Samen het verschil maken voor de jeugd. Óók in 2021. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, december 2020
Uitgelicht
De kracht van het collectief; ‘samen’ als rode draad in 2021
Ieder kind verdient goede kansen en mogelijkheden. En het is duidelijk: alleen door samen te werken kunnen we hierin voor hen het verschil maken. In haar column blikt onze collega Vicky Verschoor terug én vooruit. ‘Kansen creëren, kansen bieden. Het blijft de rode draad die we ook in 2021 samen volgen.'
Lees meer over de kracht van het collectief
Twitter Facebook LinkedIn
Doen wat werkt in het sociaal domein
Wat is een goede preventieve aanpak voor eenzaamheid onder jongeren? Hoe zet u jongeren in als positieve rolmodellen in kwetsbare wijken? Op het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ werden talloze goede voorbeelden gedeeld om verschil te maken in het sociaal domein. Deze voorbeelden zijn nu gebundeld.
Lees het e-zine
Eerder signaleren en gezinnen beter begeleiden
Stressreductie, het vergroten van zelfvertrouwen van ouders, het beter leren reguleren van boosheid, en behandeling van trauma-gerelateerde klachten blijken effectieve elementen uit interventies voor gezinnen met een risico op kindermishandeling. Maar de interventies moeten ook op kinderen gericht zijn.
Lees meer over werkzame elementen in de interventies
Twitter Facebook LinkedIn
‘Ik vind breuken nu makkelijker’
De 12-jarige Reylord komt uit de Dominicaanse republiek en kon toen de scholen voor de eerste keer dicht gingen wel extra ondersteuning gebruiken. Nikita (21) schoot hem via het maatschappelijke diensttijd-initiatief te hulp: ‘Dankzij haar vind ik breuken nu makkelijker’.
Lees haar verhaal
PreSPARK helpt JGZ-professionals én aanstaande ouders
Als de JGZ prenataal start met begeleidende zorg kan dat gezondheidswinst opleveren. Maar hoe ondersteunt u aanstaande ouders op een juiste en bij hen passende manier? De preSPARK blijkt daarbij een effectief en efficiënt hulpmiddel voor JGZ-professionals.
Lees meer over de PreSPARK
Twitter Facebook LinkedIn
 
Nieuws
Perinatale sterfte vraagt om verbreding inzet geboortezorg (rapport RIVM) 
Gemeenten kunnen zich kosteloos aansluiten bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) 
Gemeenten kunnen geld aan vragen voor activiteiten van jongeren tijdens kerstvakantie 
Projectresultaten
‘Durf te vragen: hoe is het thuis?’
In Nederland pakken we de signalen van kindermishandeling nog niet goed genoeg op. Als leerkrachten goed worden toegerust, kunnen zij optimale vertrouwenspersonen zijn, blijkt uit onderzoek. ‘Er is soms niet veel voor nodig om kinderen uit te nodigen hun verhaal te vertellen’.
Lees verder
  
Robottherapie werkt selectief bij kinderen met autisme
Om een kind met autisme sociale vaardigheden aan te leren, moet de therapeut vaak oefeningen herhalen. Gezien het repeterende karakter zou een robot die taak deels kunnen overnemen, denken wetenschappers. Ze onderzoeken nu voor welke kinderen deze gecombineerde aanpak zinvol is.
Lees meer
  
Meer projectresultaten
Tips voor rookvrije sportverenigingen 
Kinderen in Zwolle onderzoeken hoe gezond hun wijk is 
Opsporen van groeivertraging in zwangerschap 
HPV-vaccinatie halen of niet? Online keuzehulp informeert meisjes en hun moeders op maat 
SuperFIT stimuleert gezonde leeftijd op peuterdagverblijf én thuis
Nieuwe projecten
Eerste officiële MDT-projecten breiden uit
10 van de eerste officiële maatschappelijke diensttijd (MDT)-projecten hebben te horen gekregen dat zij hun partnerschap mogen uitbreiden. Hiermee kunnen zij op steeds meer plekken MDT’s aanbieden aan jongeren bij een verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties.
Lees meer
  
Meertaligheid in het onderwijs
De Nederlandse taal kan voor kinderen met een andere thuistaal een flinke drempel zijn in het onderwijs en hun algemene ontwikkeling. Hoe kan je ook hen succesvol laten zijn en zich optimaal laten ontwikkelen? Consortiumleider Elma Blom vertelt in dit interview over het onderzoek.
Lees meer
  
Meer nieuwe projecten
Herstart pilot hielprik voor screening adrenoleukodystrofie
Grow It!-app tijdens nieuwe lockdown beschikbaar voor alle jongeren in Nederland 
 
Evenementen
Eerste bijeenkomst leernetwerken 'Leren van praktijkervaringen'
19
jan
 
15.00 - 17.00 uur, Digitaal
  
NEJA-Conferentie 2021: Nieuwe uitdagingen voor de jeugdhulp in Amsterdam
18
feb
 
09.15 - 16.30 uur, Digitaal
  
Subsidie
Kennisvouchers
Met innovatieve oplossingen de jeugdhulp in uw regio verbeteren? Vanaf 10 december kunt u als gemeente, jeugdorganisatie of opleidingsinstelling een kennisvoucher van maximaal 10.000 euro aanvragen. In de kennisetalage op werkplaatsenjeugd.nl leest u om welke producten het gaat.
Meer over de voucherregeling
MDT-partners kunnen project uitbreiden
In deze subsidieronde kunnen projecten uit subsidieronde 4a – MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk voor de tweede keer extra budget aanvragen voor uitbreiding van hun partnerschap. Hiermee kunnen o.a. meer partners worden aangetrokken en het aanbod voor jongeren uitgebreid worden.
Meer over deze aanvullende subsidieronde
Deadline: 12 januari 2021, 14.00 uur
Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur
Deadline: 9 februari 202, 14.00 uur
Zwangerschap en geboorte: ronde 2020-2021 (projectidee)
 
Deadline: 16 februari 2021, 14.00 uur
Zorg op Afstand. Een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen 
Deadline: 13 april 2021
Oproep NWA: beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube