Alles over lithium, inclusieve wijk, aan de slag met de wijk-GGD'er en meer Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Augustus 2018
Geestelijke gezondheid
 
Een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris legt vooral betere verbindingen tussen wat er al is
Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige Pieter de Vries werkt sinds kort als wijkfunctionaris in Veenendaal. Hij vertelt samen met Marjolijn Agterberg, beleidsmedewerker sociaal domein, over zijn ervaring tot nu toe.
Lees het interview met Marjolein en Pieter
Twitter Facebook LinkedIn
Werken aan een inclusieve wijk
Veel mensen die voorheen in een zorginstelling verbleven, wonen nu in de wijk. In Amstelveen bouwen zorg- en welzijnsorganisaties én een wooncorporatie samen aan een ‘inclusieve buurt’.
Lees meer over een buurt waarin iedereen meedoet
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe projecten 
Veelbelovende jonge wetenschappers ontvangen Veni-financiering
Onderzoek naar (kosten)effectiviteit rTMS ten opzichte van antidepressiva
38 projecten maatschappelijke diensttijd binnenkort van start
34 nieuwe praktijkprojecten rondom verward gedrag
4 onderzoeken naar succesvolle maatschappelijke (re)integratie van jonge mensen met autisme en psychose
2 implementatieprojecten over de algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd
Nieuws
Allesoverlithium.nl
Interview met psychiater Rocco Hoekstra
Zo’n 7.000 bezoekers per maand, 3 tot 4 vragen per week en een eervolle prijs. Voor Hoekstra is het duidelijk: de website allesoverlithium.nl beantwoordt aan een behoefte. Bij gebruikers, naasten én professionals.
Interview met Rocco Hoekstra
Twitter Facebook LinkedIn
   
Passend vervoer in
uw regio
Is een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag in uw regio haalbaar? Bekijk de extra subsidiemogelijkheden voor haalbaarheidsonderzoek en passend vervoer.
Vraag nu subsidie aan
Twitter Facebook LinkedIn
   
Projectresultaten
Signaleringsinstrument tegen seksuele uitbuiting LVB-jongeren
Welke trainingen helpen kinderen effectief over spreekangst heen?
Project 'In de war': masterclasses in Noord Nederland
Psycholance in Amsterdam
Ketenbreed meld- en adviespunt regio Gelderland Midden
Monitor JeugdzorgPlus: resultaten verdiepende onderzoeken
Evenementen
Informatiebijeenkomst  over maatschappelijke diensttijd
5
SEPt
 
09.30 tot 12.30 of 13.30 tot 16.30 uur ZonMw, Den Haag
Netwerkbijeenkomst bruikbaar onderzoek
21
SEPt
 
ZonMw, Den Haag
PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
24
SEPt
 
09.30 - 16.15 uur,  Van Nelle Fabriek, Rotterdam
Informatieplein subsidiemogelijkheden aanpak verward gedrag
4
OKt
 
12.00 - 16.00 uur, Utrecht
PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
1+8
OKt
 

1 oktober in Eindhoven
8 oktober in Zwolle

Informatiebijeenkomst niet-acute meldpunten
Kom ook op 27 augustus!
Kom voor meer informatie over de subsidieoproep 'Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag' naar onze informatiebijeenkomst in Utrecht.
Nu aanmelden
Congres suïcidepreventie De rol van de ervaringsdeskundige
12
OKt
 
09.00 - 17.00 uur, The Colour Kitchen - Zuilen, Utrecht
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie
30
OKt
 
09.00 - 18.00 uur, NBC congrescentrum, Nieuwegein
Subsidie
Deadline: doorlopend indienen
Subsidies voor betere hulp aan mensen met verward gedrag
Deadline: 18 september, 14.00 uur
Versterken niet-aute meldpunten verward gedrag
Deadline: 18 september, 14.00 uur
Doelmatigheidsonderzoek
Deadline: 24 september, 12.00 uur
Effectonderzoek opvang en behandeling slachtoffers van loverboys en mensenhandel
Deadline: 25 september, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen
Deadline: 27 september, 14.00 uur
Translationeel onderzoek
Volledig overzicht
Bekijk het volledige overzicht van subsidieoproepen op onze website.
Subsidiekalender
Twitter Facebook LinkedIn
Wijk-GGD'er
Deadline 2 oktober 2018, 14.00 uur
Wilt u een wijk-GGD'er aanstellen in uw gemeente? Vraag dan nu subsidie aan (max. € 20.000,- ). Het CCV begeleidt opnieuw 20 gemeenten. Op 13 september vindt een aftrapbijeenkomst plaats.
Subsidie voor wijk-GGD'er
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 2 oktober, 14.00 uur
Gender en gezondheid: implementatie
Deadline: 4 oktober, 14.00 uur
Nationale Sportinnovator Prijs: Mind your fitness
Deadline: 9 oktober, 12.00 uur
(interesse kenbaar maken voor 21 sept)
Maatschappelijke diensttijd
Contact
Telefoon +31 70 349 50 40
E-mail ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg on op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube