O.a. met Digitaal Magazine 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen, een update van de subsidierondes en Grote Trials Ronde 3 geopend! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief geneesmiddelen 67, december 2017
 
Minister Bruins ontvangt evaluatie 5 jaar
Goed Gebruik Geneesmiddelen
19 december 2017
Henk Smid (directeur ZonMw) en Dick Dees (voorzitter GGG-raad) hebben het evaluatierapport 5 jaar GGG aangeboden aan minister Bruins voor Medische Zorg (VWS). Het GGG-programma is nu vijf jaar onderweg en werkt sinds 2012 aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen.
Lees verder
Nieuws
Digitaal magazine 5 jaar GGG: grote impact op de zorg
Effectief, veilig en doelmatig gebruik van bestaande geneesmiddelen. Daaraan werkt het GGG-programma inmiddels al 5 jaar. Het digitale magazine '5 jaar GGG: Onderzoek naar goed gebruik geneesmiddelen’ laat het programma zien vanuit verschillende perspectieven. 
Lees meer
Twitter
Waarom continuering van HTA-methodologie onderzoek noodzakelijk is
De gezondheidszorg is voortdurend onderhevig aan het maken van keuzes. Het HTA-onderzoeksprogramma bewijst waarde door het bieden van oplossingsrichtingen voor relevante beleidsvragen.
Lees verder
Update subsidierondes
In Open Ronde 7 zijn 80 projectideeën ingediend, 20 projectideeën hebben een positief advies ontvangen. In Rediscovery Ronde 2 zijn 6 positieve adviezen gegeven, van de in totaal 17 ingediende projectideeën. Binnen de ronde Personalised Medicine ontwikkeling voorspellende diagnostiek hebben 20 van de 48 projectideeën een positief advies ontvangen.
GGG-programma
Joint Transnational Call (JTC) 2018 geopend
Op 7 december heeft E-Rare, het Europese ERA-Net project voor onderzoek aan zeldzame ziekten, de Joint Transnational Call (JTC) 2018 geopend. De titel van deze subsidieronde luidt: 'Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of disease causes and/or functional validation in the context of rare diseases'.
Informatie over de oproep
België en Nederland investeren samen in klinische studies
Het Belgische Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, hebben een overeenkomst getekend om samen 6 miljoen euro te investeren in vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies.
Lees verder
Checklist data delen geeft onderzoekers praktische handvatten
Onderzoeksdata delen: iedereen vindt het een goed idee, maar praktische obstakels en koudwatervrees staan het in de praktijk nog vaak in de weg. Onderzoekers van het Radboudumc deden er al veel ervaring mee op en maakten een handige checklist voor anderen die er ook mee aan de slag willen.
Lees verder
Project in beeld
Onderzoek antibiotica bij urineweginfecties
Prof.dr. Cees Hertogh (VUmc) ontvangt een subsidie voor onderzoek naar het terugdringen van overmatig antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen. De subsidie komt uit van Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. 
Lees verder
Binnenkort een subsidie aanvragen?
Manuela Joore, commissielid bij het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, vertelt over de...
Do's en don'ts bij een subsidieaanvraag
Subsidieoproep Grote Trials Ronde 3 open voor indiening
De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 3 is opengesteld. De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal grote studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk.
De deadline voor indienen is 20 maart 2018 14.00 uur.
Lees meer over de oproep
Subsidiekalender
6 maart 2018 om 14:00 uur
Doelmatigheidsonderzoek, 
Open Ronde 2019 - extra oproep voor kosteneffectiviteitsanalyses
20 maart 2018 om 14:00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen,
Grote Trials Ronde 3
Afgeronde projecten
Bij liposarcoom en leiomyosarcoom levert de behandeling met trabectedine zowel langere levensduur als betere kwaliteit van leven op. Voor patiënten met andere subtypes wekendelensarcoom levert ifosfamide langere overleving op tegen minder kosten.
 
Om een goede afweging te maken over de inclusie of exclusie van bepaalde patiënten bij geneesmiddelen onderzoek is een handvat ontwikkeld. Dit onderzoek draagt bij aan inzicht in de onzekerheid rondom een geneesmiddel voor verschillende patiëntgroepen.
Agenda
Save the date: Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2018
19
APR
 
Meer informatie volgt, Beurs van Berlage, Amsterdam
Goed Gebruik Geneesmiddelen
Meer weten over de inhoud, projecten en ontwikkelingen binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen?
Naar GGG-programma
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube