Hersenonderzoek, cliëntenparticipatie in het onderzoeksprogramma, meer aandacht voor lvb, observatiechecklist voor forensische jongeren en meer Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief juli 2018
Geestelijke gezondheid

 
Alleen straffen helpt verdachten met een licht verstandelijke beperking niet verder
Van de in Nederland aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een lichte verstandelijke beperking. Kan samenwerking tussen politie, maatschappelijk werk en de gemeente problemen voorkomen? 
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Ervaringsdeskundigen geven gevraagd en ongevraagd advies
Eén van de succesfactoren van de Zwolse aanpak voor mensen met verward gedrag is dat ervaringsdeskundigen structureel betrokken zijn. Bekijk de korte film over de geslaagde samenwerking.
Bekijk het filmpje
Lees meer over de Zwolse aanpak
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Observatiechecklist forensische jongeren
Versterken van lokale meld- en adviespunten voor mensen met een niet-acute hulpbehoefte
Nieuw subsidieprogramma: Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd
Grijp uw kans: nieuwe ronde implementatie Wijk-GGD’er
Onderzoeker Marie-José van Tol ontvangt de Heineken Young Scientist Award 2018
Hersenziekten de wereld uit helpen kan alleen met onderzoek
U kunt meehelpen een oplossing te vinden voor dementie en andere hersenziekten. Want ook als de hersenen nog kerngezond zijn, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan onderzoek. Ontdek hoe gezond uw hersenen zijn en hoe u uw steentje bij kunt dragen op hersenonderzoek.nl (mede mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Memorabel).
Doe mee aan hersenonderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
  
Cliëntenparticipatie bij onderzoeksprogramma
Het cliëntenpanel dat het Onderzoeksprogramma GGz ondersteunt, levert een zeer succesvolle bijdrage aan het programma. Daarom heeft MIND subsidie ontvangen om het panel ook in 2018 voort te zetten.
Meer over het cliëntenpanel
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Samen cases 'verward gedrag' analyseren brengt betrokkenen tot elkaar
Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?
Hoe Hoe kan het veiligheidshuis bijdragen aan de aanpak van complexe en risicovolle casuïstiek?
'De zorgboerderij is mijn redding geweest'. Onderzoek naar agrarische dagbesteding gebundeld'.
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
De toekomst van dementieonderzoek
De hoop van ouderenpsycholoog en onderzoeker dr. Debby Gerritsen is dat we in 2030 weten hoe we iemand met dementie en zijn of haar naasten het beste kunnen ondersteunen, ongeacht type, leeftijd en leefsituatie. Ook hoopt ze dat er tegen die tijd meer oog is voor de latere stadia van de aandoening en dat niemand zich meer voor dementie schaamt.
Lees het interview met psycholoog Debby Gerritsen
Twitter Facebook LinkedIn
  
Handboek Begeleid Leren
Met het Handboek Begeleid Leren voor jongeren met psychische problemen in het regulier onderwijs kun je de jongere handvatten bieden, de school handvatten bieden én je hebt er zelf een handvat aan.
Bekijk het filmpje
Twitter Facebook LinkedIn
  
Evenementen
Netwerkbijeenkomst Bruikbaar Onderzoek, Thema: Open Science
21
SEP
 
ZonMw, 
Den Haag
PraktijkVoorbeelden-
Parade Sociaal Domein
24
SEP
 
Van Nelle fabriek, Rotterdam
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatie
30
OKT
 
NBC Congrescentrum, Nieuwegein
Masterclasses voor de ggz
Onze 1e masterclass voor de ggz ging over methodologie: een passend onderzoeksdesign bij een passende onderzoeksvraag. Waar moet de volgende masterclass volgens jou over gaan?
STEM VIA TWITTER
 Impressie masterclass methodologie in de ggz
Twitter Facebook LinkedIn
 
Subsidie
Subsidie voor inschakelen expert aanpak verward gedrag
Heeft u hulp nodig bij het realiseren van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag in uw regio? Schakel met behulp van een subsidievoucher een expert van de Vliegende Brigade + in. 
Meer informatie over de vouchers Vliegende Brigade+
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 17 juli 2018, 14.00 uur
Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag
Deadline: 30 augustus 2018, 14.00 uur
Rubicon: onderzoekservaring opdoen aan een buitenlands topinstituut
Deadline: 31 augustus 2018, 14.00 uur
Netwerksubsidies Translationeel Onderzoek
Deadline: 4 september 2018, 14.00 uur
Ethiek en Gezondheid
Deadline: 25 september 2018, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen open ronde
Deadline: 25 september 2018, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen rediscovery ronde
Deadline: 27 september 2018, 14.00 uur
Translationeel Onderzoek: Bench to bedside 2018
Deadline: 2 oktober 2018, 14.00 uur
Gender en Gezondheid - Implementatieronde
Deadline: indienen kan het hele jaar
Startsubsidie opstellen plan van aanpak verward gedrag
Deadline: indienen kan het hele jaar
Vouchers voor inschakelen experts aanpak verward gedrag (Vliegende Brigade+)
Verwachte subsidieoproepen
Publicatie: rond 7 augustus 2018
Deadline: 18 september 2018, 14.00 uur
Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag
Publicatie: deze zomer
Deadline: 2 oktober 2018, 14.00 uur
Invoering wijk-GGD'er
 
Publicatie: rond 18 september 2018
Deadline: 30 oktober 2018, 14.00 uur
Praktijkprojecten regionale aanpak verward gedrag
Publicatie: rond 16 juli 2018
Deadline: indienen kan het hele jaar
Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag
  
Contact
Telefoon +31 70 349 52 26
Email ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
 
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube