In deze nieuwsbrief aandacht voor palliatieve zorg en dementie. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief nummer 21 | juli 2018 | Dementie
Palliatieve zorg
 
Programmanieuws
Nieuwe oproep Palliantie eind 2018
In de komende oproep worden de onderzoeksinstellingen en vervolgens de netwerken palliatieve zorg en hun samenwerkingspartners opgeroepen om aanvragen in te dienen waarin bestaande interventies in de regio’s verder geïmplementeerd, onderbouwd en doorontwikkeld worden.
Lees meer
Twitter LinkedIn
In beeld
'Bij dementie ben je dubbel aan de beurt'
Anne-Mei The is bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de UvA. Als antropoloog doet zij onderzoek in de dagelijkse praktijk. Vooral de relationele dimensie is cruciaal in palliatieve zorg bij dementie, vindt zij.
Lees haar interview
Twitter LinkedIn
Lopende projecten over dementie
DEDICATED
Team DEDICATED zet zich in om de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren, zowel in de thuiszorg als in het verpleeghuis. 
Benieuwd naar het project?
Perspectieven op besluitvorming
Samen beslissen wordt vaak gezien als ideaal, maar de vraag is in hoeverre dat bij cliënten met dementie gewenst of mogelijk is. Tevens kunnen de verhoudingen tussen arts, verzorgende, psychologen en mantelzorger complex zijn. 
Meer over dit project lezen
 
Zorg afstemmen op behoefte van patiënt en mantelzorgers thuis
Het beleid in Nederland is erop gericht dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zorgverleners in de eerste lijn moeten dus goed samenwerken om optimaal te voorzien in de vaak complexe zorgbehoefte van deze doelgroep. 
Meer over dit project lezen
Twitter LinkedIn
Overzicht van alle projecten die zich richten op mensen met dementie
  
Projectresultaten
Toolkit 'Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie'
Films 'In gesprek over leven en dood'
Goed voorbeeld Dementie en palliatieve zorg
   
Voorbereiden op de laatste levensfase bij parkinson
Bekijk de video (4min)
Twitter LinkedIn
   
Implementatie
Implementatie artikel
In dit artikel bespreekt Pauline Goense de laatste twee kritische vragen voorafgaand aan een implementatietraject, namelijk:
Is de innovatie gereed om geïmplementeerd te worden? En heeft de plek voor de innovatie wel de capaciteit?
Het laatste artikel lezen
Twitter Facebook LinkedIn
   
Implementatiereeks
Pauline Goense, medewerker implementatie, neemt u in iedere nieuwsbrief mee in de wereld van implementeren. Benieuwd naar haar 3 artikelen, de PODCAST en de VLOG?
Bekijk de implementatiereeks
   
Meer nieuws
Boekeditie Canon palliatieve zorg
Op basis van de vele positieve reacties op de digitale Canon palliatieve zorg wil de Vereniging Canon sociaal werk nu ook een boekeditie van deze Canon uitbrengen. Interesse?
Bestel het boekje
Informatiepagina Palliatieve zorg bij mensen met dementie
Informatiepagina dementie algemeen
  
Antwoorden op Kamervragen 
Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het toepassen van palliatieve sedatie bij mensen met dementie buiten de palliatieve fase.
download pdf
Nivel onderzoek naar borging
Het Nivel voert deze zomer een inventarisatie van het Verbeterprogramma Palliatieve zorg uit. Deze inventarisatie geeft inzicht in de lange termijn implementatie, borging, randvoorwaarden en de ervaren meerwaarde van het programma.
Meer over het onderzoek
  
Agenda
Training Psychiatrie en Palliatieve zorg
17
SEPT
 
15:00 - 18:00
Zon en Schild, Amersfoort (diverse data)
   
Nationaal congres Palliatieve zorg
7-9
NOV
 
Hele dag
De Wereld, Lunteren
   
Contact en samenwerkingspartners
Aanmelden nieuwsbrief
Spreekt deze nieuwsbrief u aan? De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Meld u direct aan!
aanmelden
Contact
070 - 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliantie
Nieuws van samenwerkingspartners
IKNL
Agora
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube