JGZ-special. Resultaten uit en nieuw onderzoek.  Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd JGZ-special, juli 2018
Jeugd
Jeugdgezondheidszorg-special

 
Voor u ziet u een speciale jeugdgezondheids (JGZ)-uitgave van onze nieuwsbrief. In deze special leest u meer over nieuwe onderzoeken op het gebied van de JGZ, resultaten uit lopende onderzoeken en hebben we een verzoek om mee te denken over nieuw onderzoek. 
Innovaties in de JGZ
Onlangs zijn diverse vernieuwende projecten gestart. Lees hieronder meer!
De juiste adviezen
Hoe kan je ouders optimaal begeleiden? En hoe stel je de juiste vragen om aan te sluiten bij de behoefte van de ouders? JGZ-professionals bieden graag de ondersteuning die ouders nodig hebben. De volgende projecten geven hier extra handvatten voor.
Lees meer over de projecten
Begeleiding vluchtelingen
Meisje gooit bal tegen muur
Hoe bied je cultuursensitieve zorg, zodat ook vluchtelingenkinderen tijdig de nodige zorg en ondersteuning krijgen. De volgende projecten onderzoeken of beschrijven hoe je deze kwetsbare groep kinderen goed kunt ondersteunen. 
Lees meer over de projecten
eHealth voor jongeren
Tieners met laptops en telefoons
Hoe kan je jongeren beter bereiken en ondersteunen met behulp van eHealth. De volgende projecten onderzoeken hoe digitale innovaties kunnen bijdragen aan de transformatie en flexibilisering van de JGZ. 
Lees meer over de projecten
 
Innovatie richtlijn-ontwikkeling
Kind op weegschaal
Aansluiting zoeken door nieuwe wegen in te slaan. Met als doel het proces en uitkomsten te verbeteren. Daar richten de projecten in het thema Innovatie richtlijnontwikkeling zich op.
Lees meer over de projecten
Ondersteuning JGZ
Hoe kunnen JGZ-professionals hun kennis op een efficiënte manier actueel houden? Hoe kan de JGZ efficiënt samenwerken binnen het sociale domein? De volgende projecten zoeken dit uit. 
Lees meer over de projecten
Digitale innovaties voor een goede start
Moeder met kind achter laptop
Hoe kunnen digitale innovaties professionals en ouders beter ondersteunen? De volgende projecten onderzoeken applicaties voor prenatale registratie, begeleiding van prematuren en voorlichting over het jonge kind.
Lees meer over de projecten
 
Nieuws
Denk mee met nieuw onderzoek voor de Jeugdgezondheidszorg
Hoe kan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) anticiperen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen? En hoe kunnen richtlijnen hieraan bijdragen? We zijn op zoek naar professionals in de Jeugdgezondheidszorg die willen meedenken over toekomstig onderzoek voor de JGZ, zodat de resultaten uit onderzoek goed aansluiten bij de behoeften in de praktijk.

Met kennis willen we de jeugdgezondheidszorg verbeteren en versterken. Om zo te werken aan een effectieve en goede basiszorg voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Werkzaam voor de JGZ? Denk dan met ons mee! Uw inbreng is waardevol.
meld u nu aan!
Twitter LinkedIn
Uitgelicht
Professionalisering in de JGZ
oogtest
De veranderende (digitale) wereld vraagt dat professionals in de JGZ blijven leren om professioneel te kunnen handelen. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de nieuwste JGZ-richtlijnen. Lees in de interviews meer over het gebruik van richtlijnen in de praktijk. 
Interview met voorzitters van de V&VN-vakgroep en de AJN
Project: Richtlijnontwikkeling: Opsporing visuele stoornissen
Psychosociale gezondheid
Juf en kind
Een goede psychosociale gezondheid is belangrijk om goed te kunnen functioneren. De JGZ kan door tijdige signalering van risicofactoren helpen problemen te voorkomen. Lees in de interviews meer over de signalering van psychosociale problemen.  
Interview met hoogleraar Sociale geneeskunde Menno Reijneveld
Project: kunnen we toe met minder vragenlijsten in de JGZ?
Meer JGZ-nieuws?
Vanaf september besteden wij in de nieuwsbrief Jeugd aandacht aan de volgende thema's:
  • Gezonde ontwikkeling
  • Jongeren
  • Vluchtelingen
  • School en schoolverzuim
  • Sociaal domein

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief Jeugd. 
Abonneer
Ouderschap en opvoeding
baby
Ondersteuning van ouders helpt om de positie van kinderen te verbeteren. Lees meer over de rol van de JGZ bij het versterken van ouderschap. 
Interview met hoogleraar Jeugdgezondheidszorg Hein Raat
Project: CenteringParenting vergroot gemeenschapsgevoel
Met elkaar verbonden
Cover met elkaar verbonden publicatie
Sjaak de Gouw, directeur GGD Holland-Midden, is uitermate te spreken over de betekenis van de academische werkplaatsen voor de jeugdgezondheidszorg. ‘Er wordt meer evidence-based gewerkt, er zijn nieuwe methodieken ontwikkeld én die worden daadwerkelijk uitgevoerd.’
Lees de publicatie
Welke opvoedtips werken nu echt?
Moeder bij JGZ-hulpverlener
Ouders stellen vaak vragen over lichte opvoedproblemen aan de JGZ, maar welke adviezen en trainingen werk nu wel en welke niet? Het CIKEO-onderzoek probeert hier antwoord op te geven.
Lees meer over het CIKEO-onderzoek
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube