In deze nieuwsbrief aandacht voor palliatieve zorg bij niet-westerse migranten: wat is onderzocht, welke resultaten zijn er en hoe gaan professionals om met cultuurverschillen. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief nummer 14 | mei 2017
Palliatieve
zorg
 
Programmanieuws
Subsidieronde 2017:
53 ingediende projectideeën
Projectideeën focussen op 1 van de 14 vooraf vastgestelde prioriteiten die in samenspraak met het veld zijn bepaald. Meer weten over de subsidieronde? 
Lees het bericht
Uw mening telt!
Wilt u dat de Management-rapportage 'Palliantie. Meer dan zorg' nog beter aansluit bij uw informatiebehoefte? Vul dan onze digitale (anonieme) enquête in vóór 31 mei. Hartelijk dank!
Start de enquête
Aanbevelingen uit het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg
De VPZ programmacommissie heeft aanbevelingen gedaan voor het nu lopende programma Palliantie. Dit gaat onder meer om het schenken van aandacht aan aspecten als communicatie en bejegening, doorontwikkeling van Goede Voorbeelden en het stimuleren van inbedding van deze voorbeelden in opleidingen.
Lees de eindevaluatie
Samen Beslissen in het verpleeghuis
Binnenkort start een project dat zich richt op mensen met dementie in een verpleeghuis en hun vertegenwoordiger (vaak een mantelzorger). Op welke manier wordt de vertegenwoordiger bij beslissingen rondom het toedienen van psychofarmaca als medicatie voor neuropsychiatrische symptomen betrokken?
Lees meer over het project
Oproep invullen vragenlijst Kwaliteitsindicatoren
Het Palliantieproject ‘Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken’ onderzoekt wat u belangrijk vindt in de zorg voor mensen voor wie het einde van het leven dichtbij komt. Vul de vragenlijst in en stuur deze ook naar uw patiënten en naasten! 
Start de vragenlijst
Nieuwe website Nationaal Programma Palliatieve Zorg live
De nieuwe website biedt inzicht in alle onderdelen van het NPPZ: activiteiten van de overheid, het programma Palliantie. Meer dan Zorg en informatie van de 7 consortia palliatieve zorg.
Neem een kijkje
Overig nieuws
Bezoek hospice Xenia
ZonMw gaat bij instellingen op bezoek. Dit keer: Xenia. Xenia is een uniek ‘Huis met een hart’ dat palliatieve zorg in de breedste zin van het woord aanbiedt, gericht op mensen tussen ongeveer 16 en 40 jaar. 
Lees over het bezoek

De persoonlijke wens staat voorop
Niet alle Marokkanen heten Mohammed. Ofwel: ieder mens is uniek. In de laatste levensfase is het daarom belangrijk om rekening te houden met culturele achtergrond’ zegt verpleegkundige Suleman el Hajaji, tevens directeur van Kleurrijk Zorg.
Interview in Pal voor U met Suleman el Hajaji (PDF)
Palliatieve zorg en diversiteit 
Hoewel de palliatieve zorg in Nederland zich vanaf de jaren ‘70 langzaam maar zeker begon te ontwikkelen, is de aandacht voor terminaal zieken met een migratieachtergrond pas rond 2000 een punt van aandacht geworden. Lees meer hierover in de Canon.
Canon Palliatieve Zorg jaar 2000
In beeld
'Het gaat om delicate communicatie'
Maria van den Muijsenbergh over haar ervaring als huisarts bij niet-westerse migranten in haar praktijk: ‘Begin als zorgverlener niet pats boem over de laatste fase’.
Interview met Maria van den Muijsenbergh
Twitter LinkedIn
Radboudumc voorloper in cultuursensitief communiceren
Islamitisch geestelijk verzorger Saida Aoulad Baktit traint al jaren medewerkers van het Radboudumc om ‘cultuursensitiever’ te worden. Ze vertelt over haar ervaringen.
Lees het interview met Saida Aoulad Baktit
Twitter LinkedIn
Lopende projecten niet-westerse migranten
'In gesprek over leven en dood'
De voorlopige bevindingen uit het project fungeren als basis voor voorlichting aan migranten en als input voor het onderwijs aan zorgprofessionals. Benieuwd naar de resultaten tot nu toe?
Lees het artikel
Cultuursensitieve Palliatieve Zorg
Onderzoek en het huidige maatschappelijke debat rondom waardigheid weerspiegelen vooral ‘Nederlandse’ waarden, zoals autonomie en recht op zelfbeschikking. Het is echter de vraag of deze lezing van waardigheid gedeeld wordt door de steeds groter wordende groep patiënten van niet-westerse herkomst die palliatieve zorg behoeft.
Lees meer over 2 projecten
Afgeronde projecten niet-westerse migranten
Culturele sensitiviteit van richtlijnen voor palliatieve zorg 
'Signaleren in de palliatieve fase' bij Careyn Utrecht en Kleurrijk Zorg
Agenda
Expertmeeting leven tot het einde
08
JUN
 
16:00 - 20:00
Postillion Hotel, Bunnik
Werkconferentie spirituele zorg
12
JUN
 
13:00 - 17:00
Bunnik
Internationale dag van Palliatieve Zorg
14
OKT
 
Gehele dag,
Breng initiatieven onder de aandacht met #IDPZ2017 
Nieuwsbrieven
samenwerkingspartners
IKNL
Agora
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Spreekt deze nieuwsbrief u aan? De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Meld u direct aan! 
Aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Contact
programmabureau
070- 349 53 94  
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliantie
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube