Parels op het GGG-congres, nieuws over het programma Ethiek en Gezondheid en meer.

 

Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 71, 30 april 2018
Geneesmiddelen
 
Geslaagd GGG-congres met twee parelwinnaars!
19 april 2018
Op het zesde GGG-congres op 19 april spraken de 500 deelnemers met elkaar over geneeesmiddelengebruik door de hele keten heen. Tijdens het congres ontvingen Nicole van de Kar en Carla Hollak beiden een ZonMw Parel voor hun baanbrekende onderzoek naar gepast gebruik van geneesmiddelen bij zeldzame ziekten.
Lees hier het congresverslag
Meer over de parelwinnaars
Derde programma Ethiek en Gezondheid van start met Matchmaking bijeenkomst
Binnen het derde programma Ethiek en Gezondheid wordt gestreefd naar het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma's of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. Op 23 mei vindt een Matchmaking bijeenkomst plaats.
Informatie en aanmelden Matchmaking bijeenkomst 23 mei
1 mei: Wereld Astma Dag
Wereld Astma Dag staat in het teken van het vergroten van het bewustzijn over astma en het verbeteren van de zorg en behandelmogelijkheden van mensen met astma. ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar astma, die bijdragen aan een betere behandeling.
ZonMw projecten rond Astma
Vlog Martin Favié
In zijn vlog kijkt Martin Favié terug op het GGG-congres, met name de sessie Drug Rediscovery.
28 projectideeën in Grote Trials Ronde 3
Op 20 maart zijn maar liefst 28 projectideeën ingediend die momenteel ter beoordeling liggen bij de commissieleden. Het accent ligt op relevantie en kansrijkheid. Tevens wordt het onderdeel 'patiëntenparticipatie'in het voorstel afzonderlijk beoordeeld door een patiëntenpanel.
4,5 miljoen voor uitkomstinformatie voor samen beslissen
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport stelt € 4,5 miljoen beschikbaar voor een gezamenlijk project met de 7 Santeon-ziekenhuizen en ZonMw om te onderzoeken hoe uitkomsten van de zorg het beste kunnen worden ingezet zodat patiënten beter kunnen meebeslissen over zowel de juiste behandelaar als de juiste behandeling.
Lees het VWS nieuwsbericht
Doseringsadviezen 235 geneesmiddelen bij dialyse beschikbaar
Voorschrijvers en apothekers kunnen de adviezen uit het onderzoek raadplegen via de medicatiebewaking in de arts- en apotheekinformatiesystemen, KNMP Kennisbank en het Informatorium Medicamentorum.
Lees het volledige bericht
Lees meer over het project
Promotie medicatieveiligheid bij chirurgische patiënten

Op 4 april promoveerde ziekenhuisapotheker Jacqueline Bos op haar proefschrift Improving medication safety in surgical patients, Impact of a multifaceted intervention. Zij ontwikkelde onder meer een onderwijsprogramma voor arts-assistenten dat leidt tot een significante afname van vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde events.

Lees het volledige bericht
Bekijk het project
Publicatie cahier BWM

Bio Wetenschap + Maatschappij heeft een nieuw cahier rondom de hielprik uitgegeven. Het cahier is gratis te downloaden via de webwinkel van BWM.

Naar de webwinkel van BWM
FTO-materiaal 'Medicatieveiligheid bij levercirrose' gratis beschikbaar
Stichting Health Base stelt nieuw FTO-materiaal over medicatieveiligheid bij levercirrose gratis beschikbaar voor eerstelijnszorgverleners. Het materiaal is vanuit een subsidie van ZonMw ontwikkeld om hiermee de implementatie van de geneesmiddeladviezen bij levercirrose te versterken.
Bekijk het project
Lees verder en bestel materiaal
Reisbeurzen voor jonge wetenschappers
Zeven door ZonMw gesubsidieerde jonge wetenschappers gaan, met financiering uit het programma Rubicon van NWO, onderzoek doen aan buitenlandse topinstituten.
Een van hen, Dr. R.E. (Ralf) Harskamp, onderzoekt de invloed van comedicatie op bloedingsrisico van nieuwe antistollingsmiddelen.
Naar alle gehonoreerde onderzoekers
Subsidie voor onderzoeksconsortium Ethiek en recht Personalised Medicine
Subsidie is toegekend aan het onderzoeksconsortium ethiek en recht Personalised Medicine olv van Prof. Dr. Guido de Wert, Maastricht University. Het onderzoeks-consortium zal in 5 werkpakketen de meest prangende vragen rondom introductie van NGS in de Nederlandse gezondheidszorg nader onderzoeken, om tot oplossingsrichtingen voor het onderzoeks- en zorgveld te komen. Start: juli 2018; looptijd van 2 jaar.
 
UCAN CANDU subsidie voor behandeling van jeugdreuma
Universiteit Twente heeft vanuit het UCAN CANDU Netwerk van Canadese onderzoekers en internationale partners een aanvullende subsidie van € 6,5 miljoen ontvangen uit handen van Genome Canada, een partnerschap met het Canadian Institute of Health Research en talloze andere financiers.
Lees het volledige bericht
Bekijk het project
Twee beurzen voor artsen in opleiding met een goed initiatief voor doelmatige keuzes in de zorg
Rosa Geurtzen en Eric Geijteman, ontvingen beiden een ZonMw-beurs als waardering voor hun rol in een project dat bijdraagt aan het maken van doelmatige keuzes in de zorg.
Lees het nieuwsbericht
  
Agenda
Bijeenkomst Nationale Wetenschapsagenda
8
mei
 
14.30 - 16.30, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
17th Biennial European Conference
10-12
jun
 
Stadsgehoorzaal, Leiden

DICA Congres 2018 'DICA verbetert!'

21
jun
 
09.00 - 18.00 uur, Beurs van Berlage, Amstermdam
Informatiebijeenkomst subsidierondes GGG & DO
28
JUN
 
10.00 - 13:00, ZonMw, Den Haag
Matchmaking bijeenkomst Ethiek en Gezondheid
Kom ook op 23 mei 2018
Wilt u in contact komen met een onderzoeker die uw ethische vraag op het terrein van gezondheid kan onderzoeken en beantwoorden? Of bent u een onderzoeker die graag deze ethische vraag wil onderzoeken en de eindgebruiker concrete handvatten wil bieden? Meld u dan voor 15 mei aan voor de Matchmakingbijeenkomst Ethiek en Gezondheid.
Nu aanmelden
EUHEA conference 2018 'Shaping the Future: the role of health economics'
11-14
jul
 
University Medical Center, Maastricht
FIGON Dutch Medicines Days 2018
1-2
okt
 
Congress center de Reehorst, Ede
 
Subsidie
Belgium - Netherlands Funding of International Trials (BeNeFIT Call)
The Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) and ZonMw, the Netherlands Organisation for Health Research and Care innovation, invest a maximum of 6 million euros in a joint programme under the name ‘BeNeFIT’.
Deadline: 8 mei 2018, 14.00 uur
Naar de subsidieoproep
Personalised Medicine: consultatie oproeptekst

Het GGG onderzoeksprogramma Personalised Medicine (ZonMw, Zilveren Kruis en KWF) opent een subsidieronde voor de ontwikkeling van een werkwijzer om NGS-data geschikt te maken voor hergebruik voor onderzoek én de zorg. De oproeptekst is gebaseerd op een recent uitgevoerde hiatenanalyse op het gebied van meta data standaarden en werkwijzer(s) voor Genome Sequencing data en processen.
Tot 7 mei 2018 is er gelegenheid tot publieke consultatie van de oproeptekst.
De subsidieoproep gaat medio mei 2018 open.

Bekijk de programmapagina
 
Oproep indienen onderwerpen voor voorwaardelijke toelating tot verzekerde pakket

De jaarlijkse bottom-up procedure voor het indienen en selecteren van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating tot het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet is gestart.
Deadline: 15 mei 2018, 14.00 uur.

Naar de subsidieoproep
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube