Kracht van depressie, relatie tussen voeding & psychische gezondheid, eHealth toolkit SOLK. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief juni 2018
Geestelijke gezondheid

 
Veel interesse in onderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg
Onderzoekers en praktijkprofessionals hebben 83 projectideeën ingediend voor onderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg en 88 aanvragen voor praktijk- of postdocfellowships. In totaal kunnen maar ongeveer 13 projecten worden gehonoreerd.
Lees verder
Twitter Facebook LinkedIn
Hoe kan een expert u helpen bij het realiseren van een goed werkende aanpak van verward gedrag?


In passende hulp en ondersteuning bij verward gedrag heeft alles met alles te maken. Het vervoer, de beoordeling, de overdracht van de ene hulpverlener naar de andere. De afstemming tussen alle betrokken partijen is soms niet zo eenvoudig. 7 Midden-Limburgse gemeenten schakelden daarom een expert in. Daniëlle van Bilzen en Samir Azerki vertellen hoe Bianca den Outer hen heeft geholpen. 
Interview met Daniëlle, Samir en Bianca
Schakel ook een expert in met behulp van een subsidievoucher
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Hoe snel kan de ggz crisisdienst ter plekke zijn?
Deel anti-pestprogramma’s effectief
Onderzoek naar jeugdhulp voor vluchtelingen
Leren en verbeteren in verpleging en verzorging
Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) gepubliceerd
Onderzoeksplaatsen beschikbaar voor wetenschappers met een vluchtelingenstatus
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Aandacht voor lvb en zwakbegaafdheid
Hoe komt het dat mensen met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking niet altijd de psychische zorg krijgen die ze nodig hebben? 
   
eHealth toolkit Grip op klachten
Ondersteuning nodig bij de diagnose, behandeling, monitoring of verwijzing van patiënten met SOLK? De e-health toolbox 'Grip' biedt online tools.
   
Nieuwe projecten 
Wat is de relatie tussen voeding en psychische gezondheid?
De kracht van depressie: mensen met een depressie laten profiteren van ervaringskennis van andere patiënten
35 nieuwe praktijkprojecten regionale aanpak verward gedrag
Even bijpraten met Karin Schipper
Waarom is lvb-scholing voor professionals in het veiligheidsdomein en sociale domein zo belangrijk? Karen Schipper legt uit waarom en hoe zij hiermee aan de slag gaat in het project ‘Zie en begrijp je mij?'.
Lees het interview over lvb-scholing
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Symposium netwerkbenadering van suïcidaal gedrag
Derek de Beurs geeft tijdens het 17th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (5-8 september in Gent, België) een symposium over zijn project 'Een netwerkbenadering van suïcidaal gedrag'.
Project 'Een netwerk-benadering suïcidaal gedrag'
Twitter Facebook LinkedIn
 
Gratis app voor gezond social media gebruik
Online is eerder te merken wanneer iemand afglijdt. Want men gaat zich meestal eerst sociaal isoleren. De Reality Keeper houdt de gebruiker bij de realiteit en biedt veiligheid en steun als het erop aankomt.
Naar het project
Twitter Facebook LinkedIn
 
Evenementen
Masterclass Methodologie in de ggz
8
JUN
 
09.30 
Villa Jongerius, 
Utrecht
3e congres 'Mensen met verward gedrag'
16
JUN
 
12.00 - 17.00, Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen
Neuropsychoanalyse: onderzoek en praktijk
19
JUN
 
12.00 - 17.00, 
NWO, Den Haag
PraktijkVoorbeelden-
Parade Sociaal Domein
24
SEP
 
Van Nelle fabriek, Rotterdam
Informatiebijeenkomst subsidieoproepen verward gedrag
Kom ook op 7 juni! 
Meer weten over de subsidieoproepen voor het sociaal domein over verward gedrag? Kom 7 juni 2018 naar de informatiebijeenkomst in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst lichten we het actieprogramma en de subsidieoproepen toe en beantwoorden we alle vragen.
Nu aanmelden
 
Subsidie
Deadline: 4 september 2018, 14.00 uur
Ethiek en Gezondheid 3
Deadline: indienen kan het hele jaar
Startsubsidie opstellen plan van aanpak verward gedrag
Deadline: indienen kan het hele jaar
Vouchers voor inschakelen experts aanpak verward gedrag (Vliegende Brigade+)
 
Subsidiemogelijkheden voor gemeenten
U kunt als gemeente subsidie aanvragen voor het realiseren van een lokale, goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.
Bekijk de mogelijkheden
Twitter Facebook LinkedIn
   
Verwachte subsidieoproepen
Publicatie: rond 7 juni 2018
Deadline: 17 juli 2018, 14.00 uur
Verstreken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag
Publicatie: rond 7 augustus 2018
Deadline: 17 juli 2018, 14.00 uur
Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag
  
Publicatie: rond 18 september 2018
Deadline: 30 oktober 2018, 14.00 uur
Praktijkprojecten regionale aanpak verward gedrag
Publicatie: rond 18 september 2018
Deadline: 30 oktober 2018, 14.00 uur
Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag
  
Contact
Telefoon +31 70 349 52 26
Email ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
 
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube