In deze nieuwsbrief onder andere 'mogelijk nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma'.

Op de hoogte blijven? Ga naar www.zonmw.nl/translationeelonderzoek
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
4 juli 2017|2
Translationeel onderzoek
 
Van lab naar kliniek
Bij translationeel onderzoek worden resultaten uit fundamenteel onderzoek vertaald naar de eerste toepassing in de kliniek en van laboratorium naar kliniek. ZonMw stelt via verschillende programma's subsidies beschikbaar om deze eerste stappen mogelijk te maken. Wij informeren u graag over de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze programma’s en over de uitkomsten van de verschillende onderzoeken.
Translationeel onderzoek
Internationaal onderzoek
CASyM en de weg naar een Europese Systems Medicine aanpak!
3 juli 2017
Van 2012 tot 2017 trok het multidisciplinaire Europese consortium CASyM (Coordination Action on Systems Medicine) samen op met vertegenwoordigers van de universiteiten, onderzoeksinstituten, klinische centra en industrie (grote industrie en MKB) om een visie en een praktisch plan te bouwen voor de implementatie van Systems Medicine in Europa. CASyM heeft een kritische massa van relevante belanghebbenden bij elkaar gebracht om een sterk Europees Systems Medicine netwerk op te bouwen. Het uiteindelijke doel is om Systems Medicine in het dagelijks klinisch onderzoek te brengen ten behoeve van de volksgezondheid. Het CASyM is gefinancierd door de Europese Commissie en was onderdeel van kaderprogramma 7.
lees het gehele artikel
Systems medicine: aanpak naar een meer persoonsgericht zorg
22 mei 2017
Voor de 2e oproep van het internationale initiatief ERACoSysMed zijn 32 projectideeën in behandeling genomen die de systems medicine aanpak gaan implementeren.
Lees verder over het initiatief ERACoSysMed
Europa actief in Personalised Medicine
4 juli 2017
De Europese Commissie, DG Research heeft voor de periode 2018-2020 binnen het kader Health, Democraphic Change and Well Being een aanzienlijk budget uitgetrokken voor de ondersteuning van activiteiten op het brede terrein van personalised medicine. Het budget is nog niet officieel maar zal een groot aandeel van het totaal budget voor het gehele kader betreffen.
lees het gehele artikel
Tienjarig bestaan E-Rare
26 juni 2017
E-Rare is een Europees programma voor samenwerking rond onderzoek aan zeldzame ziekten. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van dit programma zijn een aantal video’s gemaakt over gehonoreerde projecten. In deze nieuwsbrief lichten we één video er uit.
De Spaanse onderzoeker Raul Estevez licht zijn project toe waarin hij samen met Canadese en Duitse onderzoekers de moleculaire mechanismen en potentiële behandeling rond de CLC chloride kanalen en de wittestofziekte Megalencephalische leukoencephalopathie (MLC) onderzoekt.
10 years of E-Rare video: the project CLC & MLC project by Raul Estevez
Nieuws uit de programma's
Impressie startbijeenkomst 5e ronde Programma Translationeel Onderzoek
21 juni 2017
In mei organiseerde ZonMw voor alle projectleiders van de in 2017 gehonoreerde projecten binnen het Programma Translationeel Onderzoek een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is veel aandacht geweest voor het ‘tot de kern komen’ van het onderzoek en het overtuigend en helder communiceren ervan. Er is hard gewerkt aan het vermijden en vertalen van jargon, het tot de essentie komen van de boodschap en het pitchen van de boodschap en relevantie. Deze pitches zijn opgenomen en kunt u op het ZonMw youtube kanaal bekijken.
lees het volledige bericht op de website van ZonMw
Agenda
3-4
mei
 
Europese workshop in Berlijn Workshop Data Sharing and Harmonization
8-9
juni
 
Systems Medicine Conference in Slovenia
16
juni
 
FederaDay
6 en 7
juli
 
REGMED EUROPE, Internationaal ‘Regenerative medicine’ matchmaking event in Parijs
24 - 26
sept
 
Biannual EATRIS conference in Praag
Subsidierondes
Er zijn op dit moment geen subsidierondes
 
Nationaal onderzoek
Mogelijk nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma
Wie een jeugdtrauma doormaakt, heeft een grotere kans op depressies op latere leeftijd. Veranderingen van ons erfelijk materiaal (het DNA) als gevolg van een jeugdtrauma, blijkt daarmee te maken te hebben. Het UMC Utrecht Hersencentrum start een onderzoek om te kijken of deze veranderingen aan het DNA ook een manier kan zijn om te behandelen.
In dit filmpje vertelt drs. G. de Lange over haar project
Twitter Facebook
Myeline-reparatie in beeld met PET-scan
De diagnose multiple sclerose kan met MRI worden gesteld. Echter deze beeldvormende techniek zegt onvoldoende over het beloop van deze ziekte. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat onderzoeken of dit wel met een PET-scan kan.
In dit YouTube filmpje vertelt Jan Meilof over zijn project
Astmamedicatie voor patiënten met taaislijmziekte
Voor een aantal varianten van de taaislijmziekte zijn dure medicijnen beschikbaar. Moleculair bioloog Jeffrey Beekman (UMCU) ontdekte dat goedkope astmamedicatie ook een gunstig effect heeft. Maar er zijn bijwerkingen.
Lees het artikel in Mediator 23
Helpt zeer vroege behandeling reuma voorkómen?
31 mei 2017
Wie geen reuma heeft, kan zich bijna niet voorstellen hoe voortdurende vermoeidheid de kwaliteit van het leven kan aantasten. Van der Helm: 'in de afgelopen twintig jaar is de behandeling van reumatoide artritis al sterk verbeterd.
Lees verder over het project van Annette van der Helm
Gendoping – Science fiction of werkelijkheid?
16 mei 2017
Kunnen atleten via aanpassing van hun genetisch materiaal tot betere prestaties komen? En hoe zijn deze aanpassingen op te sporen door autoriteiten?
Lees verder over gendoping Science fiction of  werkelijkheid?
Uitgelicht
Focus op samenwerking
23 mei 2017
Een nieuwe voorzitter, een nieuwe manier van werken. We willen zijn ideeën graag met je delen en we zijn zeer geïnteresseerd in je reactie. We nodigen je dan ook van harte uit om de column van Jeroen te lezen en kritisch met ons mee te denken.
Column Jeroen Geurts in Mediator 23
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube