnen die in deze fase potentieel overbodig zijn. Benieuwd wat er uit het onderzoek is gebleken?
Lees de boeiende blog
 
Agenda
7th ACP-i conference
13 - 16
   
mrt   MRT
 
De Doelen
Rotterdam
 
Contact en samenwerkingspartners
Aanmelden nieuwsbrief
Spreekt deze nieuwsbrief u aan? De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Meld u direct aan!
aanmelden
Contact
070 - 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliantie
Nieuws van samenwerkingspartners
IKNL
Agora
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube