Betere hulp voor jeugdigen met mentale problemen dankzij ondersteunende teams Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, november 2019
Jeugd
 
Ondersteunend team voor huisarts zorgt voor eerdere en betere hulp voor jeugdigen met mentale problemen
De focus die gemeenten na de transitie van de jeugdhulp kregen op preventie, vroegtijdige ondersteuning en betere samenwerking tussen professionals uit zich overal verschillend. 7 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben een Consultatie en Adviesteam opgericht. Hiermee ondersteunen zij huisartsen bij het zo vroeg mogelijk signaleren, en laagdrempelig en passend behandelen van kinderen. Jeugdartsen Ching Ching Tang en Mona Habibuw vertellen erover in dit interview.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
'Klik' tussen cliënt en hulpverlener essentieel in behandeling
Hoe draagt een goede band tussen een hulpverlener en cliënt bij aan positieve behandelresultaten? Marieke de Greef deed onderzoek naar de alliantie tussen ouders en hulpverleners in de ambulante gezinshulpverlening. In dit interview vertelt zij over de 3 kenmerken van een goede alliantie.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
In een kleinschalige voorziening kunnen risicojongeren zich blijven ontwikkelen
Uit onderzoek van de academische werkplaat Risicojeugd blijkt dat gedetineerde jongeren die een zo normaal mogelijk leven leiden, minder snel terugvallen in de criminaliteit. In een Kleinschalige Voorziening (KV) krijgen jongeren de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen. Projectleider Eva Mulder vertelt erover.
Lees meer
Platform Zorg voor de Jeugd gelanceerd
De partners uit het programma Zorg voor de Jeugd hebben onlangs het platform Zorg voor de Jeugd gelanceerd! Hierop laten professionals, jeugd(hulp)-aanbieders, overheden en kennisinstellingen zien hoe zij werken aan het verbeteren van de jeugdhulp. Gezamenlijk staan ze namelijk voor de taak om deze steeds beter te maken.
Lees meer
Nieuw programma Richtlijnen JGZ van start! 
Om JGZ-richtlijnen te herzien en ontwikkelen start ZonMw met de uitvoering van het programma Richtlijnen JGZ 2019-2024. Nieuw in dit vervolgprogramma is het modulair inrichten van nieuwe en bestaande richtlijnen. Zo zijn de richtlijnen gemakkelijker te raadplegen en is actualiseren eenvoudiger.
Lees meer
Nieuws
Lector Anneloes van Staa wint eerste Deltapremie
Gezocht: JGZ-organisaties voor het testen van JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie
Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers
Kansrijke Start op de kaart (nieuwsbrief kansrijke start)
Winnaars innovatiechallenge ‘Bewegen in de openbare ruimte’ aan de slag
Resultaten
Gesprekswaaier: werkwijzer om het gesprek aan te gaan over eigen kracht
Eigen kracht wordt als hét aangrijpingspunt gezien voor effectieve hulpverlening. Maar wat er precies mee bedoeld wordt en wat het betekent voor uw werk als professional, blijft vaak in het midden. Deze gesprekswaaier helpt u om in gesprek te gaan over spanningsvelden waarmee u te maken krijgt als u uitgaat van eigen kracht.
Lees meer
Kennissynthese: wat is de relatie tussen voeding en psychische gezondheid?
De kennissynthe: wat is de relatie tussen voeding en psychische gezondheid? heeft in kaart gebracht wat de relatie is tussen voeding en psychische aandoeningen in het jonge leven van kinderen, tijdens adolescentie en volwassenheid. Zo kan bijvoorbeeld Omega-3-vetzuursuppletie effectief zijn in het verminderen van symptomen bij kinderen met ADHD.
Lees meer
 
Behoefte aan samenwerking rondom conflictscheidingen
De BRAM-methode wordt door kinderrechters in de regio Twente ingezet bij conflictscheidingen. Recent onderzoek laat zien wat belangrijk is voor interventies bij conflictscheidingen en wat professionals die de interventies uitvoeren moeten kunnen en weten. In het onderzoek is de BRAM-methode onderzocht en zijn er aanbevelingen gegeven voor verbeteringen.
Lees meer
Wat werkt in de samenwerking tussen JGZ, wijkteams en onderwijs?
De samenwerking valt of staat met de kwaliteit, vaardigheden, attitude, kennis, ervaring en continuïteit van mensen. Duurzaam inzetten op meerdere elementen door gemeente, wijkteams, JGZ en onderwijs, kan helpen om effectief samen te werken. De factsheet en het rapport geven handvatten om hiermee aan de slag te gaan.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
Nieuw onderzoek
5 langlopende cohort-onderzoeken naar vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen gehonoreerd
Veel psychische stoornissen ontstaan vroeg in het leven met vaak levenslange gevolgen. Door vroeg in te grijpen kan de ontwikkeling, terugval of verergering van psychische stoornissen mogelijk worden voorkomen. Onderzoek naar vroege herkenning van onder andere ADHD, Licht Verstandelijke Beperkingen en Autisme kan hierbij helpen.
Lees meer
   
Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus
Op 1 oktober 2019 is het project Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus gestart. Er wordt in anderhalf jaar onderzoek gedaan naar het werken in de JeugdzorgPlus vanuit 3 perspectieven: de arbeidsmarkt, het handelingsvermogen van de professional en de competenties die dit werk vraagt.
Lees meer
   
5 gemeenten starten met maatwerkaanpak multiprobleemgezinnen
Het komende jaar gaan 5 gemeenten aan de slag met een domeinoverstijgende maatwerkaanpak. Hiermee helpen zij 20 multiprobleemgezinnen in hun gemeente die vastlopen. De gezinnen stellen zelf met hun hulpverleners vast welke doorbraak er in hun leven nodig is. Op basis daarvan maken hulpverleners een maatwerkplan.
Lees meer
Bijeenkomsten
Duurzame samenwerking in tijden van decentralisatie
29
nov
 
12.30 - 17.30, Academiegebouw, Universiteit Utrecht
Symposium JeugdzorgPlus
11
dec
 
13.00 - 17.30, Social Impact factory, Utrecht
 
Leerhuisbijeenkomst Kindermishandeling en culturele sensitiviteit
12
dec
 
13.30 - 16.30, Hogeschool Leiden
Jeugd in Onderzoek
Wilt u uw kennis over de jeugd- en onderwijssector delen tijdens Jeugd in Onderzoek? Dien dan uw sessie in. En wie weet verzorgt u op 12 mei 2020 een sessie of een pitch. Aanmelden kan tot 7 januari 2020.
Dien uw sessie in!
  
Subsidie
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten
Deadline: 21 januari 2020, 14.00 uur
Praktijkgericht Onderwijsonderzoek - Gedrag en Passend onderwijs
 
Deadline: 21 januari 2020, 14.00 uur
Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
Deadline: 10 maart 2020, 14.00 uur
Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap - programmalijn onderzoek - projectidee
  
Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
Bekijk de impressie van de informatiebijeenkomst over de subsidieoproepen die 5 november plaatsvond. In de film komen deelnemers van de bijeenkomst aan het woord.
Bekijk de video
   
Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)
Heeft u de intentie om subsidie aan te vragen voor landelijk wetenschappelijk onderzoek naar het structureel echoscopisch onderzoek rond 13 weken zwangerschap? U kunt tot uiterlijk 26 november uw intentie indienen. In december gaat de subsidieoproep open.
Lees meer
   
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Volg ZonMw: Jeugd op LinkedIn
   
    
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube