Interviews over veilig afbouwen antidepressiva en ontwikkeling werkwijzer genome sequencing, winnaar ZonMW beurs over bijeenkomst Buenos Aires, subsidienieuws en nieuws over GGG-projecten. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 77, november 2018
Geneesmiddelen
 
Veilig afbouwen antidepressiva dichterbij met OPERA

Wanneer kan een patiënt veilig stoppen met antidepressiva? Wat is een verstandig afbouwtraject? Een groot multidisciplinair consortium vanuit zowel de eerste- als de tweedelijnszorg onderzoekt dit in de OPERA-studie, onder leiding van Brenda Penninx (Amsterdam UMC, locatie VUmc).

Lees het Interview
   
Werkwijzer genome sequencing ondersteunt ontwikkeling personalised medicine
Het verzamelen en interpreteren van het genetisch profiel van patiënten is nog onvoldoende geharmoniseerd. De werkgroep Datamanagement van het programma Personalised Medicine deed een hiatenanalyse. Jeroen Beliën (VUmc) aan het woord.
lees het Interview
   
Subsidienieuws: verwachte subsidierondes
In 2019 worden de volgende subsidierondes verwacht (onder voorbehoud): Grote Trials 4 (open eind 2018), Open Ronde 9 en Drug Rediscovery Ronde 4 (beide open zomer 2019). Via de nieuwsbrief en website blijft u op de hoogte van deze subsidierondes.
Bekijk het overzicht van de subsidierondes
Subsidieaanvraag gehonoreerd? Maak een DMP
Na honorering is het opstellen van een datamanagementplan (DMP) een volgende stap. De onderzoeker heeft hierbij 2 keuzes: het ZonMw-format of het DMP-template van de eigen organisatie.
Lees meer over DMP en het ZonMw-format
Nieuws
Subsidie toegekend voor werkwijzer DNA-datamanagement
Een standaard werkwijze voor het verzamelen en interpreteren van genoomdata is nodig om onderzoeksgegevens en resultaten van studies sneller bij de patiënt te krijgen. Op basis van de ‘hiatenanalyse’ gaat een breed nationaal samenwerkingsverband met subsidie uit het programma Personalised Medicine een werkwijzer voor datamanagement maken.
Naar het nieuwsbericht
Bewust gebruik geneesmiddelen in laatste levensfase
Patiënten in de laatste fase van het leven gebruiken vaak veel geneesmiddelen. Een deel daarvan is mogelijk niet meer zinvol in deze laatste fase. Arts onderzoeker en winnaar van een ZonMw beurs voor het bewustzijnsproject Eric Geijteman (Erasmus MC) maakt inzichtelijk hoe dit kan worden aangepakt en doet verslag van zijn reis naar Buenos Aires.
Lees de blog
Naar het nieuwsbericht
Bekijk het Medicijnjournaal (vanaf 00:37 min)
Onderzoek dosering antibiotica IC-patiënten
Is een behandeling met antibiotica beter op de individuele patiënt af te stemmen zodat deze sneller van de Intensive Care kan? De Dolphin studie zoekt dit uit aan de hand van therapeutic drug monitoring bij patiënten met sepsis.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het project
Off Road projecten voor doorbraken in medisch/ gezondheidsonderzoek
ZonMw geeft 15 jonge getalenteerde onderzoekers de kans nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheids-onderzoek te realiseren. De projecten lopen uiteen van alternatieve behandeling van schimmelinfecties tot nieuwe therapie voor eczeem.
Lees het nieuwsbericht
Promotie Robert Flint: Onderzoek naar optimale dosering prematuren
Robert Flint (Erasmus MC) verdedigde op 14 november zijn proefschrift. Zijn onderzoek richtte zich onder andere op het optimaliseren van de dosering van medicijnen bij prematuren.
Bekijk het project
Kankeronderzoek bundelt krachten
De analyse van spoortjes tumor-DNA in het bloed van kankerpatiënten kan bepalen welke behandelingen individuele patiënten nodig hebben gedurende het verloop van hun ziekte. Het programma Personalised Medicine investeert €1.850.000,- om in het consortium COIN te onderzoeken hoe de techniek ingebed kan worden en meerwaarde kan brengen in de ziekenhuispraktijk. 
Lees het nieuwsbericht
Polyfarmacie ouderen in Medicijnjournaal
De multidisciplinaire richtlijn bij ouderen heeft een addendum over ouderen in de tweede lijn gekregen. De richtlijn is opgesteld door het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij OudeRen (EPHOR).
Bekijk het Medicijnjournaal (vanaf 6:47 min)
Start studie persoonlijke dosering antidepressiva
Begin juni 2018 is de PITA studie (Pharmacogenetics for Individualized Tricyclic Antidepressant dosing) van start gegaan bij patiënten met een ernstige depressie. Een persoonlijk behandelplan op basis van de genen moet leiden tot een snellere behandeling met minder bijwerkingen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het project
Promotie Charlotte Vrinten: n=1 studies bij zeldzame ziekten
Op 27 november verdedigt Charlotte Vrinten (Amsterdam UMC) haar proefschrift. Haar onderzoek laat onder andere zien op welke manier n=1 trials nuttig en acceptabel zijn bij vergoedingsbeslissingen.
Bekijk het project
Bekijk de vervolgstudie
Nieuws in het kort
In de media: oud kankermedicijn werkt bij chronische aandoeningen

Websites Medicijngebruik en MedicijnBalans samengevoegd

Apothekers op weg naar Onderzoeksagenda 2025

(Virtueel) Nationaal Farmaceutisch Museum open

Citrienfonds gaat door

Vroegtijdig signaleren en melden niet opgehaalde psychofarmaca

Nieuwe bestuurders ZonMw
Projectresultaten

Het gebruik van gentamicine blaasspoelingen bij patiënten met moeilijk behandelbare urineweginfecties door resistente bacteriën verlaagt het aantal infecties, het systemisch gebruik van antibiotica en de antimicrobiële resistentie, zonder relevante bijwerkingen.

De huidige richtlijn voor een antibiotische kuur bij cellulitis blijft van kracht, patiënten die een kortere variant ontvingen hadden vaker recidief na 90 dagen.
 
Transplantatiepatiënten kunnen thuis door middel van Dried Blood Spot zowel de bloedspiegel van hun geneesmiddel als van creatinine doorgeven aan het laboratorium.

De handleiding 'Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg' is het resultaat van multidisciplinair onderzoek naar antibioticaresistentie binnen verpleeghuizen

Agenda
Symposium Antibiotica
19
nov
 
12.00 - 17.30,
NBC,
Nieuwegein
Informatiebijeenkomst 'Wie gaat dat betalen?'
26
nov
 
12.15 - 17.45,
Hotel Theater Fiji,
Zeist
Symposium '7 concrete lessen over Samen beslissen in de zorg'
3
dec
 
12.00 - 17.00, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
Slotmanifestatie NFU-programma e-Health
12
dec
 
09.00 - 16.30, Muziekgebouw
aan 't IJ, Amsterdam
Nationaal symposium over Spoedzorg voor Ouderen
21 november 13.00-18.00 LUMC Leiden
Tijdens het symposium wordt het APOP screeningsprogramma gepresenteerd.
info & aanmelden
NWA Matchmaking-bijeenkomst
ADAPT-Stroke
12
dec
 
12.00 - 17.00,
De Machinist, Rotterdam
  
Save the date: Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019
4
apr
 
09.00 - 18.00,
Beurs van Berlage, Amsterdam
   
    
Subsidie
Deadline: 29 november 2018, 14.00 uur
Rubicon 2018-3
 
Deadline: 8 januari 2019, 14.00 uur
Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2019
   
Programma Geneesmiddelen
Het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, bij de patiënt die het nodig heeft.
Gericht onderzoek is noodzakelijk om bestaande geneesmiddelen effectief, veilig en doelmatig in te zetten. We bereiken dit door onderzoek uit te zetten, infrastructuur op te zetten en initiatieven te stimuleren.
   
Contact

Telefoon: +31 70 349 5300
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen

   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube