Lees meer over COVID-19 en etniciteit, kennisvragen sportblessurepreventie en extra info subsidie Klimaat en Gezondheid Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, december 2020
Preventie
 
Actueel
COVID-19 en etniciteit - verschil in ziektelast?
Uit een recente studie blijkt dat het percentage corona-antistoffen gelijk is bij de grootste bevolkingsgroepen in Amsterdam. Alleen bij de kleinere groep Ghanezen ligt dit percentage hoger. 
Meer over dit onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
Op zoek naar kennisvragen over sportblessurepreventie
Wat is volgens u de meest cruciale kennisvraag om te beantwoorden zodat sportblessures worden voorkomen? Kies uit de verzamelde kennisvragen.
Stem vóór 31 december
Twitter Facebook LinkedIn
  
Herstart pilot hielprik screening ALD
Op 1 januari 2021 gaat de pilot hielprik screening op de ziekte adrenoleukodystrofie (ALD) opnieuw van start. De pilot ALD in vier provincies is een van de projecten in het kader van de (uitbreiding) neonatale hiel-prikscreening.
Meer weten?
Twitter Facebook LinkedIn
Meedoen op de arbeidsmarkt
Gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven.
Filmpje Vakkundig aan het werk
Twitter Facebook LinkedIn
 
Implementatienetwerk sport en bewegen
Eind december opent de subsidie-oproep voor het vormen van een implementatienetwerk sport en bewegen. De focus ligt op het opleiden van sport- en beweeg-onderzoekers bij kennisinstellingen
op het gebied van implementatie.
Meer weten?
Twitter Facebook LinkedIn
In het kort
Nieuw onderzoek 
Samen Sportief in Beweging zet in op gezonde leefstijl
Reeks Kennisbenutting en Implementatie
De gecombineerde leefstijl-interventie Samen Sportief in Beweging (GLI SSiB) is opgenomen in de basisverzekering. Dankzij de implementatie-impuls konden ze alle noodzakelijke stappen doorlopen.
Nu is het tijd voor opschaling
Twitter Facebook LinkedIn
   
Gebruik van Big Data bij gemeenten
Hoe gebruik je Big Data in onderzoek om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren in het domein Werk en Inkomen? Rotterdam past dit al toe.
Wat kunnen andere gemeenten hiervan leren?
Twitter Facebook LinkedIn
   
Projectresultaten
Rouwen in coronatijden
De strenge regels rond 'social distancing' zorgen ervoor dat afscheid nemen na het verlies van naasten traumatisch kan zijn. Door ervaringen te delen verkleinen we de kans op gecompliceerde rouw.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Methode voor mentaal herstel na sport helpt
In dit project is de Chatbot Assisted Thriving Optimalization (CATO) ontwikkeld, die sporters ondersteunt bij het mentaal herstel na sportprestaties. Uit de tests bleek dat sporters die het (bijna) dagelijks hadden gebruikt een beter mentaal herstel rapporteerden.
Benieuwd naar de chatbot?
Twitter Facebook LinkedIn
Almere helpt status-houders met eigen regie
Reeks Vakkundig aan het werk
Hoe zorg je dat statushouders stap voor stap weer zelf aan het roer komen te staan? Almere helpt statushouders aan werk of scholing en legt de focus daarbij op het ontwikkelen van die eigen regie.
Lees over de methodiek In Beweging
Twitter Facebook LinkedIn
Rookvrije sport-verenigingen
Veel kinderen komen op sport-verenigingen waar vaak nog buiten wordt gerookt, bijvoorbeeld langs de lijn. Zien roken, doet roken. Een rookvrije sportvereniging biedt het goede voorbeeld.
Tips voor de praktijk
Twitter Facebook LinkedIn
  
Opsporen van groeivertraging in zwangerschap
Extra echo’s dragen niet bij aan een vermindering van het aantal baby’s met ernstige gezondheids-problemen bij de geboorte. Dit bleek uit de IRIS studie onder ruim 13.000 zwangeren.
Bekijk het filmpje
Twitter Facebook LinkedIn
Just do HIT!
Het high-intensity interval training (HIT) programma voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking is na succesvol testen geïmplementeerd in de praktijk. Voor fysiotherapeuten is scholingsmateriaal gemaakt.
Bekijk de resultaten
Twitter Facebook LinkedIn
Kinderen onderzoeken hoe gezond hun wijk is
Binnen het project ‘Twaalf jaar Zwolle Gezonde Stad’ is een handleiding ontwikkeld voor professionals die aan de slag willen met Photovoice: een participatieve methode voor actieonderzoek.
Meer weten?
Twitter Facebook LinkedIn
Jij en Je Gezondheid voor primair onderwijs
De digitale werkwijze Jij en Je Gezondheid helpt bij het vroegtijdig signaleren van kinderen met risicogedragingen en/of (verhoogde kans op) sociaal-emotionele problemen.
Meer over de werkwijze
Twitter Facebook LinkedIn
  
Preventie in Mediator
Vlak voor Kerst verschijnt het volgende nummer met daarin weer een aantal preventieonderwerpen. Een tipje van de sluier: ‘HPV-vaccinatie halen of niet? Informatie op maat voor een weloverwogen beslissing’, ‘SuperFIT stimuleert bewegen en fruit in de kinderopvang’ en ‘Achteruitgang brein mogelijk te remmen via voeding’. Dit en nog veel meer.
Nieuwsgierig?
Agenda
Webinar (Engels) - Using microbial interactions to improve resistance management
17
dec 2020
 
10am EST/ 4pm CET,
Webinar
Aanbieden kennisagenda microplastics & health
11
Jan 2021
 
15.30 - 16.30, Livestream
 
Matchmakingsbijeenkomst NWA Gezondheids-verschillen
22
jan 2021
 
10:00 - 12:30,
Online bijeenkomst
European Implementation Event
27-28
mei 2021
 
09.00 - 17.00, Postillon, WTC Rotterdam 
 
Subsidies
Deadline: 31 december 2020, 14.00 uur
Sportinnovator Vouchers 2020
Deadline: 12 januari 2021, 14.00 uur
Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur
Deadline: 12 januari 2021, 14.00 uur
Impuls initieel onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur
Deadline: 14 januari 2021, 14.00 uur
Pilotonderzoek Klimaat & Gezondheid
Deadline 19 januari 2021, 12.00 uur
Sportinnovator subsidietraject: fase 2 – onderzoek en ontwikkeling
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en Leefomgeving (NWO)
Deadline 9 februari 2021, 14.00 uur
Zwangerschap en geboorte: ronde 2020-2021 (projectidee)
Deadline 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Vooraankondiging
13th transnational call JPIAMR
One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance (AMR)
Bekijk de aankondiging
  
Verwachte subsidie-oproepen 2021
Benieuwd naar de komende subsidieoproepen op het gebied van preventie?
Bekijk ze hier
Ook in het nieuws
Publicaties
Terugblik: doen wat werkt in het sociaal domein
Op 10 november vond dit congres plaats; een unieke samenwerking tussen Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie.
Naar het e-magazine
Twitter Facebook LinkedIn
Leren van wat goed gaat in de geboortezorg
Hoe werk je samen aan goede kwaliteit van integrale geboortezorg, die aansluit bij wat voor toekomstige ouders belangrijk is? In twee regio’s leren ze vooral van wat goed gaat.
Interview leren en verbeteren
in de zorg
Twitter Facebook LinkedIn
Klimaat en gezondheid
Extra informatie voor het indienen van een onderzoeksvoorstel Klimaat en Gezondheid.
Bekijk de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
Minder praten, meer doen
Cognitieve gedragstherapie is effectief bij het verminderen van angst- en depressieklachten bij jongeren. Effectieve elementen moeten dan wel toegepast worden. ‘Voor angstklachten is exposure essentieel, bij depressieve klachten gedragsactivatie.’
Wat werkt nog meer?
Twitter Facebook LinkedIn
 
E-magazine RIVM: verder kijken dan corona
De belangrijkste bevindingen uit de corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Rapportage over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland op de thema’s COVID-19, gezondheid, zorg en leefomgeving.
Lees het magazine
Twitter Facebook LinkedIn
Ganzenbord: speel het met kerst
Weet u alles over infectieziekten, corona, antibioticaresistentie, klimaat & gezondheid en voeding & gezondheid?
Speel het ganzenbord
Twitter Facebook LinkedIn
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
Lees meer
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube