Terug- en vooruitblik: een greep uit de activiteiten van cluster Ouderen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, december 2020
In deze speciale nieuwsbrief een greep uit de vele activiteiten van het cluster Ouderen in 2020. Ook blikken we in deze nieuwsbrief alvast vooruit op wat er in 2021 gaat gebeuren.
Resultaten PERSPECTIEF-onderzoek naar ouderen met een doodswens aangeboden
Januari 2020 - Vooronderzoek voltooid leven
In januari hebben hoofdonderzoeker Els van Wijngaarden en ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts het rapport ‘Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers’ aangeboden aan minister Hugo de Jonge.
Dit gebeurde onder grote belangstelling van pers en andere geïnteresseerden. Vanuit verschillende perspectieven is onderzoek gedaan naar de omvang, kenmerken en omstandigheden van ouderen met een doodswens, zonder ernstige ziekte. Aan het onderzoek deden ruim 21.000 ouderen en 1.600 huisartsen mee.
Twitter Facebook LinkedIn
Aanvullend onderzoek naar aanleiding van de coronamaatregelen binnen het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning
Juli 2020 - Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning
Het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning heeft in juli drie oproepen op uitnodiging uitgezet naar aanleiding de coronapandemie en de gevolgen van de overheidsmaatregelen (COVID-19).
Hiermee konden de kunstinitiatieven en –programma’s alternatieven aanpakken ontwikkelen, in lijn met het oorspronkelijke projectplan, om daarmee de negatieve gevolgen van de coronapandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen te beperken. Om zo ook gedurende de periode waarin de maatregelen van kracht zijn, actieve kunstparticipatie en –beleving vorm en inhoud te geven. De onderzoekers van het project 'Kunst in de Zorg' geven inzicht in onder andere de impact van deze alternatieve aanpakken op het welbevinden van ouderen tijdens de coronapandemie. 

Vooruitblik 2021

In 2021 zal een digitale publicatie verschijnen met als overkoepelend thema Kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning. In deze publicatie komen onder andere het ZonMw-programma, de deelnemende kunstinitiatieven en de verduurzaming van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning aan bod. 
Twitter Facebook LinkedIn
Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase I
Augustus 2020 - Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
Om de onderzoeksopzet van onderzoek in de langdurige zorg en ondersteuning te verbeteren heeft ZonMw de aanpak ‘Cirkelen Rond Je Onderzoek’ laten ontwikkelen.
Deze aanpak helpt bij het naar boven halen van de echte onderzoeksvraag en draagt bij aan een betere aansluiting met de praktijk. In de Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase I wordt deze aanpak uitgevoerd in de praktijk. De pilot heeft als doel het ontwikkelen van een gedragen onderzoeksopzet in aansluiting op een praktijkkwestie en het bouwen van een duurzaam samenwerkingsverband. 

Vooruitblik 2021
Uiterlijk 18 januari 2021 beginnen de 4 gehonoreerde projecten. Deze projecten gaan 40 weken lang ‘cirkelen rond je onderzoek’ binnen twee thema’s: 'zingeving cliënten langdurige zorg' en 'relatie cliënt, naasten en/of mantelzorger en professional in de langdurige zorg en ondersteuning'. Gezamenlijk werken deze projecten naar fase 2 toe.
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidieoproep Social trials: ondersteuningsvormen voor mensen met dementie
September 2020 - Social trials
Tot 24 november konden gemeenten een aanvraag doen in de subsidieronde ‘Social trials; uitbreiding middels implementatie’. Met deze subsidieronde kunnen de lopende pilotgemeenten worden uitgebreid met 4 gemeenten.
In deze Social Trials gemeenten wordt geëxperimenteerd met passende ondersteuning, die aansluit bij de leefwereld en werkelijke behoeften van mensen met dementie en hun naasten. In vier gemeenten (Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam en Den Bosch) lopen deze Social Trial experimenten al. Er wordt gewerkt met een integrale aanpak vanuit zowel het medische, psychologische als het sociale domein.

Vooruitblik 2021
Naar verwachting kunnen in januari 2021 vier nieuwe pilotgemeenten van start. Aangezien de huidige pilotgemeenten stedelijke gemeenten zijn, richt deze uitbreiding zich op kleinere gemeenten (max 150.000 inwoners) buiten de randstad. Hierdoor kan de aanpak in een nieuwe context toegepast worden.
Twitter Facebook LinkedIn
Week tegen Eenzaamheid
Oktober 2020 - Versterking aanpak eenzaamheid
Eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. Daarom stond in de Week tegen Eenzaamheid ontmoeting en verbinding centraal. Tijdens deze week werden er ZonMw-projecten uitgelicht die zich richten op eenzaamheid.
Volgend jaar is de Week tegen Eenzaamheid van donderdag 30 september t/m 7 oktober.

Vooruitblik 2021
Uiterlijk 15 januari 2021 zullen 4 projecten starten binnen de oproep 'Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning' en 61 projecten binnen de oproep 'Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid'. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad over het besluit over hun aanvraag. De subsidierondes binnen de programmalijn Versterking aanpak eenzaamheid van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) zijn inmiddels gesloten.
Twitter Facebook LinkedIn
Projecten Juiste Zorg Op de Juiste Plek tweede ronde van start
Oktober 2020 - Juiste Zorg Op de Juiste Plek
In 2020 zijn er in totaal 55 samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan met een subsidie uit het
ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP).
Verspreid over Nederland zijn er in totaal 39 samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan met een Startimpuls en 16 samenwerkingsverbanden met een Regio-impuls. Met deze subsidies gaan zij werken aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek in hun regio. Daarnaast zijn er ook 53 vouchers toegekend om een regiobeeld op te stellen van de sociale en gezondheidssituatie in de regio, op basis van deze regiobeelden kunnen er in de toekomst plannen en beleid gemaakt.

Vooruitblik 2021
In 2021 vindt er een doorontwikkeling van het programma plaats en bekijken we nog wanneer en wat voor oproepen er eventueel opengesteld gaan worden. Daarnaast zal er ook voor JZOJP een interactieve landkaart gepubliceerd worden met daarin de samenwerkingsverbanden die aan de slag zijn gegaan met een subsidie van Juiste Zorg Op de Juiste Plek.
Twitter Facebook LinkedIn
Active & Assisted Living inspiratiemagazine
November 2020 - Active & Assisted Living
In november lanceerden we vanuit het programma Active & Assisted Living een mooi inspiratiemagazine. Hierin lichten we een aantal slimme ict-oplossingen voor ouderen uit.
Vooruitblik 2021
In 2021 breiden we het magazine verder uit, met nóg meer technologie die ouderen helpt om plezierig en vitaal oud te worden. En we bieden meer informatie over ontwikkelingen op het gebied van ICT-innovaties voor senioren. Tijdens de Slimme Zorgestafette zetten we het magazine en de oplossingen uit dat magazine in de schijnwerpers, zodat zo veel mogelijk mensen ermee aan de slag kunnen.
Twitter Facebook LinkedIn
Interactieve landkaart projecten Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg
December 2020 - Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
In december kwam het programma naar buiten met een interactieve landkaart. Deze landkaart laat de 78 lokale netwerken zien die subsidie hebben gehad om hun netwerk verder te ontwikkelen.
Aanvragers van subsidie kunnen zich hiermee oriënteren op de initiatieven die reeds in hun regio lopen of zijn afgerond. Ook is het voor projectleiders die al bezig zijn met een project een handig hulpmiddel om te zien welke projecten er nog meer in de buurt worden uitgevoerd.

Vooruitblik 2021
Netwerken die nu een project hebben, kunnen wanneer zij daar klaar voor zijn in 2021 gaan doorstromen naar de volgende fase. Zo kunnen zij zich verder doorontwikkelen en werken aan de verduurzaming van hun netwerk. Lokale netwerken die nog geen project hebben, krijgen in 2021 de laatste mogelijkheid om een ‘Uitwerkingsaanvraag (Fase 2)’ te doen. Hiervoor moeten ze zelf al bepaalde stappen in hun ontwikkeling hebben gezet.
Ook is het programma bezig met een dynamische kennissynthese en inspiratiesessies.
Twitter Facebook LinkedIn
Op cliëntreis door het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatie
December 2020 - Beter Thuis
Zorgverleners werken met hart en ziel binnen de GRZ, ELV en GZSP. Wat zijn de ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners? Waar worden knelpunten ervaren en wat kan er concreet verbeterd worden?
En hoe zou deze zorg eruit moeten zien, wanneer de zorgvrager centraal staat? Voor het programma Beter Thuis gaan onder andere Arnold Jongenburger (studio GRZ) en Judith van den Besselaar (AMC) op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Vooruitblik 2021

In 2021 worden de resultaten van de hierboven genoemde inventarisatie gepresenteerd. Deze zal aanknopingspunten bieden voor de verdere ontwikkeling van het programma.
Twitter Facebook LinkedIn
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube