Visie op gezonde voeding, denk mee met re-integratie werk, nieuwe projecten onbedoelde zwangerschappen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, februari 2021
Preventie
 
Actueel
Voeding en gezondheid blijven verbinden
Het Joint Programming Initiative 'Healthy Diet for a Healthy Life' (JPI HDHL) bestaat 10 jaar en gaat nu verder als financieel zelfstandig initiatief. ZonMw blijft het secretariaat voeren. De deelnemende landen werken samen aan het tot stand brengen van de visie.
Benieuwd naar de visie?
Twitter Facebook LinkedIn
  
Ondanks strenge corona maatregelen toch testen met publiek
De testen bij o.a. twee voetbalwedstrijden vinden deze maand plaats. Op gecontroleerde wijze wordt bekeken hoe op een veilige manier heropening van (sectoren van) de maatschappij mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld sportevenementen.  
Meer over de tests
Twitter Facebook LinkedIn
 
Denk mee met re-integratie werk
Dit nieuwe ZonMw-programma 'Verbeter re-integratie 2e spoor' moet bijdragen aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever. U kunt feedback geven op het concept programmavoorstel. 
Geef feedback voor 15 februari
Twitter Facebook LinkedIn
Delen van onderzoek op één plaats
ZonMw is per 1 april lid van Europe Pudmed Central (EPMC), een Open Science platform dat een wereldwijde collectie van wetenschappelijke artikelen en andere onderzoeksresultaten onderhoudt. 
Meer weten?
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuw onderzoek 
Sombere jongeren beter geholpen met Blended Grip op je Dip
Reeks Kennisbenutting en implementatie
Huisartsenpraktijken gaan aan de slag met somberheidsklachten bij jongeren. Deventer biedt een online zelfhulpcursus i.c.m. gesprekken met een POH-GGZ.
Bekijk deze implementatie-impuls
Twitter Facebook LinkedIn
   
Onderzoek naar het voorkomen van overgewicht
Welke omstandigheden spelen een rol bij het voorkomen van overgewicht? Over deze vraag buigen de komende drie jaar vier internationale consortia zich. 
Info over de onderzoeken
Twitter Facebook LinkedIn
   
Onbedoelde zwangerschappen

In april starten projecten die onderzoek gaan doen naar de preventie van, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap. 

Bekijk de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Lessen uit 8 studies arbeidstoeleiding statushouders
Wat kunnen gemeenten doen om statushouders aan werk te helpen? Deze kennissynthese is gebaseerd op 8 onderzoeken van Vakkundig aan het werk.
Bekijk de kennissynthese
Twitter Facebook LinkedIn
   
Kraamzorg voor kwetsbare zwangeren
Reeks Kennis over kraamzorg
Kwetsbare zwangeren nemen vaak weinig en soms helemaal geen kraamzorg af, terwijl juist zij er veel baat bij kunnen hebben. Resultaten uit dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor verbetering.   
Interview met de onderzoekers 
Twitter Facebook LinkedIn
  
Succesvolle afronding Cool 2B Fit

In de gemeente Kerkrade is Cool 2B Fit, een programma dat zich richt op leefstijlverandering van kinderen met overgewicht, afgerond met mooie resultaten voor 8-12 jarige kinderen. 

Lees meer over dit Sportimpulsproject
Twitter Facebook LinkedIn

Kennis over COVID-19

Agenda
Workshop AMR sur-veillance research and its impact on policymaking
23
FEb
 
14:00 - 16:30 CET, Online bijeenkomst 
Engelstalig
Workshop 'Feeding the AMR Therapeutics Pipeline'
20-22
APR
 
13:00 - 17:00,     
Online bijeenkomst Engelstalig
Online seminar "Accelerate Prevention"
Tijdens dit seminar, op 31 maart 2021 van 13:00 - 15:00 uur, komen onderwerpen uit de Kennisagenda Preventie voor het voetlicht. Lees meer of meld u direct aan.
Subsidies
Deadline: 23 februari 2021, 14.00 uur
Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 3)
Deadline: 2 maart 2021, 14.00 uur
Implementatienetwerk Sport en Bewegen
Deadline: 9 maart 2021, 14.00 uur
De sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst; uitnodiging voor deelname aan sandpit
Deadline: 16 maart 2021, 12.00 uur
JPIAMR 13th call gericht op de aanpak van antimicrobiële resistentie
Deadline: 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Deadline: 21 mei 2021, 17.00 uur
AAL 2021 - Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade
Doel van de oproep is het verkennen of ontwikkelen van ICT-oplossingen die bijdragen aan prettig en vitaal ouder worden van senioren. 
Bekijk de oproep
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
Deadline: 31 december 2021, 14.00 uur
Sportinnovator Vouchers 2021 gericht op het stimuleren van innovatie op het gebied van sport en bewegen bij gemeenten, sportbonden en bedrijven en het coördineren van het (regionale) Sportinnovator netwerk 
Verwachte subsidie-oproepen 2021
Benieuwd naar de komende subsidieoproepen op het gebied van preventie?
Bekijk ze hier
Partnernieuws
Vacatures
(Senior) programmamanager re-integratie 2e spoor
Trekt het woord re-integratie je aan-dacht? Wil jij bijdragen aan ver-betering van re-integratie van langdurig zieke werknemers bij een andere werkgever? Innovatieve aan-pakken ontwikkelen en uitproberen?  
Reageer vóór 15 februari
Blijf op de hoogte
Meld u aan voor de Preventienieuwsbrief, het relatiemagazine Mediator en andere thematische nieuwsbrieven van ZonMw.
Aanmelden
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube