Meld je nu aan voor het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 69, februari 2018
Geneesmiddelen

 
Aanmelden congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
'Door de keten heen'
19 april 2018
Dit zesde GGG-congres staat in het teken van de actualiteit rondom gepast gebruik geneesmiddelen. Met ditmaal de focus op het kijken door de gehele keten heen waar het gebied van geneesmiddelen mee te maken heeft. Met als doel het optimaliseren van geneesmiddelengebruik voor de patiënt. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar waar kansen op samenwerking liggen, naar mogelijkheden voor geïntegreerde aanpak en naar het stimuleren van ontwikkelingen. Daarnaast horen we de visie en rol van de EMA op het goed gebruiken van geneesmiddelen. Ook is er een bijzondere Pareluitreiking inclusief twee presentaties en staat ’s middags personalised medicines centraal in het plenaire gedeelte. Het programma is bekend, de inschrijving is geopend!
Lees meer & Aanmelden
Twitter
Nieuws
Geen trombosespuiten na knieoperatie of beenbreuk
Bijna 80 duizend patiënten die jaarlijks hun been breken of een kijkoperatie aan hun knie krijgen, moeten wekenlang medicatie tegen trombose spuiten. Onderzoek laat zien dat dit bij een groot deel van de patiënten niet van meerwaarde is. Zorgverzekeraar VGZ gaat met ziekenhuizen afspreken om met deze interventie te stoppen.
Lees verder
Naar het project
Vrouwen goed vertegenwoordigd in klinisch onderzoek
Er doen voldoende vrouwen mee in klinische onderzoeken voor geneesmiddelenregistratie. Het CBG deed onderzoek naar recente registraties van geneesmiddelen.
Lees verder
Computersysteem kan arts helpen met voorschrijven geneesmiddelen
Promotieonderzoek van Dedan Opondo laat zien dat wanneer huisartsen een geautomatiseerd systeem zouden hebben, dat hen zou ondersteunen bij het voorschrijven van geneesmiddelen, de kwaliteit van zorg kan worden verbeterd. Hierbij werd gebruik gemaakt van gegevens uit de NIVEL Zorgregistraties.
Lees verder
Uitvoering Nationale Wetenschapsagenda
NWO is met het ministerie van OCW en met de Kenniscoalitie in gesprek over een programma voor de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda, waarbij NWO de ‘Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie’ als uitgangspunt neemt.
Nieuws impuls NWA
Haloperidol voorkomt geen delirium op de IC
Het preventief geven van het middel haloperidol helpt niet om delirium bij patiënten op de intensive care te voorkomen en leidt niet tot een betere overleving.
Lees meer over het onderzoek
Naar het project
Netwerkzorg voorbij het pionieren
Steeds vaker verenigen zorgverleners zich in een netwerk rond een patiëntengroep, zoals ParkinsonNet. Zij specialiseren zich en wisselen kennis uit. Maar tussen die netwerken bestaat veel variatie in bijvoorbeeld omvang, werkwijze en transparantie. Een leidraad moet uitkomst bieden. 
Lees verder
Miljoenensubsidie voor nieuwe manier van medicijnonderzoek
Een Europese onderzoeksgroep onder leiding van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht heeft 5.6 miljoen euro subsidie ontvangen om de huidige manier van medicijnonderzoek te veranderen.
Lees verder
Aanmelden Prix Galien Research Award 2018
De Prix Galien Research Award bekroont een wetenschappelijk onderzoek dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. 
Aanmelden
Afgeronde projecten
Antipsychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking wordt vaak onterecht langdurig gecontinueerd. Onderzoek laat zien dat dat afbouwen mogelijk is door een multidisciplinaire aanpak.
Samen met patiëntenorganisaties is een vragenlijst ontwikkeld die ervaringen met geneesmiddelen in kaart kan brengen: de vragenlijst Patiënt Ervaringen en Satisfactie met Medicatie (PESaM). Dit draagt bij aan de versteviging van de kennisbasis van besluitvorming rondom (wees)geneesmiddelen.
Bij CF-patiënten zorgt op maat dosering van colistine voor een optimale balans tussen effectiviteit en bijwerkingen in de bestrijding van ernstige infecties met bijzonder resistente bacteriën.
   
In DEPAR is een dataverzamelingssysteem over de behandeling van patiënten met artritis psoriatica gerealiseerd. De verzamelde gegevens dienen als basis voor analyse naar de meest (kosten)effectieve behandelingen en zijn voldoende gedetailleerd om een decision support systeem te bouwen voor een behandeladvies in de dagelijkse praktijk.
De interventie ‘Motiverend aan de slag met Benzoreductie’ leidt tot een reductie van het langdurig gebruik van benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen). Het project laat zien dat de POH-GGZ een grote rol kan vervullen in het terugdringen van het gebruik van benzodiazepinen.
   
Evenementen
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
19 april 2018
Het zesde GGG-congres staat in het teken van de actualiteit rondom gepast gebruik geneesmiddelen.
Jij komt toch ook?
Nu aanmelden
   
Subsidie
Deadline: 20 maart 2018, 14:00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen,
Grote Trials Ronde 3
Deadline: 27 maart 2018, 14:00 uur
Vernieuwingsimpuls Vici
Deadline: 29 maart 2018, 14:00 uur
TOP-subsidies 2018
Deadline: 29 maart 2018, 14:00 uur
Rubicon 2018-1
Deadline: 3 april 2018, 14:00 uur
Off Road
Deadline: 8 mei 2018, 14:00 uur
Belgium Netherlands Funding of International Trials 
BeNeFit Call
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube