In deze nieuwsbrief aandacht voor patiëntenparticipatie. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief nummer 15 | juli 2017 | patiëntenparticipatie
Palliatieve
zorg
 
Programmanieuws
Trots op resultaten Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ)
Onlangs verscheen het Nivel-evaluatierapport over het VPZ. Bent u benieuwd naar de mooie resultaten? 
Resultaten evaluatierapport
Projectidee ingediend... En dan?
Een kijkje achter de schermen over het indienen van subsidievoorstellen. Benieuwd naar het verloop van de rondes bij Palliantie?
Lees meer over het proces
Lopende projecten patiëntenparticipatie
Meer kennis over en toepassen van patiëntenparticipatie
Albine Moser (projectleider) geeft vorm aan patiëntenparticipatie door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten aan patiënten en professionals en onderzoekt de beleefde impact van patiëntenparticipatie bij 10 projecten binnen Palliantie.
Lees het artikel
Overige lopende projecten patiëntenparticipatie
Twitter LinkedIn
Afgeronde projecten patiëntenparticipatie
Bekijk afgeronde projecten patiëntenparticipatie
Overig nieuws
Oproep: inspirerende voorbeelden jongerenparticipatie
Voor een serie masterclasses is ZonMw op zoek naar inspirerende voorbeelden van jongerenparticipatie in onderzoek. Heeft u een voorbeeld? Stuur voor 1 augustus 2017 een mail en meld u aan.
Informatie over aanmelden
Q&A’s palliatieve zorg voor professionals
Voor professionals werkzaam binnen de palliatieve zorg zijn door het Ministerie van VWS Q&A’s ontwikkeld. De vragen en antwoorden zijn mede gebaseerd op de vragen die binnenkomen bij het praktijkteam palliatieve zorg. 
Bekijk de Q&A's (PDF)
Praktijkteam gaat door!
Vlog praktijkteam
In beeld
Vormgeven aan patiënt- en naastenparticipatie
Een gelijkwaardige plek voor patiënten en naasten binnen het Palliantie programma. Hoe realiseer je dat eigenlijk? Lessen en tips over participatie van patiënten vanuit consortium Propallia. 
Lees het artikel
Twitter LinkedIn
Persoonlijke ervaringen patiënten onmisbaar voor betere zorg
Patiënten Jet van der Meijden en Marijke Hoekstra zijn duidelijk over patiëntenparticipatie: verbetering van palliatieve zorg is alleen mogelijk als patiënten daar zelf over kunnen meepraten.
Interview met Jet van der Meijden en Marijke Hoekstra
Twitter LinkedIn
'Het mooiste is als onderzoekers vragen ophalen bij de patiënt'
Petra Schout (Patiëntenfederatie Nederland) vertelt over het feit dat de kennis en ervaring van patiënten dé sleutel vormen voor verbeteringen in zorg en welzijn.
Interview met Petra Schout
Twitter LinkedIn
Agenda
Internationale dag van de palliatieve zorg
14
OKT
 
Hele dag 
Nederlands - Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve zorg 2017
30 - 01
NOV DEC
 
9.30 - 18.00
Aristo Amsterdam
Nieuwsbrieven samenwerkingspartners
IKNL
Agora
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Spreekt deze nieuwsbrief u aan? De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Meld u direct aan!
Aanmelden
Contact programmabureau
070 - 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliantie
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube