eMental health, TEDx Talk over eetgewoonten van kinderen en de rol van de ouders daarin, betere hulp aan mensen met verward gedrag in de Achterhoek en meer ggz nieuws Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Januari 2018
Geestelijke gezondheid
 
eMental Health
Preventie en behandeling van psychische klachten zonder het gebruik van internet is in de praktijk nauwelijks meer denkbaar. Daarom financiert ZonMw diverse onderzoeken naar eMental health.
Bekijk de eMental Health projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Leerboek voor ondersteuning bij zelfmanagement
In december is het leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’ verschenen. Met daarbij een online leeromgeving met verhalen en videoportretten van patiënten met uiteenlopende aandoeningen, waaronder een bipolaire stoornis.
Meer over dit leerboek
Twitter Facebook LinkedIn
   
Psychosociale interventies jeugd
In de Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd wordt op innovatieve wijze gewerkt aan effectonderzoek op thema’s rond opgroeien en opvoeden. Lees in de publicatie hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen.
Bekijk de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
  
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
TEDx Talk: Kids, Food & Guilt
Pauline Jansen vertelt in een TEDx Talk over eetgewoonten van kinderen en de rol van ouders daarin. Zij ontvangt van ZonMw een fellowship subsidie voor het onderzoek 'What's driving binge eating?'.
Bekijk de TEDx Talk
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Betere hulp aan mensen met verward gedrag in de Achterhoek
GGNet en het Veiligheidshuis NOG presenteren de eerste cijfers en ervaringen van 3 projecten die moeten leiden tot betere hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving. Met daarbij ook een casus waarop de betrokken ketenpartners en familie reageren.
Bekijk de cijfers en ervaringen
Twitter Facebook LinkedIn
  
Netwerkbenadering van suïcidaal gedrag
Derek de Beurs is een half jaar geleden gestart met zijn fellowship 'Een netwerkbenadering van suïcidaal gedrag'. De eerste artikelen zijn in voorbereiding en hij is bezig met het organiseren van een symposium tijdens het 17th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour.
Lees meer over zijn project
Twitter Facebook LinkedIn
   
Afgeronde projecten
Recent zijn 4 projecten naar vroegtijdige opsporing van psychische aandoeningen afgerond. Bekijk de resultaten:
Evaluatie van de geluksroute
Depressiepreventie rondom zwangerschap
Stimuleren van veerkracht bij jongeren
Preventie van psychosociale problemen bij kinderen met depressieve moeders
Subsidie
Deadline: 30 januari 2018, 14.00 uur
Kennis over verward gedrag in onderwijs: verbinding tussen zorg, welzijn en veiligheid
Deadline: 30 januari 2018, 14.00 uur
Integrale domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Deadline: 6 februari 2018, 14.00 uur
Voeding en psychische gezondheid
Deadline: 1 maart 2018, 14.00 uur
Translationeel Onderzoek: Netwerksubsidies
Deadline: 6 maart 2018
Replicatiestudies
Aankondiging subsidieoproepen verward gedrag
Dinsdag 3 april worden de volgende subsidieoproepen voor regionale praktijkprojecten en projecten gericht op gepast vervoer van mensen met verward gedrag gepubliceerd op onze website. Wilt u meer weten over deze subsidieoproepen? Kom dan woensdag 18 april naar de informatiebijeenkomst in Utrecht.
informatiebijeenkomst
Deadline: 28 maart 2018, 14.00 uur
Gender en Gezondheid: Aanvullend onderzoek
 
Deadline: 6 maart 2018, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek: extra oproep voor kosteneffectiviteitsanalyses
Deadline: 20 maart 2018, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmid-delen, Grote Trials Ronde 3
  
Deadline: 8 mei 2018, 14.00 uur
Belgium-Netherlands Funding of International Trials
Deadline: indienen kan het hele jaar
Startsubsidie opstellen plan van aanpak verward gedrag
 
Evenementen
Samen beslissen
26
JAN
 
9.30 - 16.15 uur, Hogeschool Domstad, Utrecht
Informatiebijeenkomst verward gedrag
18
APR
 
10.00 - 13.00 uur, Utrecht
International Conference on Integrated Care
23-25
mEI
 
NBC, Nieuwegein
 
Innovatiecafé
Direct in contact met experts
Hoe zorg je dat nieuwe kennis en innovaties ook daadwerkelijk hun weg naar de praktijk vinden? En wanneer moet je daarover na gaan denken? Kom donderdag 8 februari over deze en andere vragen van gedachten wisselen.
aanmelden
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube