O.a. met NRC-artikel over Slikken of stikken, subsidieoproep personalised medicine en resultaten verschillende afgeronde projecten. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 61 | juni 2017
Geneesmiddelen
 
Nieuws
Aanmelden voor de infobijeenkomst subsidieoproepen op 6 juli via livestream of bij ZonMw: het kan nog!
Goed Gebruik Geneesmidddelen en DoelmatigheidsOnderzoek organiseren op donderdag 6 juli om 12.30 uur een infobijeenkomst over de subsidierondes die gaan plaatsvinden. De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële indieners en zal zowel via livestream als bij ZonMw (Den Haag) plaatsvinden.
Lees verder en meld u aan
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidieoproep: Personalised Medicine – Ontwikkeling voorspellende diagnostiek
De subsidieronde is gericht op de ontwikkeling van voorspellende diagnostische tools die ervoor zorgen dat bestaande ‘dure’ geneesmiddelen gerichter en doelmatiger worden ingezet. Doel is over- en onderbehandeling zoveel mogelijk te voorkomen, om zodoende de patiënt te ontzien van bijwerkingen van behandelingen waarvan verwacht wordt dat deze niet aanslaan. Deadline is 12 september, 14.00 uur.
Lees verder
Stand van zaken subsidierondes
Eind juni zijn de adviesbrieven voor de subsidierondes: Grote Trials Ronde 2 en de ronde met de Hartstichting (Grote Trials en Drug Rediscovery) verstuurd. Hiervoor zijn in totaal 8 projectideeën uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen.
Tweede helft juli zullen voor de drie andere GGG-subsidierondes: Drug Rediscovery Ronde 1, Open Ronde 6 en de STIP Ronde 3 de honoreringen worden verstuurd.
Lees verder
Oratie dr. Jako Burgers
Prof.dr. Jako Burgers, hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap bij het NHG, sprak op vrijdag 16 juni zijn oratie uit als bijzonder hoogleraar 'Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines' aan de Universiteit Maastricht. Burgers stelt dat richtlijnen en persoonsgerichte zorg elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Positieve evaluatie ZonMw: focus op impact
De externe evaluatie van ZonMw is positief. De commissie is onder de indruk van het werk en noemt ZonMw zowel nationaal als internationaal uniek en toonaangevend. Daar is ZonMw trots op!
Lees verder
DMD indienen van abstract
De deadline voor het indienen van abstracts voor de Dutch Medicines Days is 15 juli. Zie voor instructies de website.
Lees verder
Proefschriften
Kinderen ervaren weinig hinder van wetenschap-pelijk onderzoek
Kinderen ervaren van veel wetenschappelijk onderzoek nauwelijks last. De reistijd, lang wachten of niet weten wat komt, vinden zij belangrijke nadelen. Van alles te weten komen over hun eigen lichaam of andere - zieke - kinderen kunnen helpen, motiveert hen om mee te doen. Dat zeggen kinderen in het proefschrift van Mira Staphorst (Erasmus MC).
Lees verder
Twitter Facebook LinkedIn
HTA binnen epilepsie
Het proefschrift van Ben Wijnen (Maastricht University) beschrijft methodologische aspecten en voorkeurenstudies in HTA binnen epilepsie. Daarnaast is er gekeken naar de kwaliteit en kwantiteit van economische evaluaties binnen epilepsie. Als laatste is de kosteneffectiviteit onderzocht van twee behandelingen voor mensen met epilepsie.
Lees het proefschrift
Lees meer over de KOEK-study
Lees meer over de ZMILE-study
Twitter Facebook LinkedIn
Project in beeld
Buiten de gebaande paden naar gepast gebruik dure geneesmiddelen
Hoogleraar Jack Wetzels en kinderarts Nicole van de Kar besloten de gebaande paden te verlaten in de behandeling van aHUS, een zeldzame nierziekte. Met subsidie vanuit het GGG-programma wordt gekeken of de dosering van eculizumab bij aHUS-patiënten aangepast kan worden. Het NRC besteedde op 22 juni hier aandacht aan.
Lees het artikel in het NRC 
Lees meer over het project
Twitter Facebook LinkedIn
Afgeronde GGG-projecten
Het systematisch beoordelen van de geneesmiddelen bij 65-pussers in het Opti-Med project leidde tot meer opgeloste problemen die verband houden met het gebruik van geneesmiddelen.
    
Er is een methode ontwikkeld om bij individuele patiënten met hart- en vaatziekten het verwachte effect van cholesterolverlaging, bloeddrukverlaging en antistolling te voorspellen; dit voorkomt onnodige medische interventies.
 
Uit de NiFo-studie blijkt dat het zeer aannemelijk is dat de werkzaamheid en effectiviteit van de lagere dosering nilotinib met voedsel overeenkomt met die van de
aanbevolen dosering op een lege maag bij de behandeling van de bloedziekte Chronische myeloïde leukemie (CML).
 
De meeste patiënten met type 2 diabetes zijn uitstekend te behandelen met de bestaande middelen. Verschillende genen blijken naast omgevings-factoren invloed te hebben op de (bij)werking van veel gebruikte, maar ook nieuwere diabetesmedicijnen.
 
Paracetamol is net zo effectief als diclofenac of paracetamol en diclofenac bij de behandeling van pijn bij kneuzingen en verrekkingen van een arm of een been op de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpraktijk. Bij deze letsels wordt het gebruik van paracetamol geadviseerd.
 
Er zijn doseeradviezen ontwikkeld voor geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose.
De doseeradviezen worden automatisch toegepast via software van zorgverleners en zijn beschikbaar via geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.
Overig nieuws
Horizonscan Geneesmiddelen geeft inzicht in verwachte markttoetreding van innovatieve geneesmiddelen
    
Proeven met mensen: van wantoestanden tot geïnformeerde toestemming
   
Rapport RIVM - Personalised medicine: Implementatie in de praktijk en data-infrastructuur uit het veld moeten kunnen waarborgen
Subsidiekalender
deadline 5 sept. 2017 om 14:00 uur
DATA2PERSON
deadline 12 sept. 2017 om 14.00 uur
Personalised Medicine – Ontwikkeling voorspellende diagnostiek
Volledige subsidiekalender
Agenda
Informatiebijeenkomst subsidieoproepen
GGG & DO
6
JUL
 
12.30 - 15.45 uur,
ZonMw,
Den Haag & Online
Choosing Wisely 2017
11
sep
 
09.00 - 18.00 uur,
Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
Dutch Medicines days (FIGON)
2-3
OKT
 
08.00 - 19.30 uur,
Congres centrum
De ReeHorst, Ede
Goed Gebruik Geneesmiddelen
Meer weten over de inhoud, projecten en ontwikkelingen van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen? Lees verder!
GGG-programma
GGG-programma in film
Relatiemagazine Mediator
Mediator is het relatiemagazine van ZonMw met achtergrondartikelen op het brede terrein van gezondheidsonderzoek, ontwikkeling en implementatie van vernieuwing in de gezondheidszorg.
Laatst verschenen Mediator
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube