Extra subsidieoproep naar kosteneffectiviteitsanalyses - Open ronde 2019 Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
December 2017
Doelmatigheids-onderzoek
 
Projectresultaten
Verbetering sociale participatie voor mensen met een spierziekte
13 december 2017
Energiek, een multidisciplinair zelfmanagement groepsprogramma voor mensen met een spierziekte, draagt bij aan verbetering van sociale participatie en van fysieke conditie. Energiek is effectiever is dan de gebruikelijke zorg, terwijl de zorgkosten niet toenemen.
lees verder
Miljoenenbesparing door korter dragen van steunkous na trombose
11 december 2017
Bij de helft van alle patiënten die een steunkous dragen om complicaties na een trombosebeen te voorkomen, kan de draagduur zonder gevolgen met 1,5 jaar worden verkort tot 6 maanden. Dat is een verlichting voor patiënten en zou alleen al in Nederland een zorgkostenbesparing opleveren van meer dan 10 miljoen euro op jaarbasis.
Lees verder
Actueel
Elders gezien: Parkinsonpatient beter geholpen met gespecialiseerde fysiotherapie
Gespecialiseerde ParkinsonNet fysiotherapie leidt tot betere zorg tegen minder kosten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van zorgverzekeraar CZ en het Radboudumc waarbij meer dan vierduizend parkinsonpatiënten gedurende drie jaar zijn gevolgd.
Lees verder
Terugblik informatiebijeenkomst
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
Afgelopen vrijdag 24 november werd de eerste informatiebijeenkomst van het nieuwe programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg gehouden. Wilt u weten hoe de dag is verlopen of wilt u de presentaties nog eens rustig nalezen?
Lees verder
"Zorgevaluatie is er om te blijven"
ZonMw organiseerde vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek een bijeenkomst, waarin deelnemers deelden waar ze trots op waren maar waar ook de uitdagingen werden besproken bij het doen van klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande zorg.
Lees verder
Briljante Mislukkingen Award Zorg 2017 uitgereikt
8 december 2017
De publieksprijs werd gewonnen door Bart Knols met zijn case “Voor eens en voor altijd: het uitroeien van de gelekoortsmug op Aruba”: De eerste prijs van de vakjury ging naar de casus ‘Cliëntgerichte zorg in de GGZ vraagt om Kwikzilver’.
Lees meer
Innovatie in beeld: NZa publiceert Stand van de Zorgmarkten 2017
Een huisartsenpraktijk zonder wachtkamer, een medicijnwekker in de thuiszorg, hulpmiddelen om cliënten zelfredzamer te maken, samenwerking in de geboortezorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stimuleert zorgvernieuwing en steunt kansrijke innovaties.
Lees verder
Subsidieoproepen
Open Ronde 2019
Extra oproep voor kosteneffectiviteits-analyses
14 december 2017
Dit is een extra subsidieoproep van de Open Ronde 2019, gericht op kosteneffectiviteitsanalyses voor interventies waarvan de effectiviteit al is aangetoond. Het kan gaan om modelmatige studies of afgeronde effectiviteitsstudies waarbij de effectiviteit van de interventie is aangetoond en er nog vragen openstaan over de kosten en kosteneffectiviteit.
Deadline: 6 maart 2018, 14:00 uur
Naar de subsidieoproep
Deadline: 18 januari 2018 om 14:00 uur
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg - Stimuleringssubsidie ronde 1
deadline: 1 februari 2018 om 14:00 uur
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg - open ronde 1
Tweede call for proposals Replicatiestudies open voor aanvragen
Gepromoveerde onderzoekers kunnen tot 6 maart 2018 financiering aanvragen voor het repliceren van ‘hoeksteenonderzoek’ in de disciplines van maatschappij- en gedragswetenschappen van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen en van ZonMw. Het gaat om de 2e ronde van het pilotprogramma Replicatiestudies.
Lees meer
BeNeFIT: uniek internationaal pilotproject in de gezondheidszorg
29 november 2017
Het Belgische Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, hebben  een overeenkomst getekend om samen 6 miljoen euro te investeren in vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies.
Lees verder
Agenda
e-healthweek 2018
20
jan
 
20 t/m 26 jan, Nederland
e-health - Top of Flop? Innovatoren en patiënten ontmoeten elkaar tijdens de e-healthweek 2018
25
jan
 
14:30 - 18:00, Zorginnovatiewinkel, Rotterdam
Innovatiecafé Zorg voor innoveren: implementeren kun je leren
08
feb
 
14:30 - 18:00, Bartholomeus Gasthuis, Utrecht
Innovatie door co-creatie: publiek-private samenwerking
15
feb
 
12:00 - 18:00, Jaarbeurs Utrecht
Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018
18
apr
 
12:30 - 18:00, CORPUS, Leiden

ZonMw versterkt Doelmatigheidsprijs 2018!

Op het symposium 'Doelmatigheid van Zorg' op 18 april wordt de Doelmatigheidsprijs 2018 uitgereikt. Aios kunnen een project indienen dat bijdraagt aan doelmatig leren denken en handelen. Bovendien maakt men nu ook kans op een beurs van ZonMw twv 2.500€
ik doe mee
Mediator Special: Ethiek
Deze uitgave maakt ethische dilemma's in de zorg expliciet. Zoals: Genetische diagnostiek:
wil je alles weten? Omgaan met genderdysforie. Ontwikkeling van organoids. En ondersteuning van mensen met dementie, of toch misleiding?
Lees de Mediator
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube