Aan de slag met evaluatieonderzoek? Gebruik deze handige tool! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, oktober 2020
Jeugd


 
Uitgelicht
Helpen wanneer je nodig bent #ookditisMDT
MDT gaat over iets doen voor een ander én jezelf ontwikkelen. Juist in een lastige periode als de coronatijd, willen jongeren helpen. En dat deden ze! In deze projecten lieten zij meer dan ooit de relevantie van MDT zien. Met als resultaat mooie ontmoetingen en ontroerende verhalen.
Lees de verhalen van de jongeren!
Twitter Facebook LinkedIn
Kracht van prenataal huisbezoek
Al vóór de geboorte wordt de basis gelegd voor de groei, ontwikkeling en gezondheid van een kind. ‘Hoe beter de vroege ontwikkeling verloopt, hoe groter de kans dat het kind zijn of haar volledige potentie kan ontwikkelen.’ Daarom is prenatale zorg zo ontzettend belangrijk, vertelt prof. dr. Tessa Roseboom.
Lees het interview
  
Een goed aanbod aan interventies verbeteren en verfijnen
'Verbeter en verfijn het aanbod van bestaande interventies voor gezinnen met veel problemen en kinderen met ernstige opvoedproblemen' adviseert consortiumleider Danielle Jansen. Meer aandacht voor het sociaal netwerk, goede intervisie en goed contact onderhouden met het gezin, kan het verschil maken.
Meer over interventies voor multiprobleemgezinnen
Twitter Facebook LinkedIn
In de praktijk loopt het vaak anders
Bent u van plan om een project te starten over het evalueren van een vernieuwing? Maak gebruik van de tool ‘In de praktijk loopt het vaak anders’. Deze helpt u om problemen tijdens de uitvoering van uw evaluatieonderzoek te voorkomen.
Bekijk de tool!
Twitter Facebook LinkedIn
 
Regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) delen kennis op vernieuwde website
Op de vernieuwde website vindt u het laatste nieuws over de projecten, onderzoeken en opbrengsten. En leest u aan welke vraagstukken zij werken. Vanaf eind deze week vindt u hier ook de geplande Meet & Greet sessies met de werkplaatsen.
Ga naar www.werkplaatsenjeugd.nl
Nieuws
Wilco Peul per 1 september 2020 benoemd als bestuurslid ZonMw 
Podcastserie over gevolgen van het coronavirus voor professionals die met kinderen, jongeren en hun ouders werken 
Zoeken naar zinvolle informatie-uitwisseling tussen huisarts en jeugdarts 
Projectresultaten
Jij en Je Gezondheid ook voor primair onderwijs beschikbaar
De digitale werkwijze Jij en Je Gezondheid is doorontwikkeld voor de preventieve gezondheidsonderzoeken op het primair onderwijs bij kinderen op 5- en 10-jarige leeftijd. De werkwijze helpt bij het vroegtijdig signaleren van kinderen met risicogedragingen en/of (verhoogde kans op) sociaal-emotionele problemen.
Lees meer over de nieuwe werkwijze
SAMEN Magazine: Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd
Wat heeft de werkplaats SAMEN geleerd uit 4 jaar onderzoek naar een betere zorg voor jeugd? Ouders, jongeren en professionals vanuit de praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen blikken terug en kijken naar de toekomst: Hoe kan de nieuwe regionale kenniswerkplaats SAMEN blijven bijdragen aan betere zorg?
Bekijk het SAMEN magazine
  
Probleem- en krachtenanalyse met jongeren en opvoeders via online tool
Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het overzichtelijk weergeven van de problematiek. Alsook inzicht geven in de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin. Dat is het doel van de nieuwe online tool die is ontwikkeld door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.
Bekijk de tool
Vernieuwde SPARK e-learning
De SPARK helpt bij het signaleren van problemen en analyseren van risico's bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. Naast een basismodule over het werken met de SPARK leert u in de verdiepingsmodules over het gebruik van de SPARK per specifieke leeftijdsfase. U vindt de e-learning in de JGZ Academie.
Aan de slag met de e-learning
 
Meer projectresultaten
Depressie bij jongeren beter behandelen
Nieuwe podcast over onveilig opgroeien en de schaduwkanten van ouderschap
  Jongeren met een LVB duurzaam aan de slag 
Kinderen beschermen tegen roken: routekaart voor Rookvrije Generatie 
Schuldhulppreventie begint met praten over geld: de werking van lespakketten op mbo-scholen
Nieuw onderzoek
Onderzoek naar gevolgen coronapandemie voor kinderen
Experts maken zich zorgen over de psychische gevolgen van de coronapandemie voor kinderen en jongeren. Kinderen ervaren lichamelijk gezien weinig negatieve gevolgen, maar hoe gaan ze om met bijvoorbeeld de sociale beperkingen van een lockdown? Een multidisciplinair team van deskundigen én kinderen doet onderzoek naar de effecten van de coronapandemie op de korte en lange termijn.
Meer over dit onderzoek
Evenementen
Online conferentie Bouwstenen van effectonderzoek
Op 26 november 2020 presenteren de 7 consortia Effectiviteit psychosociale interventies jeugd hun geleerde lessen van onderzoek naar de kernelementen van bewezen effectieve interventies voor kinderen en jongeren. Het programma van de dag staat nu online!
Schrijf u nu in!
Voor de Jeugd Dag
2
NOV
 
9.00 - 17.00 uur, Digitaal
 
Online congres Doen wat werkt in het sociaal domein
10
nov
 
9.00-12.40 uur, Digitaal
 
Live webinar 'Wat kan jij doen' - bij vermoeden van kindermishandeling
13
NOV
  9.30 - 11.30 uur,
Digitaal
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2020: online editie
19
NOV
 
9.00 - 16.00 uur, Digitaal
 
 
Subsidie
Onbeperkt meedoen! Onderwijs, Opleiding & Werk
Tot 2 november kunt u een projectidee indienen voor het wegnemen van onzichtbare drempels op het gebied van onderwijs, opleiding en werk bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Deadline voor het indienen is 14.00.
Bekijk de subsidieoproep
Deadline: 16 november 2020, 14.00 uur
Vervolgonderzoek outcome aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe regio’s
Deadline: 8 december 2020, 14.00 uur
Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data Fase II
Deadline: 12 januari 2021, 14.00 uur
Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur
Deadline: 13 april 2021
NWA - Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
 
Deadline: 24 juni 2021
NWA-programma ‘Onderzoek op routes door consortia’
 
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube