Nieuwe subsidiemogelijkheden binnen DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juli 2018
Doelmatigheids-
Onderzoek
 
Subsidieoproep: Open ronde 2020
 Wilt u bijdragen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in Nederland? 
Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek kunnen tot 18 september 2018 projectideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Per studie kan maximaal € 800.000,- worden aangevraagd met totaal beschikbaar budget € 11,85 M.
Lees meer
 
Subsidieoproep: Hulpmiddelenzorg Open ronde 2
Wilt u doelmatigheidsonderzoek doen in de integrale hulpmiddelenzorg? Dan is open ronde 2 van Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) interessant voor u. Tot 11 september kunt u uw projectidee indienen.
Lees meer
 
Terugblik informatiebijeenkomsten
27 juni 2018

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 
Het doel van deze middag was om de subsidieoproep toe te lichten, verschillende partijen met elkaar in contact te brengen en aanvragers op weg te helpen met de voorbereidingen voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Bekijk de terugblik
Twitter LinkedIn
28 juni 2018
DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen
Het doel van deze bijeenkomst was de aanwezigen en de kijkers via de livestream te informeren over de achtergrond van de verschillende subsidieoproepen en vragen te beantwoorden.
Bekijk het verslag
Twitter LinkedIn
Nieuws
Samenwerking zorg en onderzoek geeft voordeel
Samenwerking is een belangrijke pijler onder het Zonmw-programma TopZorg, waarin zeer specialistische zorg gecombineerd wordt met wetenschappelijk onderzoek in drie niet-academische ziekenhuizen. Dat de samenwerking tussen deze drie ziekenhuizen, universitaire medische centra en andere kennisinstellingen tot wederzijds voordeel leidt, blijkt uit interviews met sleutelfiguren in de onlangs verschenen digitale publicatie.
Lees meer
Nieuwe regels voor hulpmiddelen: let op en wees op tijd!
 
Er komt nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen. Verandert er veel? Als je er al mee bezig bent, valt het mee - veel reeds bestaande regels worden nu omgezet in Europese wetten. Vooral start-ups en kleinere bedrijven moeten scherp zijn. Ga na of - en wat voor - hulpmiddelen je produceert of vertegenwoordigt. Onderneem tijdig actie.
Lees meer
Nieuws in het kort
Patiënt denkt graag mee over kosten in de zorg
Congres Goed Gebruik Hulpmiddelen
Zorgen over proefpersoon-informatie, infrastructuur en toekomst- bestendigheid bij evaluatie WMO
Vlog over
zorgimplementatie
Implementatie-expert Pauline Goense vertelt over de projecten die ze begeleidt.
Bekijk de vlog
Passende hulpmiddelen maken het verschil
Een passend hulpmiddel kan maken dat patiënten geen hinder ondervinden van hun kwaal. Onderzoek naar evidence based hulpmiddelenzorg is hard nodig, ziet Evelyn Schuil.
Lees het Mediator artikel
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Lipofilling veilige methode bij borstreconstructie
Vrouwen die door borstkanker een gedeeltelijke of volledige borstamputatie hebben ondergaan, krijgen bij lipofilling een borstreconstructie waarbij lichaamseigen vet wordt gebruikt. ZonMw financiert het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de behandeling.
Lees meer
Twitter LinkedIn
Verrijkte voeding blijkt niet effectief tegen complicaties na darmoperatie
Complicaties na een darmoperatie dragen bij aan de kosten van de gezondheidszorg. In deze wetenschappelijke studie is onderzocht of het toedoenen van verrijkte voeding het aantal complicaties kan verminderen.
Lees meer
Twitter LinkedIn
Nieuwe projecten 
18 doelmatigheids- projecten van start
Begin juli hebben 18 project-groepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De financiering is bedoeld om 2 tot 5 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten.
Bekijk de projecten
5 onderwerpen voor voorwaardelijke toelating ingediend
Dit jaar zijn er 5 onderwerpen bij het ministerie van VWS ingediend voor voorwaardelijke toekenning in het basispakket. ZonMw adviseert het Zorginstituut over de wetenschappelijke kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen. Voor de zomer van 2019 beslist de minister voor Medische Zorg en Sport welke interventies daadwerkelijk in aanmerking komen voor de voorwaardelijke toelating en welke onderzoeks-voorstellen in meer detail uitgewerkt mogen worden.
Lees meer
  
3 projecten gehonoreerd
Goed Gebruik Hulpmiddelen
In open ronde 1 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) is tot nu toe aan 3 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om doelmatigheids-onderzoek naar de integrale hulpmiddelenzorg.
Lees meer over de projecten
   
Subsidie
Deadline: 11 September 2018, 14:00 uur
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 2
Deadline: 18 September 2018, 14:00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2020, Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies
Agenda
Invitational Bewustzijnsproject
12
SEP
 
17:00 - 21:00
Fort Voordorp, Groenekan
Save the date – netwerkbijeenkomst Bruikbaar Onderzoek, thema Open Science
21
SEP
 
09.00
ZonMw, Den Haag
Symposium Zorgevaluatie Implementatie
2
NOV
 
13:00 - 17:00 Buitenplaats Amerongen
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube