Resultaten onderzoek voltooid leven gepresenteerd Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, januari 2020
Nieuwsbrief Ouderen
 
Nieuws
Resultaten PERSPECTIEF-onderzoek naar ouderen met een doodswens aangeboden
Ongeveer 0,18% van alle 55-plussers heeft een wens tot levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dat komt neer op iets meer dan 10.000 mensen. Dit blijkt uit het PERSPECTIEF-onderzoek dat onder leiding van dr. Els van Wijngaarden is uitgevoerd  door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU in opdracht van het ministerie van VWS en gefinancierd door ZonMw.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Nieuwe subsidieoproep Langdurige Zorg en Ondersteuning geopend
Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning heeft een nieuwe subsidieoproep geopend. Het doel van deze oproep is om middels praktijkgericht onderzoek transfereerbare kennis te genereren over een praktijkkwestie in de langdurige zorg en ondersteuning gericht op de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Enquête: wat wil jij weten over ICT-oplossingen voor ouderen?
Wat wil jij weten over ICT-oplossingen voor ouderen? Laat het ons weten! Vul de enquête in en maak meteen kans op het boek 'Old Passioned'. Invullen kost maar 3 minuten. Meedoen kan tot en met 28 februari 2020.
Vul hem hier in
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Ontwikkelagenda Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning
ZonMw heeft de 'Ontwikkelagenda Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning' opgesteld. De agenda geeft duiding aan de drie ontwikkelrichtingen praktijk, onderzoek en beleid op het
gebied van kunst en cultuur in de zorg- en ondersteuningssector.
Bekijk de ontwikkelagenda
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Oproep: laat weten hoe je samenwerkt binnen je netwerk samenhangende ouderenzorg
Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan er netwerken samenhangende ouderenzorg waarbij verschillende professionals en/of organisaties op lokaal of regionaal niveau samenwerken aan een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil graag meer inzicht krijgen in deze netwerken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) inventariseert deze netwerken daarom met vragen als: Welke partijen werken met elkaar samen? Aan welke thema’s wordt gewerkt? Op welke groepen ouderen richt het netwerk zich?

Ben jij als zorgprofessional of coördinator betrokken bij een netwerk integrale ouderenzorg? Help de onderzoekers dan om een goed beeld te krijgen. Vul daarvoor voor 25 februari 2020 de vragenlijst online in.

Bij vragen kunt u contact opnemen met: maarten.beijer@rivm.nl.
Ga naar de vragenlijst
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Meer nieuws
Vooraankondiging: internationale subsidieronde over technologie en gezond ouder worden
Webinar subisidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Een schatkamer voor de zorg
Projectresultaten
Virtuele assistente als pratende geheugensteun
De virtuele assistente Anne ondersteunt mensen om zelfredzaam te blijven. Bij zorgorganisatie de Parabool helpt ze cliënten bijvoorbeeld medicijnen bijtijds in te nemen. Internationaal onderzoek moet uitwijzen of de e-health-toepassing effectief en kostenbesparend is.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Loosduinen steeds Beter Thuis in goede zorg
Dat zorg altijd beter kan, bewijst het netwerk Beter Thuis in de Haagse wijk Loosduinen. Hierin werken verschillende hulpverlenende instanties samen om optimale zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners. Dankzij een subsidie van ZonMw professionaliseerde het netwerk het afgelopen jaar nog verder. ‘We leren steeds beter hoe we inwoners fit en vitaal houden – en dus zelfstandig.’
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Projectleidersbijeenkomst Onderwijs en Leernetwerken
Hoe kun je domeinoverstijgend samenwerken op het gebied van onderwijs, leernetwerken en praktijk? De ZonMw programma’s Verward Gedrag en Langdurige Zorg en Ondersteuning sloegen de handen ineen om hier een antwoord op te krijgen. Op 6 december 2019 kwamen projectleiders en praktijkprofessionals samen om kennis te delen en ervaring uit te wisselen.
Bekijk de digitale publicatie
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
‘Wijkverpleegkundigen nemen de leiding’
Wijkverpleegkundigen stellen indicaties voor zorg en sturen een team aan. Dat vereist leiderschap. De aanpak Nurses in the Lead helpt hen de leiding te nemen bij vernieuwingen om de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen te stimuleren.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Nieuwe projecten 
Familieparticipatie in het verpleeghuis: wat is moreel gepast?
Welke rol speelt familie in de verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie. Hoe ervaren naasten van ouderen met dementie de participatie in de verpleeghuiszorg, ervaren zij hierbij morele druk en ongemakken? Door dit in kaart te brengen hopen de onderzoekers een handreiking te kunnen ontwikkelen die zorgverleners en familie helpen bij het samen afstemmen van passende familieparticipatie.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
De rol van technologie in de balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid bij dementie
Bewegingsvrijheid is een belangrijke waarde voor het welbevinden van mensen. Maar soms komt door dementie bij vrijheid de veiligheid in gedrang. Maar hoe kunnen deze belangen hun plek krijgen in de dagelijkse zorg? En hoe kan moderne technologie daaraan een bijdrage leveren? In dit project wordt de vraag naar de balans tussen vrijheid en veiligheid en de rol van technologie daarbij onderzocht op het niveau van de dagelijkse zorg.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Evenementen
Schrijf je in voor het congres 'Doen wat werkt in het sociaal domein'
Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Meld je aan voor het congres 'Doen wat werkt' op 10 of 24 maart 2020.
Meld je hier aan
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein - Zwolle
10
mrt
 
09:00 - 17:00, Theater Buitensoos, Zwolle
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein - Eindhoven
24
mrt
 
09:00 - 17:00,
Igluu, Eindhoven
Themabijeenkomst JZOJP - Den Haag
24
mrt
 
17:00 - 21:30,
Den Haag
Themabijeenkomst JZOJP - Groningen
11
MEI
 
17:00 - 21:30,
Groningen
Florence Nightingale Fair
12
mei
 
12 en 13 mei, Veenendaal
Subsidie
Subsidieoproepen (ouderen)mishandeling
Er staan twee nieuwe oproepen open in het onderzoeksprogramma geweld hoort nergens thuis. Ouderenmishandeling is een van de onderwerpen die onder huiselijk geweld valt waar onderzoek naar gedaan kan worden.
Subsidieoproep Regie en samenwerking
Subsidieoproep (vroeg)signalering
 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Deadline: 11 februari 2020, 14:00 uur
JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2
Deadline: 11 februari 2020, 14:00 uur
Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek
Deadline: 3 maart 2020, 10.00 uur
Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020
Deadline: 30 april 2020, 14.00 uur
Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase II
Deadline: 11 februari 2020, 14:00 uur
JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2
Deadline: 3 maart 2020, 15.00 uur
Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...