Met o.a. de inzet van ervaringsdeskundigheid, webinar over subsidieoproep langlopend ggz-onderzoek en depressie bij ouderen
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
November 2018
Geestelijke gezondheid
 
Hamid el Manssouri beweegt zich tussen de ggz, het wijkteam en de huisarts
Hamid el Manssouri werkt als ervaringsdeskundige in een huisartsenpraktijk in Zeist Noord. Hij kan contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt. Lees meer over deze samenwerking in de interview serie met Hamid, de projectleider e.a.
Interviewserie over de inzet van ervaringsdeskundigheid
Twitter Facebook LinkedIn
Webinar subsidieoproep langlopend onderzoek
Wilt u meer weten over de verwachte subsidieoproep voor langlopend ggz-onderzoek?  Neem dan deel aan onze webinar op 29 november 2018 van 11.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden webinar
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Af van 'hokjesdenken' bij verward gedrag
Sfeerimpressie Nivel verbindt: sessie rondom big data in de ggz
Wijk-GGD’er is de schakel tussen openbare orde, veiligheid en zorg
Gemeenten en zorgverzekeraars werken samen aan integraal zorg- en ondersteuningsaanbod in Apeldoorn en Utrecht: wie volgt?
113 lanceert zelfmoordpreventie-app
Ervaringskennis bij depressie: ontwikkeling van een digitale module
Multidisciplinair onderzoek beheersing gevolgen klimaatverandering
Vacature
Communicatiemedewerker ggz bij ZonMw
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten
Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Soms zelfs jaren na de behandeling. In 2012 werd gespecialiseerde hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket geschrapt, ook bij kanker. Deze zorg wordt nu tijdelijk weer vergoed.
Bekijk de mogelijkheden
Twitter Facebook LinkedIn
   
Depressieve ouderen met chronische aandoeningen
Ouderen met een depressie hebben meer chronische aandoeningen en gebruiken meer medicijnen dan ouderen die niet depressief zijn. Huisartsen zouden daarom bij deze groep extra goed moeten letten op welke medicijnen ze voorschrijven.
Interview met psycholoog Peter Verhaak
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten 
Cognitieve controle training (CCT) als aanvullende interventie bij depressieve ouderen
Cursus Mental Health First Aid (MHFA) in Klarenbeek, Voorst en Wilp
Onderzoek naar juiste dosering antidepressiva: genen in kaart voor persoonlijk medicijn
Veel interesse in onderzoek naar psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland
Benieuwd naar de voortgang van andere ggz-projecten? Bekijk ze op onze website.
Projectresultaten
Voorkomen van terugval na depressie
Jeroen (48) heeft zijn depressies onder controle dankzij Preventieve Cognitieve Training (PCT).  De training is bewezen effectief voor het voorkomen van een terugval na depressie
Lees meer over de training
Twitter Facebook LinkedIn
Afgeronde projecten
Vroegsignalering door frontlijnwerkers in Cappelle aan den IJssel
Reality Keeper: succesvolle zelfmonitoring rond sociale media
Vervoer op maat van personen met verward gedrag in Gelderland-Midden en -Zuid
Casusoverleg personen met verward gedrag en politie- en justitiecontacten (Utrecht)
Zorg- en Veiligheidsteam complexe problematiek (Groningen)
Evenementen
Kennisatelier JeugdzorgPlus
15
NOV
 
15.00 - 17.00,
Pieterskerk, Rotterdam
Jaarevent Deltaplan Dementie
19
NOV
 
9.00 - 17.00, 
Jaarbeurs, Utrecht
Webinar subsidieoproep langlopend ggz-onderzoek
29
NOV
 
11.00 - 12.00 uur, online
Kerstdebat Movisie over verward gedrag
21
DEC
 
15.00 - 17.00 uur, Geertekerk, Utrecht
Psychische klachten in de huisartsenpraktijk
9 november 2018
Wat kunnen huisartsen betekenen bij psychische klachten? ZonMw is met een informatiestand aanwezig op het NHG-congres om huisartsen te inspireren met projecten zoals de inzet ervaringsdeskundigheid, samenwerken met het sociaal domein en psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten.
ZonMw op NHG-congres
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidie
Deadline: doorlopend indienen
Subsidie voor betere hulp aan mensen met verward gedrag
Deadline: 20 november, 14.00 uur
Ontwikkeling kwaliteits-standaarden: verpleegkundige richtlijn vrijheid beperkende interventies
Deadline: 30 november, 14.00 uur
Translationeel onderzoek: netwerksubsidies
Deadline: 4 december 2018, 14.00 uur
Evaluatie cursus Mental Health First Aid
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert bij aanpak verward gedrag
Deadline: 4 december 2018, 14.00 uur
Evaluatie en doorontwikkeling Crisiskaart/Hulpkaart
Deadline: 18 december, 14.00 uur
Integraal aanbod zorg en begeleiding: samenwerking zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars
Deadline: 20 december 2018, 14.00 uur
Onderzoek gemeentelijke experimenten voor een effectieve maatwerk-aanpak op ‘multiprobleemgezinnen’
Deadline: 8 januari 2019, 14.00 uur
Veni: vernieuwend onderzoek door recent gepromoveerde onderzoekers
Verwachte subsidieoproepen
Online: november 2018
Deadline: 10 januari 2019, 14.00 uur
Langlopend ggz-onderzoek
Online: half december 2018
Deadline: 19 februari 2019, 14.00 uur
Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag
 
Online: half januari 2019
Deadline: 26 maart 2019, 14.00 uur
Regionale aanpak verward gedrag
Online: eind februari 2019
Deadline: 16 april 2019, 14.00 uur
Kennis over verward gedrag in het onderwijs
  
Contact
Telefoon +31 70 349 50 40
E-mail ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube