8,5 miljoen euro voor onderzoek naar gezond ouder worden, en meer nieuws rondom ouderen. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, mei 2019

Nieuwsbrief Ouderen
 
Nieuws
8,5 miljoen euro voor onderzoek naar gezond oud worden en vitaliteit
Een multidisciplinair team van verouderingsexperts krijgt ruim 8,5 miljoen euro voor een grootschalig onderzoek naar factoren en oplossingen die bijdragen aan het gezond ouder worden en het vergroten van vitaliteit. Het team wil de functionele achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat zij meer jaren in gezondheid doorbrengen.
Lees meer over het onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Speciale seniorentablet helpt om contact te houden met vrienden en familie
Voor ouderen met weinig of geen digitale vaardigheden ligt sociale eenzaamheid op de loer, zeker als zij door slechte mobiliteit meer gebonden raken aan huis. Binnen het Active and Assisted Living project Kith&Kin werd onderzocht hoe deze groep ouderen op een eenvoudige manier digitaal contact kan hebben met vrienden en familie. Dat leverde een seniorenvriendelijke tablet op.
Lees meer over de seniorenvriendelijke tablet van Kith&Kin
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
De markt op met ICT-innovaties voor ouderen
Nieuwe technologieën maken het mogelijk om langer zelfstandig te leven en thuis te wonen. Toch sijpelen deze nieuwe technologieën maar langzaam door naar degenen voor wie ze zijn bedoeld. De gang naar de markt blijkt vaak lastig en opschalen gaat niet vanzelf. Hoe pak je dit aan? Daar ging het over tijdens de Health Tuesday van 7 mei jl.
Lees meer over het vermarkten van ICT-oplossingen
   
JPND lanceert wereldwijde onderzoeks- en innovatiestrategie neurodegeneratieve ziekten
Het EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) heeft haar internationale onderzoeks- en innovatiestrategie vernieuwd. Het geeft de gemeenschappelijke visie weer van 30 JPND lidstaten, waaronder Nederland, om de grote maatschappelijke uitdaging van neurodegeneratieve ziekten aan te pakken. De eerste versie werd gepubliceerd in 2012.
Lees meer over de vernieuwde innovatie- en onderzoeksstrategie
  
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Anneke Francke: ‘Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen’
Voor verpleegkundigen en verzorgenden vormt het ondersteunen van zelfmanagement bij mensen die ongeneeslijk ziek of dement zijn een uitdaging, weet Anneke Francke. Zij is hoogleraar Verpleging en Verzorging in de laatste Levensfase. Op basis van onderzoek dat ze de afgelopen jaren begeleidde, wordt nu een onderwijsmodule ontwikkeld.
Lees het interview met Anneke Francke
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Verplegingswetenschappelijk onderzoek als basis voor waardevolle zorg
Ruim 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden geven het leeuwendeel van de dagelijkse zorg in de Nederlandse gezondheidszorg. Toch is de zorg die zij bieden nog weinig onderzocht. Hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen van het Radboudumc maakt zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek naar het werk van deze zorgprofessionals.
Lees het interview met Hester Vermeulen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
De Academische Werkplaatsen Ouderenzorg stellen zich voor
Om de verpleeghuiszorg te verbeteren is het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis over die zorg van groot belang. Daarom krijgen 6 academische werkplaatsen ouderenzorg structurele financiering om onderzoek uit te voeren, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs. In een serie interviews stellen de academische werkplaatsen in Tilburg, Groningen, Leiden en Nijmegen zich aan u voor.
Lees de interviews
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Regionale samenwerking bij zorg voor kwetsbare ouderen
Dat netwerkzorg juist voor kwetsbare ouderen belangrijk is, daarover is intussen iedereen het eens. De vraag is: hoe krijg je het van de grond? Tijdens een ZonMw-conferentie over dit thema werden voorbeelden uitgewisseld en lessen getrokken. Weg met de verborgen agenda’s: ‘Uiteindelijk gaat het om vertrouwen.’
Lees meer over de bijeenkomst
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
  
Leren over leren op de werkplek
Kwetsbare ouderen zijn vaak ondervoed. Daardoor functioneren ze minder goed en herstellen ze slechter na ziekte. Des te belangrijker is het dat verpleegkundigen en verzorgenden in de gaten houden wat hun patiënten en cliënten eten en drinken. Toch doen ze dat vaak niet. Ze vinden ‘voeding’ meer iets voor de diëtist. In het Connect-onderzoek van Jeroen Dikken wordt onderzocht hoe verpleegkundigen en verzorgenden op de werkvloer door (bij)scholing leren.
Lees het interview met Jeroen Dikken
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Kennisbenutting: begin al vóór de start van het project
Hoe zorg je ervoor dat onderzoeksresultaten niet liggen te verstoffen op de plank, maar daadwerkelijk gebruikt worden in de praktijk? Op 4 april organiseerden ZonMw, Vilans en Movisie een projectleidersbijeenkomst om tips en kennis hierover uit te wisselen. Wat hebben de onderzoekers hieraan gehad?
Lees meer over de projectleidersbijeenkomst
  
Nieuwe projecten
Subsidies toegekend aan lokale netwerken samenhangende ouderenzorg
In mei 2019 starten de eerste projecten vanuit de subsidieregeling ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (fase I) van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Verspreid over Nederland ontvingen 27 netwerken die samenhangende ondersteuning en zorg bieden aan ouderen een ontwikkelsubsidie.
Meer over de nieuwe projecten
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Evenementen
Congres Slimmer Thuis
23
mei
 
09:00 - 16:00,
Van Nelle Fabriek, Rotterdam
Evolutie of revolutie - praat mee over de wetenschapper in 2030
23
mei
 
09:30,
Fokker terminal,
Den Haag
 
Mix & Match met Memorabel
24
mei
 
10:00 - 17:00,
Het Muntgebouw,
Utrecht
Slotbijeenkomst Kwaliteit van leven en Gezondheid
6
jun
 
14:00 - 17:00, Utrecht
Congres Thuis in het verpleeghuis
1
jul
 
09:00 - 17:30,
RAI Amsterdam
Subsidie
Deadline: 24 mei 2019, 14:00 uur
AAL - Sustainable Smart Solutions For Ageing Well
  
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube