Op de hoogte blijven? Ga naar  www.zonmw.nl/geneesmiddelen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nummer 58, maart 2017
Geneesmiddelen
 
Voorzitter Jeroen Geurts opent GGG-congres 2017

Op 6 april vindt het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. 

Jeroen Geurts - voorzitter ZonMw - opent het congres met 'Samen investeren in de behandeling van morgen' en neemt vervolgens
deel aan de discussie over de toekomst van therapieontwikkeling.

Deelnemen aan het GGG-congres?
Er zijn nog enkele plaatsen.
Inschrijven tot 30 maart 09.00 uur.

Inschrijven GGG-congres
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
Actueel
GGG-subsidierondes
Voor Grote Trials Ronde 2 en de subsidieronde met de Hartstichting gericht op Hartfalen en Boezemfibrilleren zijn in totaal 38 projectideeën ingediend. Voor Open Ronde 6, STIP Ronde 3 en Rediscovery Ronde 1 zijn 45 uitgewerkte aanvragen ingediend.
Overzicht per subsidieronde
Toekenning eerste onderzoeksprojecten Grote Trials Ronde 1
Binnen de GGG-subsidieronde Grote Trials Ronde 1 is vooralsnog aan 2 projecten subsidie toegekend. Deze projecten betreffen landelijke multicenter onderzoeken.
Onder leiding van het Erasmus MC wordt het effect van het medicijn haloperidol bij patiënten met delirium. onderzocht.
Het UMCG onderzoekt samen met 5 andere kinder IC centra de effecten van spierverslappers bij jonge kinderen met het acuut respiratoir distress syndroom op het optreden van longklachten.
Overzicht gehonoreerde projecten Grote Trials Ronde 1
Subsidie voor deliriumonderzoek
Investigator-initiated randomized controlled trials in children with epilepsy: Mission impossible?
Onderzoek dat stopgezet werd door een incomplete inclusie heeft geleid tot (nieuw) onderzoek naar het niet slagen van onderzoek. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in Epilepsia Open.
Epilepsia Open: Full-length original research
Meer over het project
PatiëntenTop: gebruikers aan het roer
Het Muntgebouw in Utrecht is op 11 april het podium voor de PatiëntenTOP. 'Zorg voor innoveren' wil met deze bijeenkomst laten zien wat het belang is van patient included innoveren. Ook reiken zij praktische handvatten aan voor zowel zorgvernieuwers als patiënten.
PatiëntenTOP: 'De gebruiker aan het roer bij zorginnovatie'
Twee subsidies genetisch onderzoek
Antoni van Leeuwenhoek ontvangt twee TOP subsidies. Een subsidie voor onderzoek om bij hormoon-gerelateerde tumoren op zoek te gaan enhancer elementen die de activiteit van genen beïnvloeden. De andere subsidie is voor onderzoek naar hoe Big Data technieken kunnen worden ingezet om nieuwe biomarkers te vinden.
Twee TOP subsidies voor Antonie van Leeuwenhoek
Afgeronde projecten
Epidemiologie ondersteunt behandelkeuze
Darmkanker treft voornamelijk mensen op oudere leeftijd. Wat de beste behandeling is voor de écht oude patiëntenpopulatie is nog amper onderzocht. Epidemiologisch onderzoek blijkt belangrijke aanvullende kennis te kunnen opleveren.
Interview Valery Lemmens: Darmkanker bij ouderen
Meer over het project
A roadmap for uncertainty analysis in MCDA
De toegevoegde waarde van het gebruik van MCDA in het besluitvormingsproces van de Advies Commissie Pakketbeheer (ACP) is onderzocht, waarbij blijkt dat het huidige geformaliseerde en stapsgewijze proces dat leidt tot het beoordelingsproces in de ACP al grote gelijkenis vertoont met het MCDA-proces. Het proces zou kunnen profiteren van meer discussie over de relevantie van de beslissingscriteria en meer transparantie aan derden.
Meer over het project
Potential optimalisation of (Expediency) and Effectiveness of TNF-blockers
In de POEET-studie is aangetoond dat het verantwoord en veilig is om TNF-blokkers bij RA-patiënten en lage ziekteactiviteit te stoppen, mits het weer vlot hervat wordt bij een opvlamming.
Meer over het project
A national registry for systemic lupus Erythematosus (SLE) in the Netherlands
Vanuit dit project is een landelijk SLE-register (DAiRE) opgestart (www.dairegistry.nl). Vanuit 12 centra worden uitkomsten door patiënten gerapporteerd. Het register draagt bij aan onderzoek naar de effecten van bestaande en nieuwe behandelingen, in een samenwerking tussen patiënten en artsen.
Meer over het project
Tailored informed consent. Development of information material that appeals to children and delivers the message
Onderzoekers concluderen in dit onderzoek dat kinderen vanaf 12 jaar zouden kunnen meebeslissen over deelname aan onderzoek, waarbij het van belang is dat zij serieus genomen worden door de betrokken volwassenen. Het onderzoek laat zien dat kinderen graag willen meebeslissen, maar dan wel samen met hun ouders.
Meer over het project
Biomarkers for improving the cost-effectiveness and safety of pemetrexed
Met een nieuwe vragenlijst (CTSQ) voor het meten van patiënt-tevredenheid kwam naar voren dat ongeacht de achteruitgang van kwaliteit van leven, longkankerpatiënten toch tevreden zijn over de behandeling met pemetrexed. Deze studie heeft nog geen voorspellende markers opgeleverd.
Meer over het project
Nieuws
Speciale kinderteksten op apotheek.nl
Apotheek.nl is uitgebreid met speciale kinderteksten over de 300 meest gebruikte geneesmiddelen bij kinderen. Veel medicijnen voor kinderen worden off-label gebruikt en daarom kan er niet worden teruggevallen op de reguliere bijsluiter.
Medicijnjournaal met o.a. kinderteksten op Apotheek.nl
Meer over het project
Futurelab: brede blik
Emeritus hoogleraar farmacologie en farmacotherapie Douwe Breimer schrijft in het ZonMw-relatiemagazine Mediator de column 'Futurelab: brede blik'. 
Futurelab: brede blik
Laatst verschenen Mediator
Off-labelgebruik EU
Op verzoek van de Europese Commissie hebben het NIVEL, het RIVM en EPHA het Off-labelgebruik van geneesmiddelen in de EU in kaart gebracht. Off-labelgebruik komt veelvuldig voor bij kinderen, bij mensen met een zeldzame ziekte, maar ook bij kanker, reuma en in de psychiatrie.
Off-labelgebruik EU in
kaart gebracht
Galenus Researchprijs 
Eind 2017 wordt de jaarlijkse Galenus Researchprijs - voor de vooraanstaande, jonge onderzoeker of groep onderzoekers- uitgereikt. Hiervoor kunnen gegadigden worden aangemeld tot 14 april 2017.
Informatie en aanmelden
Promotie Rick Admiraal
In het proefschrift van Rick Admiraal (LUMC) werden de farmacokinetiek en de farmacodynamiek van serotherapie
in allogene hematopoietische stamceltransplantatie bestudeerd om uiteindelijk tot een
evidence-based doseeradvies te komen.
Proefschrift R. Admiraal
  Meer over dit project
Subsidiekalender
deadline 4 april 2017 om 14:00 uur
Antibiotic Resistance
deadline 16 mei 2017 om 14:00 uur
Medische Inspirator 2017
Volledige subsidiekalender
Agenda
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
6
APR
 
09:00 - 18:00,
Beurs van Berlage, Amsterdam
Prisma-symposium
16
MEI
 
09:30 - 17:30,
De Eenhoorn, Amersfoort
Informatie bijeenkomst subsidieoproepen
DO & GGG
6
JUL
 
Tijdstip volgt,
ZonMw,
Den Haag & Online
Goed Gebruik Geneesmiddelen
Op de programmapagina vindt u meer over de inhoud, projecten en ontwikkelingen van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube