Op 28 juni Informatiebijeenkomst subsidierondes DO & GGG, u komt toch ook? Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, mei 2018
Doelmatigheids-
Onderzoek
 
Gehonoreerde projecten Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
 
8 projecten ontvangen stimuleringssubsidie van ons programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). Deze subsidies zijn bedoeld om het hulpmiddelenveld te stimuleren en te motiveren om samen te werken aan het schrijven van aanvragen.
Bekijk de gehonoreerde projecten
 
Informatiebijeenkomst Integrale hulpmiddelenzorg
Komt u op 27 juni 2018? Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over de subsidieoproep voor open ronde 2 van ons programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH), hulpmiddelen in het verzekerde pakket, doelmatigheidsonderzoek en patiëntenparticipatie.
Meer informatie en aanmelden
Twitter LinkedIn
Nieuws
Fonds van ruim 100 miljoen voor veelbelovende zorg
28 mei 2018
Veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar voor de patiënt: dat is het doel van een fonds dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op 24 mei presenteerde.
Lees meer
Evaluatie ZonMw aangeboden aan Kamer
29 mei 2018
 
Minister De Jonge (VWS) heeft de Eerste en Tweede Kamer zijn reactie op de externe evaluatie van ZonMw over de periode 2010-2015 aangeboden.
Lees meer
Onderhandelaarsakkoord bereikt medisch-specialistische zorg 2019-2022
26 april 2018
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs.
Lees verder op de website van de Rijksoverheid

Download de rapportage van de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek'
Afwachten goede optie bij zwangerschapsrest na miskraam
Als een miskraam wordt opgewekt met medicijnen, blijven soms restanten achter in de baarmoeder. Afwachten tot het lichaam zelf deze zwangerschapsrest opruimt is een goed alternatief voor curettage, blijkt uit onderzoek van het AMC.
Lees het Mediator artikel
Twitter LinkedIn
Medisch specialisten werken aan betere randvoorwaarden voor onderzoek
12 april 2018
Medisch specialisten willen aan de slag met de knelpunten waar ze tegenaan lopen in het onderzoeksveld. Onlangs nam Jeroen Geurts de position paper ‘De medisch specialist in de rol van wetenschapper’ in ontvangst.
Lees meer
Twitter LinkedIn
Twee beurzen voor artsen in opleiding
16 april 2016
Rosa Geurtzen en Eric Geijteman, ontvingen beiden een ZonMw-beurs als waardering voor hun rol in een project dat bijdraagt aan het maken van doelmatige keuzes in de zorg. Rosa Geurtzen ontving de beurs voor de PreCo studie, waarin prenatale counseling bij extreme vroeggeboorte wordt geoptimaliseerd. Eric Geijteman nam de beurs in ontvangst voor een project om medicijngebruik in de laatste levensfase te optimaliseren. De winnaars kunnen de prijs van 2500 euro besteden aan een (internationale) cursus of congresbezoek op het gebied van doelmatigheid.
Lees meer
Twitter LinkedIn
 
Cognitieve gedragstherapie voor tinnitus in basispakket
Mede dankzij ZonMw-gefinancierd onderzoek is een cognitieve gedragstherapie voor tinnitus opgenomen in de zorgverzekering. Het is wetenschappelijk aangetoond dat deze behandeling voor ‘oorsuizen’ effectief is.
Lees het Mediator artikel
Twitter LinkedIn
Verdringing in de zorg
23 april 2018
In opdracht van het Zorginstituut heeft een consortium onder leiding van het Radboudumc onderzoek gedaan naar verdringing binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Bijvoorbeeld door opname van dure, veelal niet kosteneffectieve medische technologieën in het basispakket.
Lees verder op de website van Zorginstituut Nederland
Onderzoek naar de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden
17 mei 2018
Omdat er onvoldoende kennis is over wat een epilepsie-hulphond betekent voor de gezondheid en het welzijn van patiënten met epilepsie, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden. De resultaten van dit onderzoek zullen door Zorginstituut Nederland gebruikt worden om een advies te geven over vergoeding van epilepsie-hulphonden.
Lees meer
Twitter LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Operatie aan halsslagader na beroerte lijkt vaak overbodig
29 mei 2018
Een herseninfarct kan het gevolg zijn van een vernauwde halsslagader. Om de kans op herhaling te verlagen, krijgen deze patiënten na zo’n infarct medicijnen en wordt de vernauwing meestal operatief opgeheven. Een groot Europees onderzoek moet nu aantonen of de chirurgische ingreep bij minder ernstige vernauwingen nog wel nodig is nu de medicatie sterk is verbeterd.
Lees het artikel
Twitter LinkedIn
Nieuwe projecten 
38 Aanvragen in BeNeFIT call
Op 8 mei ontving ZonMw 38 aanvragen voor de Belgium-Netherlands Funding of International Trials (BeNeFIT) call. Het betreft een samenwerking vanuit de ZonMw programma’s GGG en DO met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in België. In totaal is maximaal 6 miljoen euro beschikbaar voor internationale vergelijkende doelmatigheidsstudies.
  
Vooraankondigingen
Subsidieoproepen
Open ronde 2020
In juli 2018 zal de subsidieoproep van de Open ronde 2020 van het programma Doelmatigheids-Onderzoek op onze website te vinden zijn. De deadline voor het indienen van de projectideeën is gepland op 18 september 2018.

Open ronde 2 GGH
Eind juni 2018 zal de subsidieoproep van de Open ronde 2 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg op onze website te vinden zijn. De deadline voor het indienen van de projectideeën is gepland op 11 september 2018.
  
Evenementen
17th Biennial European Conference
10
JUN
 
10-6-2018 - 12-6-2018,
Leiden, Netherlands
VWS Congres Goed Gebruik Hulpmiddelen
11
JUN
 
12.00 - 18.00, Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3, Bussum
Informatiebijeenkomst Integrale hulpmiddelenzorg
27
JUN
 
12.00 - 17.00, ZonMw, Den Haag
Informatiebijeenkomst subsidierondes DO & GGG
28
JUN
 
10.00 - 13.00, ZonMw, Den Haag
Informatiebijeenkomst subsidierondes DO & GGG
Komt u ook op 28 juni 2018?
De programma's Doelmatigheids-Onderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen organiseren een informatiebijeenkomst over de aankomende subsidierondes. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden of diegenen die een aanvraag overwegen in te dienen.
Nu aanmelden
EuHEA conference 2018
11
JUL
 
11-7-2018 - 14-7-2018,
Maastricht, Netherlands
   
    
Subsidie
Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies
Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten.
Naar de subsidieoproep
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube