Meld je nu aan voor de informatiebijeenkomst subsidierondes op 28 juni. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 72, mei 2018
Geneesmiddelen
 
Informatiebijeenkomst GGG/DO ook via livestream
De programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en Doelmatigheids- Onderzoek organiseren op donderdag 28 juni een informatiebijeenkomst over de aankomende subsidierondes. Ook dit jaar is de bijeenkomst te volgen via een livestream.
De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden of diegenen die een aanvraag overwegen in te dienen.
Programma en Aanmelden
Twitter LinkedIn
Nieuws
Nederlands CP-register biedt meer kennis en zorg op maat
De BOSK (organisatie van en voor mensen met een aangeboren lichamelijke handicap) en Expertisecentrum Cerebrale Parese VUmc hebben met subsidie van ZonMw een nationale patiëntenregistratie opgezet voor cerebrale parese. Met financiering van onder andere het Revalidatiefonds, Dioraphte en Innovatiefonds Zorgverzekeraars wordt de registratie doorontwikkeld. Met de CP-registratie neemt de kennis over de behandeling van CP toe en krijgen steeds meer mensen met deze aandoening zorg op maat.
Lees het artikel
Naar het project
Partijen tekenen intentieverklaring tijdens GGG-congres
Zes partijen – verbonden aan academie, beroepsgroepen, industrie en overheid – tekenden tijdens het GGG-congres op 19 april de intentieverklaring om samenhang te bevorderen in kennisbehoefte van (bio-)medische professionals omtrent het ontwikkelen van nieuwe medische en farmacologische interventies en het beoordelen en uitvoeren van  (pre-)klinisch en HTA-onderzoek.
Lees het congresverslag subsessie 3
Voorschrijfindicatoren DM2 in Medicijnjournaal
Het Medicijnjournaal van mei 2018 schenkt aandacht aan de resultaten van een GGG-project waarin een set van 20 betrouwbare kwaliteits-indicatoren is vastgesteld om diabetes-2 patiënten adequate en passende medicatie voor te schrijven.
Bekijk het Medicijnjournaal
Naar het project
Voorlichtingsplatform www.allesoverlithium.nl
Niet alle lithiumgebruikers en voorschrijvers hebben voldoende kennis over verantwoord gebruik van lithium dat vaak zeer effectief is in de behandeling van bipolaire stoornis.
Op het voorlichtingsplatform is informatie beschikbaar en kunnen vragen worden gesteld en zorgen geuit aan een panel van deskundigen.
Bekijk de website
Naar het project
130 miljoen voor medicijnonderzoek bij kinderen
Een groot Europees samenwerkingsverband van universiteiten en bedrijven, in Nederland gecoördineerd door Saskia de Wildt van het Radboudumc, ontvangt een budget van 130 miljoen euro voor het opzetten van een netwerk voor medicijnonderzoek bij kinderen. Deze samenwerking moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen voor kinderen in Europa.
Lees verder
Themapagina Kinderen en Geneesmiddelen
Naar de e-learning Praktische Pediatrie
38 aanvragen in BeNeFIT ronde
Op 8 mei ontving ZonMw 38 aanvragen voor de Belgium-Netherlands Funding of International Trials (BeNeFIT) call. Het betreft een samenwerking vanuit de ZonMw programma’s GGG en DO met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in België. In totaal is maximaal 6 miljoen euro beschikbaar voor internationale vergelijkende doelmatigheidsstudies.
Subsidieregeling veelbelovende zorg
Voordat een nieuwe vorm van zorg vergoed kan worden vanuit het basispakket is bewijs nodig dat het een meerwaarde heeft ten opzicht van bestaande behandelingen. VWS stelt hier 100 miljoen voor beschikbaar. De regeling gaat in op 1 januari 2019 en komt in de plaats van de huidige regeling van voorwaardelijke toelating. Naast de subsidieregeling voor behandelingen en medische technologie werkt VWS ook aan een vergelijkbare regeling voor geneesmiddelen. En er komt een aparte regeling bedoeld om bestaande zorgvormen te evalueren.
Bericht Rijksoverheid
Subsidiemogelijkheden Personalised Medicine via NWA
Binnen de eerste NWA-brede call is het mogelijk om gezondheidszorgonderzoek in te dienen. Onder andere op het gebied van personalised medicine. De nadruk ligt op interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia. Onderzoekers kunnen aanvragen indienen via NWO die passen binnen (delen van) een of meerdere NWA-routes.
Naar de aanvraagprocedure
Route Personalised medicine
NWA Routetekst Gezonheidszorgonderzoek
Ben Wijnen wint CaRe Award 2018
Op 17 mei is de CaRe Award 2018 toegekend aan Ben Wijnen voor zijn proefschrift getiteld 'Health Technology Assessment in Epilepsy: Moving Towards Patient-Centered, Efficient Care'. De jury beoordeelt het promotieonderzoek als zeer relevant voor de eerste lijn met nadruk op de patiënt. ZonMw subsidieerde het promotie-onderzoek.
Lees het volledige bericht
Naar het GGG-project
 
Ook in het nieuws
Projectresultaten
Subsidie
Deadline: 4 september, 14:00 uur
Subsidieoproep derde programma Ethiek en Gezondheid
Deadline: 11 september 2018, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)
 
Deadline: July 11, 14.00 hrs
Grant call datamanagement NGS
The Research Program Personalised Medicine has opened a grant call for consultation for the development of an instruction manual data management
Next Generation Sequencing (NGS).
Naar de oproep
   
Agenda
17th Biennial European Conference
10-12
JUN
 
Stadsgehoorzaal, Leiden
NWA Matchmaking event - Building Blocks of Life
12
JUN
 
14.00 - 17.00 uur, Muntgebouw, Utrecht
DICA congres 2018 'DICA verbetert!'
21
JUN
 
09.00 - 18.00 uur,
Beurs van Berlage, Amsterdam
 

Informatiebijeenkomst subsidierondes GGG DO
Kom ook op 28 juni 2018
Ook dit jaar is het weer mogelijk om de bijeenkomst bij te wonen bij ZonMw of te volgen via de livestream.
Nu aanmelden
   
EUHEA conference 2018
11-14
JUL
 
University medical Center, Maastricht
Lygature Partnerships MeetUp
1
NOV
 
09.30 - 17.00 uur, Media Plaza, Jaarbeurs, Utrecht
  
FIGON Dutch Medicine Days
1-2
OKT
 
Congress Center de ReeHorst, Ede

   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube