Met o.a: Verwijdering darmpoliepen endeldarm: operatie of endoscopie? Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, maart 2018
 
Vijf nieuwe zorgevaluaties naar medisch specialistische interventies gehonoreerd
ZonMw heeft vijf nieuwe zorgevaluaties gehonoreerd naar medisch specialistische interventies. De afgelopen 3 jaar zijn daarmee in het programma DoelmatigheidsOnderzoek in totaal 23 zorgevaluaties gestart op 22 aandoeningen die geprioriteerd zijn in de Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg.
Lees verder
Verwijdering darmpoliepen endeldarm: Operatie of endoscopie?
8 maart 2018
Onderzoek toonde aan dat het gebruik van een endoscopie in plaats van een operatie voor het verwijderen van goedaardige poliepen kosteneffectiever is en minder ernstige complicaties met zich meebrengt. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in GUT en GIE (Gastrointestinal Endoscopy).
Lees verder
Genomineerden Doelmatigheidsprijs 2018
Tot en met 31 januari konden aios een initiatief indienen dat bijdraagt aan doelmatig leren denken en handelen, om kans te maken op de Doelmatigheidsprijs 2018. In totaal hebben zij 47 projecten ingediend.
Bekijk de genomineerden
Samen met implementatie-experts aan de slag met jouw implementatie-uitdaging
15 maart 2018
Op donderdag 8 februari vond er een zeer geslaagd Innovatiecafé plaats in het Utrechtse Bartholomeus Gasthuis. De gehele middag stond in het teken van implementatie.
Lees verder
Projecten huisartsgeneeskunde
12 maart 2018
Op het gebied van huisartsgeneeskunde stimuleert en financiert ZonMw verschillende projecten. ZonMw onderschrijft het belang van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsengeneeskunde (NHG) en probeert de geprioriteerde onderwerpen op te nemen. Welke projecten financieren we op dit moment?
Lees verder
Coach2Move uitgebreid met e-learning module
13 maart 2018
Coach2Move is een kosteneffectieve aanpak waarbij de fysiotherapeut met een zelfstandig wonende oudere met mobiliteitsproblemen een persoonlijk plan maakt om weer lichamelijk actief te kunnen zijn. Door middel van de VIMP studie werd Coach2Move uitgebreid met een e-learning module en informatiemateriaal.
Lees verder
Nieuwe regelgeving medische hulpmiddelen
Sinds mei 2017 zijn er nieuwe Europese regels voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen. Ook wordt het toezicht verscherpt. Het ministerie van VWS heeft een handreiking ontwikkeld waarin de belangrijkste wijzigingen benoemd staan.
Lees verder
Jos Dekkers over Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
20 maart 2018
Door ervaringsdeskundigen te betrekken, vergroten onderzoekers de kans dat resultaten goed aansluiten op de dagelijkse praktijk. In dit filmpje vertelt Jos Dekkers, lid programmacommissie Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg hier meer over.
bekijk het filmpje
Uitvoering Nationale Wetenschapsagenda
NWO is met het ministerie van OCW en met de Kenniscoalitie in gesprek over een programma voor de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda, waarbij NWO de ‘Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie’ als uitgangspunt neemt.
Lees verder
Evenementen
Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018
18
apr
 
12:30 - 20:45, Corpus Congress Center, Leiden
17th Biennial European Conference
10
jun
 
6 - 12 june Leiden, Netherlands
EuHEA conference 2018
11
jul
 
11 - 14 july Maastricht, Netherlands
Informatiebijeenkomst DO&GGG
28
jun
 
10:00 - 13:00, ZonMw, Den Haag
Goed Gebruik Geneesmiddelen congres 2018
Meld u nu aan voor het GGG congres op donderdag 19 april 2018. Met o.a de subsessies: 'Doen of laten: wie onderzoekt weet het' en 'Zorgevaluaties, wat levert het op?'
Nu aanmelden
Online course Kennis van zorgkosten
7
MEI
 
08:00 - 17:00
Training Bewustzijnsproject
  
Subsidie
Belgium - Netherlands Funding of International Trials (BeNeFIT Call)
The Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) and ZonMw, the Netherlands Organisation for Health Research and Care innovation, invest a maximum of 6 million euros in a joint programme under the name ‘BeNeFIT’.
Naar de subsidieoproep
Deadline: 27 maart 2018, 14:00 uur
Venieuwingsimpuls Vici
Deadline: 29 maart 2018, 14:00 uur
TOP-subsidies 2018
Oproep indienen onderwerpen voor voorwaardelijke toelating tot verzekerde pakket
De jaarlijkse bottom-up procedure voor het indienen en selecteren van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating tot het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet is gestart. Deadline: 15 mei 2018, 14:00 uur.
Naar de subsidieoproep
Deadline: 29 maart 2018, 14:00 uur
Rubicon 2018-1
Deadline: 3 april 2018, 14:00 uur
Off Road
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube