Met o.a. vroegsignalering, terugvalpreventie, betekenisvol werk, passend vervoer en nieuwe projecten
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
December 2018
Geestelijke gezondheid
 
Terugvalpreventie en vroegsignalering
Interview met Denise Melgert en Maureen Klaver
In de Kop van Noord-Holland werken uiteenlopende partners samen aan een goede ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Van de tweedelijns-ggz tot de winkeliersvereniging.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Fries convenant over passend vervoer brengt alle partijen samen
In Friesland worden mensen met verward gedrag als het even kan niet vervoerd, maar ter plekke geholpen door sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen in een speciale bus: de Rapid responder.
Interview met Anne Kadijk en Sylvia te Wierik over passend vervoer
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Webinar en veel gestelde vragen subsidieoproep langlopend cohortonderzoek
Internationale subsidieoproep voor hersenonderzoek: FLAG-ERA III
Wat levert Samen Beslissen in de ggz op?
Verbetering gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij ggz-instellingen
Nivel: suïcide en griep voorspellen met big data
10% kinderen geeft leven zware onvoldoende
   
Column: subsidies integer verdelen
Bert Stavenuiter geeft een inkijk in de beoordeling van subsidievoorstellen bij ZonMw. ‘Bert, wil jij even de gang op?’
Lees de column in Mediator
Twitter Facebook LinkedIn
   
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
‘Niet de professionals, maar de buurt zélf gaat oplossingen bedenken’
Interview met Pim Schippers en Marten de Vries 
De inzet van docu-drama is een mooie manier om maatschappelijke problemen in de gemeenschap te bespreken en taboes te doorbreken. In Limburg vormen korte films over verward gedrag de aanleiding voor een dialoog met de buurt.
inzet van docu-drama
Twitter Facebook LinkedIn
  
Praten over waarden helpt mensen duurzaam inzetbaar te houden
Invulling geven aan wat jij belangrijk vindt, en ruimte hebben om waarde toe te voegen met je werk. Het klinkt misschien abstract. Toch blijkt het in de praktijk van de verzuimbegeleiding goed te werken. Betekenisvol werk houdt mensen langer in de running.
Instrument voor duurzame inzetbaarheid
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten 
9 gemeenten aan de slag met wijk-GGD'er
5 fellows en 7 onderzoeken naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg
6 nieuwe projecten aan de slag met melding verward gedrag
Onderzoek naar mogelijk verband tussen ADHD en creativiteit
Start pilot Mobiele Interventie en Preventie Unit
Justitiële jeugdinrichtingen betrekken familie bij behandeling
Veilig afbouwen antidepressiva
Wanneer kan een patiënt veilig stoppen met antidepressiva? Wat is een verstandig afbouwtraject? Een groot multidisciplinair consortium vanuit zowel de eerste- als de tweedelijnszorg onderzoekt dit in de OPERA-studie, onder leiding van Brenda Penninx.
Interview met Brenda Penninx
Twitter Facebook LinkedIn
   
Verkenning vervolg aanpak verward gedrag
Hoe kun je beter omgaan met verward gedrag? Waar hebben cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals behoefte aan? In zijn vlog vertelt Bauke Koekkoek hoe hij werkt aan een integrale visie en vervolg aanpak.
Bekijk de vlog
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel heeft complete aanpak voor verward gedrag
Crisiskaart en herstelhotel in Midden-Limburg
Meldpunt Bijzondere Zorg in Gelderland-Zuid
Zelf aan zet: jonge mensen met een licht verstandelijke beperking
Evenementen
Kerstdebat Movisie over verward gedrag
21
DEC
 
15.00 - 17.00 uur, Geertekerk, Utrecht
Informatiebijeenkomst: subsidie implementatie wijk-GGD'er
10
JAN
 
12.30 - 15.30 uur, CCV, Utrecht
 
Vooraankondiging masterclass implementatie in de ggz
12
MRT
 
13.00 - 17.00 uur, Villa Jongerius, Utrecht
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
4
APR
 
Beurs van Berlage in Amsterdam
  
Subsidie
Subsidieoproepen gericht op de ggz
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams: extra ggz expertise in de wijk
Deadline: 18 december 2018, 14.00 uur
Integraal aanbod zorg en begeleiding: samenwerking zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars
Deadline: 7 februari 2019, 14.00 uur
Implementatie wijk-GGD’er
Deadline: 19 februari 2019
Internationale subsidieoproep voor hersenonderzoek: FLAG-ERA III
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert: aanpak verward gedrag
Deadline: doorlopend indienen
Passend vervoer
Subsidieoproep langlopend cohortonderzoek
Deadline: 31 januari 2019, 14.00 uur
U kunt subsidie aanvragen voor langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (looptijd van maximaal 8 jaar). Er dient een duidelijke koppeling met behandeling(en) te zijn.
Bekijk de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
 
Verwachte subsidieoproepen
Online: half januari 2019
Deadline: 26 maart 2019, 14.00 uur
Regionale praktijkprojecten aanpak verward gedrag
Online: eind februari 2019
Deadline: 16 april 2019, 14.00 uur
Kennis over verward gedrag in het onderwijs
  
Online: half december 2018
Deadline: 19 februari 2019, 14.00 uur
Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag
   
Andere relevante subsidieoproepen
Deadline: 20 december 2018, 14.00 uur
Onderzoek gemeentelijke experimenten voor een effectieve maatwerk-aanpak op ‘multiprobleemgezinnen’
Deadline: 8 januari 2019, 14.00 uur
Veni: vernieuwend onderzoek door recent gepromoveerde onderzoekers
Deadline: 29 januari 2019, 14.00 uur
Memorabel Fellowships: innovatief dementieonderzoek
Deadline: 1 maart 2019, 14.00 uur
Translationeel onderzoek: netwerksubsidies
Contact
Telefoon +31 70 349 50 40
E-mail ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube