Op de hoogte blijven? Ga naar www.zonmw.nl/do Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief juni 2017
Doelmatigheids-onderzoek
 
Actueel
Om complexe werkelijkheid het hoofd te bieden, vernieuwt de onderzoekspraktijk
19 juni 2017
De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bracht vandaag het advies 'Zonder context geen bewijs -de illusie van evidence-based practice' uit. Henk Smid, directeur van ZonMw: 'Evidence-based medicine heeft ons ver gebracht. De werkelijkheid is complex en daarom moeten we de onderzoekspraktijk blijven vernieuwen. De aanbevelingen die de RVS hiervoor geeft, omarmen we dan ook van harte.'
Lees verder
Positieve evaluatie ZonMw: focus op impact
09 juni 2017
De externe evaluatie van ZonMw is positief. De commissie is onder de indruk van het werk en noemt ZonMw zowel nationaal als internationaal uniek en toonaangevend. Daar is ZonMw trots op!
Lees verder
Nationale implementatie NVOG richtlijn overmatig bloedverlies rondom bevalling
19 juni 2017
Een van de problemen die zich bij een bevalling kunnen voordoen is het optreden van ruim bloedverlies, oftewel fluxus. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen of in een vroegtijdig stadium te kunnen behandelen heeft de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen (NVOG) richtlijnen en een cursus ontwikkeld.
Lees verder
Afspraken voor betere hulpmiddelenzorg
09 juni 2017
Elke patiënt moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Dus vraaggericht waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan; “eenvoudig waar het kan, specifiek waar het nodig is”. Dat is de uitkomst van het bestuurlijk overleg hulpmiddelen tussen patiënten, zorgverleners, apothekers, medisch speciaalzaken, zorgverzekeraars, overheid en fabrikanten.
Lees verder
8 geleerde lessen PatiëntenTop
De PatiëntenTOP op 11 april zorgde voor veel inspiratie en verdieping. Op deze dag gingen zorgverleners, patiënten, ondernemers, onderzoekers en beleidsmedewerkers met elkaar in gesprek over patient included innoveren. Met alle input die op deze dag gegeven is, zijn lessen geformuleerd die tevens worden verwerkt in het nieuwe kennisdossier over patient included innoveren. 
Lees verder
Agenda
Jong-NVTAG "Alternatieven voor RCT's"
29
JUN
 
19:00 - 23:00,
Kargadoor, Utrecht
Informatiebijeenkomst subsidieoproepen DO & GGG
06
Jul
 
12:30 - 17:00,
ZonMw, Den Haag
& Online te volgen via livestream
Choosing Wisely 2017
11
SEP
 
09:00 - 18:00,
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Programma Doelmatigheids-
Onderzoek
Op de website vindt u meer informatie over de inhoud, projecten en ontwikkelingen van het programma DoelmatigheidsOnderzoek.
Informatiebijeenkomst:
Wat zijn de do's & don'ts bij subsidieaanvragen?
DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmidddelen organiseren op donderdag 6 juli een infobijeenkomst over de subsidierondes die gaan plaatsvinden. De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële indieners en zal zowel via livestream als bij ZonMw (Den Haag) plaatsvinden.
Programma en aanmelden Programma en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
SAVE THE DATE!
Congres
'Choosing Wisely 2017'
Dit congres is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij, of geiïnteresseerd is in waardecreatie in de zorg, verstandige keuzes en samen beslissen.
Klinische praktijk, onderwijs en wetenschap bundelen hun krachten om slimmere keuze in de gezondheidszorg te stimuleren.
Programma en aanmelden Programma en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Indienen mogelijk Voorwaardelijke toelating basispakket
Zorginstituut Nederland roept partijen in de zorg op om onderwerpen aan te melden door indiening van een dossier. De uiterste indieningsdatum is 29 juni 2017 (voor 14:00 uur). In aanmerking komen geneeskundige zorg, extramurale geneesmiddelen én extramurale hulpmiddelen.
Lees verder
Vooraankondiging Subsidieoproep open ronde 2019
In juli 2017 zal de subsidieoproep van de Open ronde 2019 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek op onze website te vinden zijn. De deadline voor het indienen van de projectideeën is gepland op dinsdag 26 september 2017.
Vooraankondiging Subsidieoproep slotronde Zorgevaluatie 30 K&D
Binnen enkele weken opent ZonMw de laatste subsidieronde voor Zorgevaluaties op de 30 onderwerpen van de Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda. Houd u de subsidiekalender op onze website in de gaten.
Subsidiekalender
DATA2PERSON
05 sept. 2017 om 14:00 uur
Naar de subsidieoproep
Beleidsupdate 2016
Deze Beleidsupdate informeert de opdrachtgever, het ministerie van VWS, over de koers en voortgang van het programma
DoelmatigheidsOnderzoek
in 2016.
Download
Publicatie: Proeven met mensen
In deze uitgave van Biowetenschappen en Maatschappij een actueel overzicht van de verschillende aspecten van mensgebonden onderzoek in ons land, met een terugblik naar een soms beschamend verleden en een kijkje in een onzekere toekomst.
Download de publicatie
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube