In deze nieuwsbrief aandacht voor Verpleging en Verzorging. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief nummer 20 | mei 2018 | Verpleging en Verzorging
Palliatieve zorg
 
Kamerbrief over verbetering palliatieve zorg
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over verbetering van de palliatieve zorg: 'Het gebeurt nu nog te vaak dat mensen het gevoel hebben er alleen voor te staan in deze periode en niet goed weten waar ze terecht kunnen. Het kabinet vindt het belangrijk dat dit verbetert en heeft daarom structureel 8 miljoen euro extra uitgetrokken voor de palliatieve zorg.'
Lees meer in de Kamerbrief
We zijn benieuwd naar uw mening!

Denkt u er nog even aan om vóór 1 juni 2018 de enquête over de nieuwsbrief Palliatieve Zorg in te vullen? Alvast hartelijk dank!

Naar de enquête
In beeld
Professionals bepalen zelf wat werkt
Wat hebben verzorgenden in een verpleeghuis nodig om hun rol in de palliatieve zorg goed te kunnen oppakken? En welke instrumenten kunnen hen daarbij helpen? Jenny van der Steen doet actieonderzoek, samen met de verzorgenden zelf.
Lees meer over het actieonderzoek
Twitter LinkedIn
   
‘Bouw tijdig aan de vertrouwensrelatie’
Als wijkverpleegkundige heeft Muriel Houthuijse een belangrijke rol in palliatieve thuiszorgteams (PaTz-groepen) in Amsterdam. Zij heeft een goede vertrouwensband met patiënten en signaleert vaak toch eerder dan de huisarts welke behoeften iemand werkelijk heeft.
Lees het interview van Muriel Houthuijse
Twitter LinkedIn
   
Lopende projecten over Verpleging en Verzorging
Oproep: zorgverleners digitaal scholen in spirituele zorg
Binnen het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ wordt scholing op het gebied van spirituele zorg vormgegeven met een digitale werkplaats. Organisaties kunnen (een deel van) hun zorgverleners scholen. Uw organisatie kan meedoen aan dit project. 
Ik heb belangstelling en doe graag mee
 
Overzicht van alle projecten die zich richten op verpleegkundigen en/of verzorgenden binnen het ZonMw-programma Palliantie
Kwaliteitsstandaard Palliatieve Zorg
Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol in de palliatieve zorg voor thuiswonende patiënten en de ondersteuning van familie. Om hun hierbij te ondersteunen wordt een kwaliteitsstandaard ontwikkeld.
Meer informatie over de kwaliteitsstandaard
Mooi projectresultaat
Film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'
Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. De film is een best practice palliatieve- en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. 
Meer informatie over én bekijk de film
Twitter Facebook LinkedIn
Implementatie
Implementatie VLOG
In deze vlog bespreekt Pauline Goense twee kritische vragen voorafgaand aan een implementatietraject, namelijk: 'Zijn de middelen die nodig zijn om je innovatie succesvol te implementeren beschikbaar?' En 'Wat weten we over de kwaliteit en effectiviteit van de innovatie zelf?'
Bekijk de VLOG
Twitter Facebook LinkedIn
   
Implementatiereeks
Pauline Goense, medewerker implementatie, neemt u in iedere nieuwsbrief mee in de wereld van implementeren. Benieuwd naar het 1e en 2e artikel of de PODCAST?
Bekijk de implementatiereeks
   
Meer nieuws
Medische inspirator prijs
Inschrijving voor de Medische Inspirator prijs 2018 is geopend! De Medische Inspirator prijs is een aanmoedigingsprijs voor duurzame samenwerkingsverbanden tussen patiënten en onderzoekers. Indienen kan tot 29 mei.
Ik wil me inschrijven
 
Duurzame kwaliteitsverbetering
Verpleegkundigen en verzorgenden vind je in alle zorgsectoren. Zij zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Met verpleegkundigen en verzorgenden wil ZonMw bijdragen aan een duurzame kwaliteitsverbetering. Hoe we dat precies doen?
Bekijk het thema
 
Agenda
Première films 'In gesprek over leven en dood'
24
mEI
 
15:00 - 18:00 uur Theather de Vaillant Den Haag
10th EAPC World Research Congres
24 - 26
   
mei   mei
 
Hele dag
Bern
Zwitserland
  
Slotconferentie 'Betekenisvolle patiëntenparticipatie'
31
mei
 
12:00 - 16:00 uur
Seats2Meet
Utrecht
Nationaal Congres Palliatieve Zorg
7 - 9
nov nov
 
Hele dag
De wereld
Lunteren
  
Contact en samenwerkingspartners
Aanmelden nieuwsbrief
Spreekt deze nieuwsbrief u aan? De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Meld u direct aan!
aanmelden
Contact
070 - 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliantie
Nieuws van samenwerkingspartners
IKNL
Agora
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube