O.a. met toekenning subsidie in Rediscovery Ronde 1 en STIP Ronde 3 Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 63 | augustus 2017
Geneesmiddelen
 
Nieuws
Toekenning subsidie in Rediscovery Ronde 1
In de Rediscovery Ronde 1 is aan 2 projecten subsidie toegekend; 1 project is onder voorwaarden gehonoreerd.
Overzicht gehonoreerde projecten
Toekenning subsidie in STIP Ronde 3
In de STIP Ronde 3 is aan 3 projecten subsidie toegekend; 1 project is onder voorwaarden gehonoreerd.
Overzicht gehonoreerde projecten
Goedkeuring ERA-net voor Personalised Medicine
De Europese commissie heeft het voorstel voor een Europees Onderzoeksnetwerk op het terrein van personalised medicine, ERA PerMed, goedgekeurd.
Lees meer over samenwerking tussen Europese onderzoeksfinanciers
Gestarte GGG- projecten in de media
Onderzoek naar slimmer gebruik geneesmiddelen
    
Erasmus MC onderzoekt afbouw antipsychotica
   
Steun voor hypertensie-studie
 
Onderzoek naar gepast gebruik Palbociclib
 
Na hartstilstand: snel een infuus vitamine C?
Mediator: Betere gegevensuitwisseling zeldzame auto-immuunziekte
Een groep reumatologen besloot in 2011 een patiëntenregistratie op te zetten met gegevens van patiënten met de zeldzame ziekte SLE. Want: betere informatie over het ziekteproces en het effect van medicatie leidt tot betere zorg.
Lees meer over patiëntenregistratie bij SLE
Internationale samenwerking op data
Samen met andere partners werkt ZonMw aan onderzoek om kennis te ontwikkelen. Deze kennis is nodig om grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Denk hier bijvoorbeeld aan de opkomst van nieuwe infectieziekten en de bedreiging door antibioticaresistentie.
Lees over onze internationale samenwerkingen
Rapport RIVM: antibioticaresistentie stabiel in Nederland
Het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica bij mensen is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Wel worden incidenteel nog steeds uitbraken van resistente bacteriën in zorginstellingen gemeld. Het is dus zaak alert te blijven.
Lees meer over het rapport
Ton de Boer nieuwe voorzitter CBG
Prof. dr. Ton de Boer is op 1 augustus gestart als nieuwe voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Reeds jaren is hij betrokken bij het GGG-programma als vice-voorzitter/commissielid.
Lees verder
Overig nieuws
Onderzoek naar het verschil in bijwerkingen bij mannen en vrouw
    
Reactie op rapport 'Zonder context geen bewijs'
   
Mogelijk afname agressie na stoppen bloeddrukverlagers
 
ANBO pleit voor periodieke geneesmiddelencontrole bij ouderen
Project in beeld
Mediator: Mogelijk medicijn voor zeldzame ziekte LQT3
Bij het Lang-QT-syndroom type 3 herstelt het hart niet snel genoeg van een hartslag. Sommige patiënten leven met de constante dreiging van een hartstilstand. De eerste resultaten van een test met late-natriumstroomblokkers lijken gunstig.
Lees het artikel
Afgeronde GGG-projecten
Het gebruik tijdens de zwangerschap van de medicijnen anti-TNF, thiopurines en/of corticosteroïden bij vrouwen met een chronische darmziekte heeft geen invloed op de lange termijn gezondheid (tot 5 jaar) van de kinderen.
    
De gegevens die in het pREGnantregister middels vragenlijsten via internet door zorgverleners en zwangere vrouwen zelf zijn aangeleverd, komen overeen met de medische gegevens van zorgverleners en zijn derhalve betrouwbaar.
   
Een goede samenwerking tussen zorgverleners en communicatie op maat dragen bij aan goed medicatiegebruik bij laaggeletterde patiënten. Hiervoor zijn diverse tools ontwikkeld.
 
De ESTATe studie heeft aangetoond dat wanneer een kind met astma behandeling nodig heeft met inhalatie-ontstekingsremmers in combinatie met een langwerkende bronchus-verwijder, deze middelen het best via één enkel device kunnen worden gegeven.
 
Een ontwikkelde internationale Fabry patiëntendatabase draagt bij aan doelmatig gebruik van enzymtherapie.
 
Van de twee geneesmiddelen amlodipine en lorazepam zijn dranken gemaakt en getest voor toepassing bij kinderen.
De acceptatie was goed en inname leidde tot effectieve bloedspiegels.
Binnenkort een subsidie aanvragen?
Manuela Joore, commissielid bij het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, vertelt over de...
Do's en don'ts bij een subsidieaanvraag
Subsidiekalender
deadline 12 sep. 2017 om 14.00 uur
Personalised Medicine, Ontwikkeling voorspellende diagnostiek
deadline 19 sep. 2017 om 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen, Open Ronde 7
deadline 19 sep. 2017 om 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen, Rediscovery Ronde 2
deadline 21 nov. 2017 om 14.00 uur
Personalised Medicine, Onderzoeksconsortium Ethiek en Recht
Volledige subsidiekalender
Agenda
Choosing Wisely 2017
11
sep
 
09.00 - 18.00 uur,
Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
Dutch Medicines days (FIGON)
2-3
OKT
 
08.00 - 19.30 uur,
Congres centrum
De ReeHorst, Ede
Goed Gebruik Geneesmiddelen
Meer weten over de inhoud, projecten en ontwikkelingen van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen? Lees verder!
GGG-programma
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube