Vlog van Martin Favié met Arend Mosterd en interview Martin Hemels en Menno Huisman over de patiëntenregistratie voor betere antistolling bij hartritmestoornis. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 75, september 2018
Geneesmiddelen
 
Patiëntenregistratie voor betere antistolling bij hartritmestoornis
In het interview met Martin Hemels en Menno Huisman vertellen zij over de projecten die in 2017 in opdracht van VWS zijn gestart naar DOAC’s bij de behandeling van atriumfibrilleren (AF), de meest voorkomende hartritmestoornis. Aan bod komen de behandeling, het belang van patiëntenregistratie en therapietrouw in combinatie met de juiste dosering van het middel.
naar het interview
   
Uitreiking subsidie DECISION studie tijdens lancering DCVA
Hartfalen betreft een ernstige, chronische aandoening die levenslange behandeling met geneesmiddelen vraagt. De zoektocht naar een betere behandeling van hartfalen is een van de topprioriteiten van de DCVA. De Hartstichting en ZonMw financieren gezamenlijk een project dat binnen 5 á 10 jaar kan leiden tot wezenlijke verbeteringen voor de patiënt: de DECISION trial.
Lees het nieuwsbericht
   
Nieuws
Ontwikkeling kwaliteitsstandaard medicatietrouw V&V
Vanuit het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden start dit najaar de ontwikkeling van 6 nieuwe kwaliteitsstandaarden voor verpleging en verzorging. Een van de kwaliteitsstandaarden zal aansluiten op de behoeften en knelpunten van verpleegkundigen, verzorgenden én van patiënten rondom medicatietrouw in de dagelijkse praktijk.
Bekijk het project
Vlog Martin Favié: rediscovery in uitvoering
In de nieuwste vlog van Martin Favié gaat hij op bezoek bij Arend Mosterd in het Holland Heart House in Utrecht. Zij bespreken het Rediscovery project LoDoCo2 waar Mosterd aan werkt. Doel van het project is om het effect van colchicine bij patiënten met vaatlijden in Nederland en Australië te onderzoeken.
Bekijk de vlog
PITA studie voor verbeterde instelling op antidepressiva
Er bestaan grote verschillen in de snelheid waarmee leverenzymen tricyclische antidepressiva omzetten en afbreken. Begin juni is de door ZonMw gesubsidieerde PITA studie (Pharmacogenetics for Individualized Tricyclic Antidepressant dosing) van start gegaan om met een genetische test de juiste dosering vast te leggen.
Bekijk het GGG-project
Bert Leufkens ontvangt award
Voorzitter van de GGG-raad professor Bert Leufkens ontving in Glasgow tijdens het congres van de International Pharmaceutical Federation (FIP) de Distinguished Science Award voor zijn inzet op het snijvlak van farmaceutische producten en beleid, op het gebied van regulatoir onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling.
Naar het nieuwsbericht
 
Subsidie voor grote trial bij oudere niertrans-plantatiepatiënten
Binnen de Grote Trials 2 is subsidie toegekend aan de studie naar aangepaste afweeronder-drukkende medicijnen bij niertransplantatiepatiënten ouder dan 65 jaar. De coördinatie van het onderzoek is in handen van UMC Groningen en Erasmus MC.
Lees verder
Internationale coalitie wil Open Access
Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat door cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend is gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access.
Lees verder
Personalised Medicine op Dutch Medicines Days
Samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie verzorgt ZonMw een subsessie op de Dutch Medicines Days (FIGON). In deze sessie wordt een beeld geschetst van data-driven personalised medicine in de oncologie.
Informatie over de sessie
When is it too expensive?
Het debat en de beleidsvorming rondom grenzen aan de zorg is nodig om te komen tot benutting van de uitkomsten van economische evaluaties en heldere keuzen in de zorg. In een editorial in The European Journal of Health Economics, naar aanleiding van een ZonMw HTA project, wordt nader ingegaan op kosteneffecti-viteitsdrempels en de waarde van gezondheid in een maatschap-pelijke context.
Lees het editorial
Nieuws in het kort
Projectresultaten
Agenda
Lygature Partnerships MeetUp
1
nov
 
09:00 - 17:00, Media Plaza, Utrecht
Symposium Zorgevaluatie Implementatie
2
Nov
 
13:00 - 17:00, Buitenplaats, Amerongen
Symposium Therapietrouw orale oncolytica
15
nov
 
15:00 - 21:00, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Dutch Medicines Days FIGON
1 en 2 oktober 2018, De ReeHorst, Ede
ZonMw verzorgt samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie de sessie 'Delivering the promise of data driven personalized medicine in oncology'.
aanmelden
Slotmanifestatie NFU-programma e-Health
12
dec
 

09:00 - 16:30, Muziekgebouw
aan 't IJ, Amsterdam

  
Subsidie
Deadline: 25 september 2018, 14:00 uur
GGG Open Ronde 8
Deadline: 25 september 2018, 14:00 uur
Drug Rediscovery Ronde 3
Deadline: 2 oktober 2018, 14:00 uur
STIP Ronde 4
 
Deadline: 27 september 2018, 14:00 uur
Translationeel Onderzoek 2: Bench to Bedside 2018
Deadline: 27 september 2018, 14:00 uur
Translationeel Onderzoek 2: Multidisciplinaire Consortia 2018
Deadline: 4 oktober 20087, 14:00 uur
Vidi 2018
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube