In deze nieuwsbrief aandacht voor Advance Care Planning. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief nummer 22 | september 2018 | Advance Care Planning
Palliatieve zorg
 
Programmanieuws
Vervolgproject Onderwijs en Opleiden
Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ) gaat van start. Het is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’. 
Meer over dit project
Meer over onderwijs
Projectleidersbijeenkomst 
Markering en ACP
- Terugblik - Vragen die aan bod kwamen: Hoe zorgen we voor eenduidige uitkomstmaten en hoe voorkomen we dat er dubbel werk wordt verricht? Zoals gewoonlijk waren de speeddates populair. ‘Het is ontzettend interessant om van anderen te horen hoe ze het aanpakken.’
Lees het verslag
NCPZ workshop Pharos
Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Ze maken echter weinig gebruik van beschikbare voorzieningen en ondersteuning, terwijl ze er wel behoefte aan hebben. 

Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg organiseert Pharos op 8 november een workshop. Aan de hand van korte fragmenten uit de ontwikkelde voorlichtingsfilms bespreken zij een aantal dilemma’s in migrantengezinnen.
Meer informatie over de workshop 
In beeld
'ACP is geen doel, maar een middel'
Advance care planning is een belangrijk onderdeel van goede palliatieve zorg. Het stelt mensen in staat hun doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige zorg. Vastleggen is niet genoeg, cruciaal is een voortdurend gesprek over wensen en grenzen.
Lees het interview met Judith Rietjens en Ida Korfage
'Niet te zwaar maken, maar wel speciaal’
Hoewel er in de ouderenzorg wel met kwetsbare ouderen of hun naasten overlegd wordt over toekomstige medische keuzes, zouden die gesprekken veel uitgebreider moeten, vindt verpleegkundig specialist Pascalle Billekens. 
Lees het interview met Pascalle Billekens
Lopende projecten over dementie
Gewenste zorg in de laatste levensfase
In de Westelijke Mijnstreek is in het verleden een aantal knelpunten in de palliatieve zorg geconstateerd. Deze knelpunten vormden de aanleiding om palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek anders te organiseren en te verbeteren.
Lees meer over dit project
Overzicht van alle projecten die zich richten op Advance Care Planning
'Geen eenmalig gesprek, maar juist blijven communiceren'
Het kan nuttig zijn om eventuele voorkeuren vast te leggen. Dit kan besproken worden samen met familie en zorgverleners. Maar het leven gaat verder en voorkeuren kunnen veranderen.
Lees meer over dit project
  
Projectresultaten
Basiscompetenties palliatieve zorg 
De publicatie 'Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen' is verschenen. Het is een verslag van de eerste fase van dit project. In deze fase werd onderzocht welke basiscompetenties studenten verzorging en verpleegkunde (niveaus 3, 4 en 6) nodig hebben op het gebied van palliatieve zorg.
Meer informatie
Netwerken Integrale Kindzorg
Alle 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn van start! Een NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. 
Lees meer over dit project
Implementatie
De Hexagon Tool: handig hulpmiddel voor je implementatieplan 
Om de palliatieve zorg te verbeteren is niet alleen nieuwe kennis nodig, maar vooral ook het concrete gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk. Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar om de implementatie van projectresultaten voor te bereiden. Bijvoorbeeld de Hexagon Tool. Hoe werkt die in de praktijk?
Lees het interview
  
Implementatiereeks
Pauline Goense, medewerker implementatie, neemt u in iedere nieuwsbrief mee in de wereld van implementeren. Benieuwd naar haar 3 artikelen, de PODCAST en de VLOG?
Bekijk de implementatiereeks
   
Meer nieuws
Kwaliteitskader en proactieve zorgplanning
Proactieve zorgplanning heeft een centrale rol in het proces van de palliatieve zorg, stelt het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Proactieve zorgplanning wordt hierin gedefinieerd als ‘het proces van vooruit denken, plannen en organiseren. Met gezamenlijke besluitvorming als leidraad is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van gesprekken over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.’
Lees het hele artikel
Agenda
8th Amsterdam Symposium on Palliative Care
11
okt
 
13:00 - 17:00 uur
Amstelzaal, VUmc
Amsterdam
7th ACP-i conference
13 - 16
mrt mrt
 
14:00 - 12:30
De Doelen
Rotterdam
7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
7 - 9 november  9.00 - 17.00 uur
Congrescentrum De Wereld, Lunteren
Het centrale thema van dit congres is ‘Van kwaliteitskader naar unieke patiënt’.
Meer informatie
 
Contact en samenwerkingspartners
Aanmelden nieuwsbrief
Spreekt deze nieuwsbrief u aan? De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Meld u direct aan!
aanmelden
Contact
070 - 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliantie
Nieuws van samenwerkingspartners
IKNL
Agora
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube