Meer ondersteuning kwetsbare jongeren | minder vragenlijsten JGZ | betere geboortezorg Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, april 2018
Jeugd


 
Uitgelicht
Kunnen we toe met minder vragenlijsten in de JGZ?
Amy van Grieken
Zijn ze eigenlijk wel allemaal echt nodig, de vragenlijsten die de JGZ gebruikt voor het signaleren van psychosociale problemen? Amy van Grieken van het Erasmus MC onderzocht met haar team binnen het project ‘Mag het ietsje minder zijn?’ of de JGZ toekan met minder vragenlijsten.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
   
'Met elkaar uit elkaar’ verbetert samenwerking professionals
Met elkaar uit elkaar
Echtscheidingsproblematiek is zo complex dat deze veel kennis en vaardigheden vraagt van professionals. En het is heel belangrijk dat betrokken partijen elkaar goed kennen en elkaars mogelijkheden benutten. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het project ‘Met elkaar uit elkaar’ in de regio IJsselland.
Lees het interview
   
Thema: Beter samenwerken
‘Binnen de jeugdhulp is samenwerken met andere disciplines steeds belangrijker. Dat vergt heel andere vaardigheden. Samenwerken is niet voor iedereen gesneden koek.’  7 resultaten uit de academische werkplaatsen leverden onderbouwde werkwijzen en kennis op over beter samenwerken in de jeugdhulp.
Lees meer over het thema Beter samenwerken
Actueel
Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren
Zorg voor de jeugd
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het programma ‘Zorg voor de jeugd’ gelanceerd. In dit actieprogramma wordt een nieuw kennisontwikkelingsprogramma ‘Wat werkt in de zorg voor jeugd’ aangekondigd. De komende tijd werkt ZonMw, in samenspraak met betrokkenen en het ministerie, de kaders voor dit nieuwe programma uit. Het programma start naar verwachting 1 januari 2019.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
   
Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd
Wilt u subsidie aanvragen bij het programma? Laat dat dan uiterlijk 1 mei 2018, 12.00 uur weten via amd@zonmw.nl. Dat is belangrijk want zonder deze mail kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Lees meer
Save the date: informatiebijeenkomst NWA route Jeugd
Binnenkort wordt de eerste NWA-brede call gepubliceerd voor de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. We nodigen u daarom uit voor een informatie- /netwerkbijeenkomst.

Reserveer alvast in uw agenda:
7 juni 2018, 14.30 – 17.00 uur in Utrecht. Houd onze website in de gaten!
  
Blog: luisteren naar autisme
In een blog vertellen Wouter Staal en Bernadette Wijnker-Holmes van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) waarom zij het zo belangrijk vinden dat er écht wordt geluisterd naar de ervaringen en kennis van mensen met autisme.
Lees de blog
Projectresultaten
‘1Gezin1Plan levert gezinnen meer op’
1Gezin1Plan

De methode 1Gezin1Plan, voor hulpverlening aan gezinnen, beoogt ouders regie te geven en professionals goed te laten samenwerken. Blijkens onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut lukt het eerste beter dan het tweede. Een interview met senioronderzoeker Lineke van Hal en Rob Gilsing, hoofd jeugd, opvoeding en onderwijs.
Lees het Mediatorartikel
   
‘Samen voor betere geboortezorg’
Zwangerschap en Geboorte
Betere samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg, preventie, betere zorg voor kwetsbare zwangeren en organisatie van zorg. Zomaar een greep uit de resultaten van het eerste ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte. U leest hierover meer in het nieuwe e-magazine.
Ga naar het e-magazine
   
Evenementen
International Conference on Integrated Care
23 - 25
mei
 
09.00 uur, NBC Congrescentrum, Utrecht
PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
24
SEP
 
09:30 - 16:00, Van Nelle Fabriek Rotterdam
PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
01& 08
OKT
 
09:30 - 16:00, Evoluon in Eindhoven |
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
 
Congres Jeugd in Onderzoek 24 mei 2018
'Jeugdhulp moet niet gebaseerd zijn op intuïtie of onderbuikgevoel'
Jeugd in Onderzoek
Geert Jan Stams, hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek aan de UVA én ambassadeur van Jeugd in Onderzoek, stelt dat de wetenschap de vragen moet stellen die voor praktijk en beleid relevant zijn. Op congres #jio18 verzorgt hij een masterclass over dit onderwerp. Ontmoeten we je ook?
  Lees het interview
Nu aanmelden
   
Subsidie
Deadline: 15 mei 2018, 14.00 uur
Kennis en jeugdopleidingen verbinden
Deadline: 22 mei 2018, 12.00 uur
1e Tranche Maatschappelijke Diensttijd
Deadline: 31 mei 2018, 14.00 uur
Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag
Deadline: 8 mei 2018, 14:00 uur
Vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg
Ethiek en Gezondheid | Jeugdzorg
U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar een concreet en actueel ethisch vraagstuk in de gezondheidszorg. Waaronder de jeugdzorg. De eindgebruiker moet concrete handvatten krijgen om op een verantwoorde manier om te gaan met de kwestie en hun werkpraktijk te verbeteren.
Nu bekijken
Contact
 
E mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
  
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube