Met o.a. nieuwe subsidiemogelijkheden voor langlopend ggz-onderzoek, preventie van psychische klachten bij jongeren, apothekers signaleren medicatie-ontrouw. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Oktober 2018
Geestelijke gezondheid
 
Vooraankondiging subsidieoproep langlopend ggz-onderzoek
Naar verwachting kunnen onderzoekers en professionals in november financiering aanvragen voor langlopend cohortonderzoek gericht op vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg in de ggz.
Bekijk de vooraankondiging van de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Gemeente en zorgverzekeraar werken in Utrecht samen aan een ‘integraal aanbod’
Hulp voor mensen met psychische problemen komt zowel vanuit het gemeentelijk domein als de zorgverzekeringswet. Marga Vink en Peter van Zuidam vertellen hoe zij werken aan een integraal hulpaanbod.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Positieve tussentijdse procesevaluatie Onderzoeksprogramma GGz
Onderzoek naar de effectiviteit van DementTalent: mensen met dementie die als vrijwilliger aan de slag gaan
Eenzaamheid: een probleem in alle lagen van de samenleving
Verslavingsonderzoek: projectleidersbijeenkomst ERANID
Transformatie Trofee: loopt uw organisatie voorop met concrete vernieuwing in de ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners?
E-zine PraktijkvoorbeeldenParade Sociaal Domein online
Bestuur en programmacommissie bedanken Schakelteam Personen met Verward Gedrag
27 september 2018
Het schakelteam heeft veel in beweging gezet en opmerkelijke resultaten behaald. Hans-Martin Don vertelt hoe het actieprogramma verward gedrag hier de komende tijd op door pakt.
Nieuwsbericht over inzet schakelteam (incl. eindrapportage)
Bekijk de vlog van Hans-Martin Don
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Preventie bij jongeren met beginnende psychiatrische klachten
Hoe bereik je jongeren met beginnende psychische klachten en win je hun vertrouwen? In haar blog vertelt dr. Dorien Nieman hoe de @Ease inloopcentra en de eHeadspace Generation Next interactieve website jongeren bereiken we voordat ze ernstig ziek worden.
Blog Dorien Nieman
Twitter Facebook LinkedIn
Welke opvoedtips werken nu echt?
Driftbuien, druk gedrag, slaap-of eetproblemen: ouders leggen vaan aan de verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg opvoedproblemen van hun kinderen voor. Welk advies en welke training snijden nu hout, en in welke situatie wel en niet?
Lees meer over het onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
Even bijpraten met Dominique Maciejewski
Onderzoeker bij het project Mood en Resilience in Offspring (MARIO)
Uit eerder onderzoek blijkt dat 1 op de 2 kinderen met ouders die stemmingsstoornissen hebben, dit zelf ook ontwikkelen. Waarom gebeurt dit bij 1 op de 2 kinderen juist niet? In het MARIO-project worden deze veerkracht factoren onderzocht om tot een preventieve interventie te komen.
Interview met Dominique
Twitter Facebook LinkedIn
Hoe ga je om met druk gedrag en ADHD?
De Academischie Werkplaats 'ADHD en druk gedrag' zoekt naar manieren om kinderen met ongeconcentreerd, druk en impulsief gedrag te begeleiden en ondersteunen vóór dit gedrag escaleert. Met dit onderzoek brengt de werkplaats theorie en zorgpraktijk dichterbij elkaar.
Lees het hele praktijkverhaal
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe projecten 
Verbinding eerstelijnszorg en sociaal domein bij verward gedrag
Pilot Passend Vervoer in Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid
Utrecht start project om jonge Utrechters met psychische problemen aan het sporten te krijgen
Time-outplek bij verward gedrag in Noord-Limburg
Benieuwd naar de voortgang van andere ggz-projecten? Bekijk ze op onze website.
Projectresultaten
Apothekers signaleren medicatie-ontrouw
Apothekers kunnen met een nieuw signaleringssysteem mogelijk bijdragen aan de alertheid van hulpverleners op (beperkte) medicatietrouw van kwetsbare cliënten en de preventie van de gevolgen van medicatie-ontrouw.
Signalering medicatie-ontrouw
Twitter Facebook LinkedIn
Afgeronde projecten
Waarde sociaal werk zichtbaar met actie-onderzoek
Haagse SPOED: een gecombineerde somatische en psychiatrische Spoedeisende hulp onder het dak van HMC
24/7 regionaal advies- en meldpunt voor personen met verward gedrag Oost-Veluwe
Verward, en dan…? Onderzoek naar een time-out functie in Eindhoven.
Crisiskaart regio Rotterdam Rijnmond
Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Amsterdam
Evenementen
Congres suïcide-preventie: de rol van ervaringsdeskundige
12
OKT
 
09.00 - 17.00,
The Colour Kitchen-Zuilen, Utrecht
Congres Vluchtelingen aan het werk
15
OKt
 
09.30 - 17.00, 
Rijtuigenloods in Amersfoort
NHG-congres: Dokter,
kijk eens tussen mijn oren!
9
NOV
 
hele dag,
World Forum
The Hague
NVA Autisme congres 
9
NOV
 
08.30 - 17.00,
Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht
Jaarcongres kinder- en jeugdpsychiatrie
30 oktober 2018
Wilt u meer weten over kinder- en jeugdpsychiatrie? Neem deel aan de workshops van onze projecten op het KJP-congres of kom naar onze informatiestand.
ZonMw op KJP-congres
Twitter Facebook LinkedIn
Jaarevent Deltaplan Dementie
19
NOV
 
9.00 - 17.00, 
Jaarbeurs, Utrecht
Subsidie
Deadline: doorlopend indienen
Subsidie voor betere hulp aan mensen met verward gedrag
Deadline: 18 december, 14.00 uur
Integraal aanbod zorg en begeleiding: samenwerking zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams: subsidie voor bij- en nascholing voor extra ggz expertise in de wijk
Deadline: 30 november, 14.00 uur
Translationeel onderzoek: netwerksubsidies
Deadline: 20 november, 14.00 uur
Ontwikkeling kwaliteits-standaarden: verpleegkundige richtlijn vrijheid beperkende interventies
Betere psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders
Deadline: 18 oktober, 14.00 uur
De psychische gezondheid van vluchtelingen is vaak lager dan die van de algemene bevolking. Met het nieuwe programma Zorg voor vluchtelingen wil ZonMw de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders verbeteren en de kennis uitbreiden.
Lees de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Contact
Telefoon +31 70 349 50 40
E-mail ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube