Lees meer over corona en gezondheid, microplastics en kennisbenutting Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, januari 2021
Preventie
 
Actueel
Wat doen microplastics in ons lichaam?
De kennisagenda Microplastics en Gezondheid is aangeboden aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De kennisagenda benoemt de belangrijkste kennishiaten en roept op tot meer onderzoek naar gezondheidseffecten van microplastics.
Bekijk de kennisagenda
Do’s en don’ts effectieve implementatie
Reeks Kennisbenutting en Implementatie
Implementatiespecialist en commissielid Femke van Nassau gaf een reeks masterclasses over hoe je een interventie succesvol implementeert. Wat zijn valkuilen en succesfactoren?
Bekijk Femkes's gouden tips
Uitgelichte subsidieoproepen
Implementatienetwerk sport en bewegen
De subsidieoproep richt zich op het opleiden van sport- en beweegonderzoekers op het gebied van implementatie. Doel is om impact in de praktijk te vergroten en kennis uit onderzoek op het gebied van sport en bewegen te borgen.
Deelnemen aan een implementatienetwerk?
Twitter Facebook LinkedIn
Oproep over aanpak antibioticaresistentie
Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar het voorkomen en verminderen van antibioticaresistentie in en tussen mens, dier en milieu en op internationale samenwerking. Op 28 januari is hierover een webinar.
Info over oproep en webinar
Twitter Facebook LinkedIn
 
Vragen over NWA-oproep Gezondheidsverschillen
Over deze oproep komen vragen binnen over één van de uitgangspunten: een systeembenadering. Extra info is nu beschikbaar. Aanmelden voor de tweede matchmakings-bijeenkomst op 22 januari is nog mogelijk.
FAQ’s systeembenadering
Twitter Facebook LinkedIn
Sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst
Hoe krijgen we meer vmbo-jongeren aan het sporten? Voor antwoorden nodigen we onderzoekers, mensen met een passie voor sport en praktijk-professionals uit om innovatieve onderzoeksprojecten te ontwikkelen.
Info over de oproep en procedure
Twitter Facebook LinkedIn
  
Samenwerking gecombineerde leefstijlinterventies
Wil je een erkende gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden en hiervoor een samenwerking opzetten of door ontwikkelen?
Bekijk de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
In het kort
Nieuw onderzoek 
Vrouwen beter begeleiden naar economische zelfstandigheid
Vier gemeenten ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor klantmanagers van de afdelingen Werk en Inkomen.
4 nieuwe projecten Vakkundig aan het werk
Twitter Facebook LinkedIn
   
Netwerken antimicrobiële resistentie
Tijdens de internationale subsidieronde over de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR) zijn twee netwerken met Nederlandse coördinatoren gehonoreerd. Centraal staat onderzoek naar therapie, diagnostiek, surveillance, transmission, omgeving en interventies.
Bekijk de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
   
Projectresultaten
Coronacrisis en sociale wijkinitiatieven
Door de coronacrisis vielen activiteiten van sociale wijkinitiatieven weg. Hoe hielden Arnhemse wijkbewoners toch contact met elkaar?
Project ‘Zin in de Wijk’ onderzocht het
Twitter Facebook LinkedIn
Bied maatwerk bij begeleiden vluchtelingen
Reeks Vakkundig aan het werk
In de gemeente Den Haag worden matchmaking, werkervarings-plaatsen en vrijwilligerswerk ingezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus te begeleiden naar werk.
Effectiviteit en werkzame elementen
Twitter Facebook LinkedIn
Belang gezond eten tijdens zwangerschap
Gezonde voeding tijdens de zwangerschap is niet alleen goed voor de moeder, maar ook voor haar ongeboren kind. Onderzoekers toonden aan dat een ongezond eetpatroon kan bijdragen aan het ontstaan van astma bij het kind.
Bekijk het resultaat
Twitter Facebook LinkedIn
  
Vrouwen, overgang en werk
Het onderzoek van Karen Nieuwenhuijsen en Marjolein Verburgh van Amsterdam UMC biedt handvatten hoe je kwetsbare vrouwen in de overgang wél kunt bereiken,
Lees de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
Aandacht voor gezondheid bij vluchtelingen
Reeks Vakkundig aan het werk
Gemeenten krijgen hulp met omgaan met gezondheids-problemen van vluchtelingen bij de toeleiding naar werk en participatie.
Kennis en handvatten
Twitter Facebook LinkedIn
Toolkit voor Krachtige Basiszorg
Nivel-onderzoekers en huisartsen van Stichting Overvecht Gezond ontwikkelden een Toolkit Krachtige basiszorg, een methode om mensen met complexe problematiek laagdrempelige, integrale zorg te bieden.
Meer hierover en het vervolg
Twitter Facebook LinkedIn
  
Preventie in de Mediator
Achteruitgang brein mogelijk te remmen via voeding
De longziekte COPD kan leiden tot versnelde veroudering van spieren en hersenen. Mogelijk is de achteruitgang te remmen met extra lichaamsbeweging en specifieke voeding.
Annemie Schols vertelt over haar onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
HPV-vaccinatie halen of niet?
Met deze keuzehulp is informatie op maat beschikbaar voor een weloverwogen beslissing. Onderzoeker Pepijn Van Empelen van TNO vertelt.
Meer over deze online keuzetool
Twitter Facebook LinkedIn
  
Peuters met een gezonde leefstijl
Peuters die veel bewegen en gezond eten, hebben een grote kans dat later als volwassene ook te doen. De aanpak SuperFIT stimuleert daarom gezonde gewoontes op het peuterdagverblijf én thuis.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
Malaria effectiever behandelen dankzij nieuwe test
Een betrouwbare sneltest maakt de behandeling van malaria effectiever en voorkomt onnodig antibioticagebruik. Onderzoekers in Burkina Faso en Amsterdam ontwikkelden hem gezamenlijk.
Henk Schallig vertelt erover
Twitter Facebook LinkedIn
  
Agenda
Webinar: ‘Bereiken en betrekken in Drenthe’
21
jan
 
10:00 - 11:30 uur,  Online bijeenkomst
Matchmakingsbijeenkomst NWA Gezondheids-verschillen
22
jan
 
10:00 - 12:30 uur,
Online bijeenkomst
Webinar over subsidieoproep antibioticaresistentie
28
jan
 
15:00 uur
Online bijeenkomst
Talkshow #1 Beweging in Kwetsbaarheid
28
jan
 
16:00 - 17:30, Online
Subsidies
Deadline 19 januari 2021, 12.00 uur
Sportinnovator subsidietraject: fase 2 – onderzoek en ontwikkeling
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en Leefomgeving (NWO)
Deadline 9 februari 2021, 14.00 uur
Zwangerschap en geboorte: ronde 2020-2021 (projectidee)
Deadline: 23 februari 2021, 14.00 uur
Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 3)
 
Deadline: 2 maart 2021, 14.00 uur
Implementatienetwerk Sport en Bewegen
Deadline: 9 maart 2021, 14.00 uur
De sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst; uitnodiging voor deelname aan sandpit
Deadline: 16 maart 2021, 14.00 uur
JPIAMR 13th call
Deadline 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
 
Verwachte subsidie-oproepen 2021
Benieuwd naar de komende subsidieoproepen op het gebied van preventie?
Bekijk ze hier
Ook in het nieuws
Publicaties
Alleen risicokinderen vaccineren voor het rotavirus is niet de juiste strategie
Interview met Patricia Bruijning, kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Gevolgen sociale afstand voor kwetsbare groepen
Om verspreiding van COVID-19 te verminderen houden we afstand, maar wat doet dit met kwetsbare groepen? Het belangrijkste ervaren probleem is het verlies van perspectief en zin, dagbesteding en structuur.
Bekijk de vlog
Twitter Facebook LinkedIn
 
Jaarplannen 2021
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
Lees meer
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube