Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
mei 2017
Kwaliteit van zorg
 
Verpleging & Verzorging
‘We moeten ons netwerk met elkaar versterken’
Sinds haar diplomering kijkt Betsie van Gaal altijd over muren: wat is er nog meer? Innovaties ziet ze als uitdagingen. 'Een goede onderbouwing vinden van het handwerk, waarvan verpleegkundigen en patiënten kunnen profiteren, daar doe ik het voor'.
Lees het interview
Welke behandeling kun je beter laten?
V&VN hield in maart 2017 een peiling, waar een duidelijke top 5 van overbodige behandelingen uit naar voren komt. Onderzoekers van IQ Healthcare combineren hun inventarisatie met deze peiling, wat tot een ‘Beter laten’-lijst moet leiden.
Lees het artikel
Stagewaaier met 7 CanMEDS-rollen
Om hbo-v studenten goed te begeleiden tijdens hun stage in de thuiszorg, is er een stagewaaier voor werkbegeleiders ontwikkeld. Een waaier met o.a. tips om stageactiviteiten aan te laten sluiten op de CanMEDS-rollen van de hbo-v verpleegkundige.
Bekijk de video
Nieuwe pagina Wijkverpleging
Lees over projecten en initiatieven die worden uitgevoerd om bij te dragen aan het versterken van de wijkverpleging en over de laatste ontwikkelingen.
Lees meer
Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden
In dit artikel de ervaringen van 2 wijkverpleegkundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard eenzaamheid
Lees het artikel (pdf)
Felicitatie
Monique van Dijk wordt hoogleraar Verplegingswetenschap
Van Dijk wordt op 1 juni benoemd in haar nieuwe functie. Ze is verpleegkundige, pijnexpert en psycholoog en hoopt dat er meer positieve aandacht komt voor verpleegkunde. Vanuit ZonMw willen we haar van harte feliciteren!
Lees meer
Ouderen-geneeskunde
Duizeligheid bij ouderen
De diagnose van duizeligheid bij ouderen is vaak niet zo duidelijk te stellen. Mogelijk is het effectiever om voor de behandeling ook naar beïnvloedbare risicofactoren te kijken. Of dat zo is, moet het project Verbetering van de prognose bij duizelige ouderen bij het VUMC uitwijzen.
Lees het artikel
Organisatie van zorg
Ontwikkelen van eigen kracht
In een serie presenteren wetenschappers een breed palet aan inzichten en visies over zelfmanagement. Dit artikel gaat in op de vraag welke kennis gemeenten en praktijkinstellingen nodig hebben hun hun nieuwe rol in het jeugdstelsel.
Lees het artikel
Medisch specialistische zorg
Samen Beslissen, Verstandig Kiezen in de spreekkamer
Welke factoren en randvoorwaarden dragen bij aan een goede gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt in de spreekkamer? En wat is de mate van het gebruik van Verstandige Keuzes in de spreekkamer?
Lees meer
Lessen uit lokale dashboardontwikkeling
Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie. Ziekenhuizen verzamelen veel kwaliteitsinformatie, maar hoe gebruiken zij die voor het verbeteren van hun kwaliteitsprestaties?
Lees meer
Agenda
NHG-Wetenschapsdag
2
JUN
 
09:45 - 18:00
 Julius Centrum, Zeist
Netwerkbijeenkomst Tussen Weten en Doen II
9
JUN
 
12:30 - 17:30
Bar Beton, Utrecht
Choosing Wisely 2017
11
SEP
 
09:00 - 18:00
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam 
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Spreekt deze nieuwsbrief u aan? De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Meld u direct aan!
Aanmelden nieuwsbrief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube