Op de hoogte blijven? Ga naar  www.zonmw.nl/geneesmiddelen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nummer 57, februari 2017
Geneesmiddelen
 
Goed Gebruik Geneesmiddelen congres 6/4/2017
'Kennis van nu = inspiratie van morgen' 
Het vijfde GGG-congres staat in het teken van het delen van kennis van nu en inspiratie van morgen. De door het GGG-programma gefinancierde projecten werpen hun vruchten af, zij staan centraal in de sessies. Daarnaast blikken we plenair vooruit op hoe gezamelijk te investeren in de ontwikkeling van de behandeling van morgen. Hoe krijgen we wat nodig is en op welke wijze kan therapieontwikkeling optimaal worden gestimuleerd? Het programma is bekend, de inschrijving is geopend!
Congrespagina & inschrijven
Actueel 
GGG-subsidierondes

Open voor indiening:

Kijk voor overige subsidierondes:

Unieke samenwerking tussen Nederland en Canada
Het Reumafonds, ZonMw en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR) hebben bekend gemaakt in welk Nederlands-Canadees reuma-onderzoek zij gezamelijk 5,2 miljoen euro investeren. De ambassadeur van Canada in Nederland, Sabine Nölke, heeft de cheque aan een delegatie van de onderzoekers overhandigd.
Lees het nieuwsbericht
Translationeel onderzoek: 22 projecten gehonoreerd
Tien gezondheidsfondsen, Health~Holland en ZonMw hebben gezamenlijk 22 projecten gehonoreerd. Dit betreft translationeel onderzoek onder andere op het gebied van multiple sclerose, epilepsie en diabetes.
Lees het nieuwsbericht
Langer werkend precisiemedicijn voor chronische nierziekten

Mercurna, een spinoff van het Radboudumc, heeft een Take-off subsidie ontvangen van NWO-STW. Met de subsidie onderzoekt het bedrijf of ze een onderdeel van het medicijn dat ze ontwikkelen tegen chronische nierziekten stabieler kunnen maken, waardoor minder injecties nodig zijn voor een behandeling.
NWO Take-off programma
Lees het nieuwsbericht
Medische Inspirator
De Medische Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor het meest inspirerende samenwerkings-verband tussen eindgebruiker en onderzoeker. De prijs is voor de financiering van een (onderzoeks)project dat overtuigend aansluit bij een behoefte van de eindgebruiker en gericht is op het gezamelijk realiseren van een medisch product.
Medische Inspirator 2017
28 februari 2017: Zeldzame Ziektendag

Zeldzame aandoeningen zijn vaak chronisch, progressief en levensbedreigend. Tijdens de Internationale Rare Disease Day wordt jaarlijks op 28 of 29 februari aandacht gevraagd mensen met zeldzame aandoeningen. 
Het programma 'Priority Medicines zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen'
Lees meer over Zeldzame Ziektendag 2017
Afgeronde projecten
Effectiveness of intensified and tailored implementation strategies for CPOE systems to increase quality of care and patient safety
In dit project is onderzocht wat artsen moeten weten en kunnen om een elektronisch voorschrijfssysteem optimaal te gebruiken met als doel een toename van medicatieveiligheid.
Lees meer over dit project
Motivations of minors and their parents to consent or dissent to participation in paediatric clinical research
Uit het onderzoek blijkt dat ouders en kinderen altijd gevraagd willen worden voor onderzoek. Ook blijkt dat vooral de belasting belangrijk is in hun beslissing voor deelname.
Lees meer over het project
OPTIMalisation of cost effectiveness through individualised FSH Stimulation dosages for IVF Treatment
Voor alle vrouwen die starten aan een IVF-programma geldt dat individueel doseren van FSH
niet leidt tot een toename van de kans op een levendgeborene. Hierbij is individueel doseren
iets duurder dan standaard doseren.
Lees meer over het project
Assessment of treatment effectiveness in childhood acute lympoblastic leukaemia by monitoring minimal residual disease with 8-color flor cytometry
Dit onderzoek toont aan dat bij kinderen met ALL de cytometrie-meting duidelijke prognostische waarde heeft en kan worden ingezet voor een betere bepaling van risicogroepen. Daarnaast blijkt dat het mogelijk is om met behulp van de cytometrie-analyse op een betrouwbare manier de vroege behandelrespons bij kinderen met ALL te meten.
Lees meer over het project
Nieuws
NHG pijnstillers
Analgetica hebben bij de behandeling van lagerugpijn alleen een plek als ondersteuning van het activerende beleid. Dat staat in de herziene NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn.
Lees meer over het project 
Lees het nieuwsbericht 
NIVEL en Lareb monitoren werking medicijn
NIVEL en Lareb ontwikkelen een infrastructuur om snel informatie te krijgen over de balans tussen werking en bijwerkingen van (nieuwe) medicijnen. Overactieve blaas (OAB) fungeert als casus.
Lees meer over het project
Lees het nieuwsbericht 
Towards better Medicine for children
De European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) hebben de lancering aangekondigd van het Paediatric Clinical Research Network (PedCRIN). Het driejarig project brengt ECRIN en de partners van het European Paediatric Clinical Trial Research Infrastructure (EOG-RI) samen om multinational clinical trials te ontwikkelen.
Persbericht ECRIN
Promotie: Betere aansluiting gerandomiseerde trials op klinische praktijk is ethisch complex, maar mogelijk
Pragmatische trials zijn in het geneesmiddelenonderzoek nog relatief zeldzaam. Verschillende initiatieven pleiten nu voor meer en eerder pragmatisch onderzoek om de kennislacune tussen de werkzaamheid en effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen te verkleinen. Ethische analyse wijst uit dat hoewel de ethische kwesties complex zijn, er wel degelijk ruimte bestaat om gerandomiseerde studies beter te laten aansluiten op de praktijk.
Promotie Shona Kalkman
Ziekenhuizen en umc's starten 'Beslist samen!'
Het implementatieprogramma 'Beslist Samen' dat 1 maart 2017 start, houdt in dat met behulp van subsidie van het Zorginstituut Nederland (ZINL) in de geselecteerde ziekenhuizen en umc's een versnelling plaatsvindt om samen beslissen te implementeren. De kennis die binnen het project wordt ontwikkeld, wordt niet alleen ziekenhuisbreed, maar ook met andere ziekenhuizen gedeeld.
Nieuwsbericht NFU
Subsidiekalender
deadline 21 maart 2017 om 14:00 uur
Grote Trials Ronde 2
deadline 21 maart 2017 om 14:00 uur
Hartstichting & GGG
Grote Trials
deadline 21 maart 2017 om 14:00 uur
Hartstichting & GGG
Drug Rediscovery
deadline 17 maart 2017 om 17:00 uur
2nd Joint Transnational Call for European Research Projects on Systems Medicine
deadline 23 maart 2017 om 14:00 uur
Vici
deadline 4 april 2017 om 14:00 uur
Antibiotic Resistance
deadline 16 mei 2017 om 14:00 uur
Medische Inspirator 2017
Naar volledige subsidiekalender
Agenda
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
6
APR
 
09:00 - 18:00,
Beurs van Berlage, Amsterdam
Prisma-symposium
16
MEI
 
09:30 - 17:30,
De Eenhoorn, Amersfoort
Informatie bijeenkomst subsidieoproepen
DO & GGG
6
JUL
 
Tijdstip volgt,
ZonMw,
Den Haag & Online
Goed Gebruik Geneesmiddelen
Op de programmapagina vindt u meer over de inhoud, projecten en ontwikkelingen van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Programmapagina Goed Gebruik Geneesmiddelen
Relatiemagazine Mediator
Mediator is het relatiemagazine van ZonMw met achtergrondartikelen op het brede terrein van gezondheidsonderzoek, ontwikkeling en implementatie van vernieuwing in de gezondheidszorg.
Laatst verschenen Mediator
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube