Op de hoogte blijven? Ga naar www.zonmw.nl/translationeelonderzoek Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nummer 1, April 2017
Translationeel onderzoek
 
Van lab naar kliniek
Bij translationeel onderzoek worden resultaten uit fundamenteel onderzoek vertaald naar de eerste toepassing in de kliniek en van laboratorium naar kliniek. ZonMw stelt via verschllende programma's subsidies beschikbaar om deze eerste stappen mogelijk te maken. Wij informeren u graag over de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze programma’s en over de uitkomsten van de verschillende onderzoeken.
Translationeel onderzoek
Internationaal onderzoek
Europese Referentie Netwerken voor zeldzame ziekten aan de slag gegaan
Op 1 maart 2017 zijn 24 nieuwe thematische Europese Referentie Netwerken (ERNs) voor zeldzame ziekten gestart. Deze virtuele netwerken omvatten meer dan 900 gespecialiseerde groepen uit 26 landen. Zij gaan gezamenlijk werken aan een brede range aan ziekten zoals botziekten, hematologische aandoeningen, kinderkanker, immuundeficiënties en erfelijke stofwisselingsziekten. 
Link naar artikel op de ZonMw-website
29 projectideeën ingediend voor slagaderverkalking
ERA-CVD is een groot Europees netwerk dat onderzoek stimuleert op het gebied van hart- en vaatziekten. 
Link naar artikel op de ZonMw-website
Tienjarig bestaan E-Rare
4 april 2017
E-Rare is een Europees programma voor samenwerking rond onderzoek aan zeldzame ziekten. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van dit programma zijn een aantal video’s gemaakt over gehonoreerde projecten. In deze nieuwsbrief lichten we er 2 videos uit.
Video belang E-Rare voor onderzoek naar zeldzame ziekten en hoe belang-hebbenden over E-Rare denken
Video project over onderzoek vlinderziekte door coördinator Marjon Pasmooij

200 therapieën ontwikkeld voor zeldzame ziekten
28 maart 2017
Het internationale consortium voor onderzoek naar zeldzame ziekten, IRDiRC, stimuleerde in zeven jaar 200 nieuwe therapieën.
Lees verder over dit nieuwsbericht op onze website
Nieuws uit de programma's
Subsidieronde adult stamcelonderzoek: 33 projecten ingediend
4 april 2017
In 2016 is er een subsidieronde geweest voor het programma Translationeel Adult Stamcelonderzoek. Er konden 2 typen projecten worden ingediend: Gamechanger- en Bench to bedside projecten. In totaal zijn er 33 project ideeën (21 Gamechangers, 12 Bench te bedside- projecten) ingediend. In juli is bekend welke projecten worden gehonoreerd. Houd de website in de gaten voor meer informatie hierover.
Lees meer over de soorten projecten
Honorering 22 projecten Programma Translationeel Onderzoek
4 april 2017
Afgelopen februari hebben tien gezondheidsfondsen, Health~Holland en ZonMw  gezamenlijk 22 projecten gehonoreerd. Alle betrokken partijen vinden participatie van patiënten en bedrijfsleven van groot belang omdat het vaak leidt tot een doelgerichtere aanpak en focus op implementatie van de resultaten. Gezamenlijk is er ongeveer 8,8 miljoen euro geïnvesteerd.
Lees het volledige nieuwsbericht op de website Translationeel Onderzoek
Agenda
E-Rare organiseert op 3 en 4 mei 2017 in Berlijn:
3
mei
 
Europese workshop Data Sharing en Harmonization.
Subsidierondes
In april zijn er voor de Translationele programma's geen subsidierondes
Subsidiekalender
Nationaal onderzoek
Gerichter behandelen dankzij Biochip
Een agressief multipel myeloom vergt een intensievere behandeling dan wanneer deze vorm van beenmergkanker zich rustiger ontwikkelt. Om dit onderscheid in risicoprofiel te kunnen maken, heeft de afdeling hematologie van het Erasmus MC de MMprofiler ontwikkeld. Het plan is deze test uit te breiden zodat die tevens per patiënt kan voorspellen welk medicijn het beste zal werken.
Lees het volledige artikel op de website Translationeel Onderzoek 
Twitter Facebook LinkedIn
Farmacogenetica essentieel bij behandeling op maat
Bij de behandeling van patiënten wordt tegenwoordig vaker gekeken naar unieke genetische en biologische kenmerken.
Link naar artikel op de ZonMw-website
12 miljoen voor nieuw Programma Translationeel Onderzoek
12 april 2016
In februari heeft ZonMw opdracht van het ministerie van VWS gekregen voor een nieuw programma Translationeel Onderzoek 2. Het programma loopt van 2017 tot en met 2021. Er wordt geïnvesteerd in innovaties die leiden tot nieuwe medische producten tegen een lagere kostprijs.
Lees verder over het nieuwe programma
Twitter Facebook LinkedIn
Hoe profiteren patiënten van gentherapie uit het lab?
Voor patiënten met onbehandelbare ziekten biedt gentherapie hoop op genezing. Succesvolle klinische experimenten met gentherapie brengen deze behandeling dichter naar de kliniek.  ‘We zijn nu in één keer koploper, met het grootste aantal gentherapiebedrijven in de wereld.’
Lees het artikel in Mediator 22 maart 2017
Twitter Facebook LinkedIn
Poepmonster volstaat om ziekte van Crohn snel uit te sluiten
Patiënten die vermoeden dat ze de ziekte van Crohn hebben, of een andere chronische darmontsteking, hoeven in de toekomst niet standaard een vervelende coloscopie te ondergaan.
Link naar artikel op de ZonMw-website
Uitgelicht

Van 1 tot en met 8 april was het de Nationale Autismeweek 2017
16 april 2016
De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft in deze week aandacht gevraagd voor ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Het thema was dit jaar Jong en AUT. Dit thema is gekozen om het belang van vroeg-herkenning- en erkenning van autisme onder de aandacht te brengen. ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar autisme die bijdragen aan vroeg-herkenning- en een betere behandeling. Zo ook in het programma Translationeel Onderzoek. Eerder publiceerden we daar een artikel in Mediator over.
Artikel Mediator 'Robot als verlengde arm van therapeut'
Translationeel onderzoek in andere media
 
Skipr - Bijna 9 miljoen euro gaat naar translationeel onderzoek
Health~Holland update – 22 projects for Translational Research Call
Diabetes Fonds - Onderzoek van start naar nieuwe behandelingen diabetes type 2
VUmc Cancer Center Amsterdam Hersentumorencentrum Amsterdan – 4 ton subsidie voor ontwikkelen computermodel van het brein ter verbetering uitkomst epilepsiechirurgie 
Hartstichting – Investering van 1 miljoen euro voor onderzoek naar nieuwe medicijnen Hartstichting – Investering van 1 miljoen euro voor onderzoek naar nieuwe medicijnen
UMCG – Subsidie Pim vd Harst van Hartstichting en ZonMw
VUmc Subsidie voor studie naar harten met een erfelijk deffect
  Hersenstichting zet in op onderzoek toegepast op mensen
UMC Utrecht Hersencentrum – Mogelijk nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube