Lees meer over benutten gezondheidspotentieel, klimaat en gezondheid en jongeren in beweging krijgen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, oktober 2020
Preventie
 
Actueel
Onderzoek naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Hoe kan het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaal-economische positie beter worden benut? De Nationale Wetenschaps-agenda (NWA) zoekt onderzoekers en consortiumdeelnemers voor deze nieuwe subsidieoproep.
Meer over de subsidieoproep en infobijeenkomst op 6 november
Twitter Facebook LinkedIn
Eerste subsidieoproep Klimaat en gezondheid
Doel van de oproep is meer inzicht krijgen in de gezondheidseffecten van klimaatverandering en welke passende maatregelen nodig zijn. Tijdens de digitale info-bijeenkomst op 26 november kunt u ook mogelijkheden voor samenwerking verkennen.
Meld u aan!
Twitter Facebook LinkedIn
Geen MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker
De Gezondheidsraad adviseert het bevolkingsonderzoek borstkanker nu niet aan te vullen met MRI voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel. Dit advies is mede gebaseerd op de DENSE-studie waarin vrouwen na de reguliere screening, aanvullend een MRI kregen.
Onderzoek naar borstkankerscreening
Twitter Facebook LinkedIn
Jongeren in beweging krijgen
Hoe houden we de jongere generatie fit? Hoe richten we de maatschappij in zodat bewegen leuk, aantrekkelijk en vanzelf-sprekend wordt? Een aantal experts leggen uit hoe ze gedragsverandering een zetje geven.
Bekijk het filmpje
Twitter Facebook LinkedIn
 
Sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst
In de bijeenkomst ‘De sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst’ zijn nieuwe kennisvragen opgehaald om de sportdeelname van de vmbo jeugd te versterken en behouden. Die gaan we gebruiken voor de oproep die uitnodigt tot deelname aan de sandpit.
Lees het verslag
Twitter Facebook LinkedIn
Vernieuwing en samenwerking in onderwijs
Door in te zetten op onderwijsvernieuwing geven we een impuls aan de preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat.
2 impuls subsidieoproepen
Twitter Facebook LinkedIn
Dashboard voor antimicrobiële resistentie
Voor de onderzoekers is een nieuw overzicht van collecties, databanken en diensten van onderzoek naar antimicrobiële resistentie (AMR) gemaakt.
Meer weten?
Twitter Facebook LinkedIn
 
In het Kort
Nieuw onderzoek
Implementatie-impuls voor Fietsmaatjes
Fietsmaatjes.NL laat mensen met een beperking fietsen met een maatje op een duofiets. ‘We willen onze aanpak verbeteren en goed beschrijven, zodat meer regio’s het omarmen.’
Implementatie-impuls zorgt voor uitbreiding
Twitter Facebook LinkedIn
Kennisplaats Werk en Inkomen
Regioplan verkent in hoeverre er in het veld van Werk en Inkomen behoefte bestaat aan een kennisplaats. Zo’n kennisplaats moet de infrastructuur versterken rond evidence based werken in het sociaal domein.
Waar heeft het veld van Werk & Inkomen behoefte aan?
Twitter Facebook LinkedIn
Sporten en bewegen in coronatijd
Wat zijn de effecten van de 1,5 meter samenleving op ons beweeggedrag? En wat is de impact van sport in coronatijden? Twee projecten uit het COVID-19 programma ‘Maatschappelijke effecten’, onderzoeken dat.
Meer weten?
Twitter Facebook LinkedIn
Antibioticaresistentie en FAIR-data
Bij nieuwe onderzoeken naar antibioticaresistentie gebruiken onderzoekers bestaande data en maken deze meer vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar (FAIR).
Bekijk de 8 gehonoreerde projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Effect leefstijladvies huisarts
Uit onderzoek blijkt dat de korte termijn effecten van een preventieprogramma om via huisartsen hart- en vaatziekten en diabetes te voorkomen positief zijn, maar de kosteneffectiviteit op lange termijn blijft uit.
Meer over dit promotieonderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
Handreiking voor behandeling GHB-verslaving 
Om terugval in GHB-gebruik te voorkomen is een systematische behandelstrategie ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een handreiking voor behandeling, een factsheet en een achtergronddocument.
Lees het nieuwsbericht
Twitter Facebook LinkedIn
  
Implementatie Triple-I methodiek bij vmbo-docenten
De Triple-I-methode brengt jongeren met elkaar in gesprek over een actieve leefstijl. Met een implementatiesubsidie is een training voor docenten ontwikkeld en getest. De deelnemers waren enthousiast over de training en zagen de meerwaarde ervan.
Meer weten?
Twitter Facebook LinkedIn
Begeleiding naar werk voor 45-plussers blijft lastig
Na een geslaagde pilot bood de gemeente Almere een grote groep 45-plussers extra begeleiding. Ondanks het succes van de pilot, vielen bij de opschaling de resultaten tegen. Toch zijn er waardevolle lessen te leren.
Lees verder
Twitter Facebook LinkedIn
  
Preventie in de Mediator
‘Het kan goedkoper én effectiever’
Inzicht in de kans op baarmoederhalskanker maakt verfijning mogelijk van het bevolkingsonderzoek.
Interview met Hans Berkhof
Begrijpen waarom niet iedereen sport
Om diabetespatiënten te motiveren een actieve leefstijl vol te houden is een werkboek voor zorgverleners gemaakt. Het helpt zorgverleners om niet onbewust vanuit eigen perspectief te redeneren.
Mirjam Stuij vertelt over het werkboek
   
Online keuzehulp-middel voor sportapps
Wereldwijd zijn er vele duizenden sportapps beschikbaar. Probeer uit dat enorme aanbod maar eens de gewenste app te selecteren als gebruiker. Een online beslistool helpt sporters hierbij.
Meer over de tool
   
Evenementen
Samen toekomst maken
27
okt
 

12.00 - 17.00,          De Fabrique, Utrecht

Informatiebijeenkomst NWA Gezondheidsverschillen
6
nov
 
10:00 - 11:30, Online
Online congres Doen wat werkt in het sociaal domein
10
nov
 

09:00 - 12:40, online congres

Matchmakingsbijeenkomst NWA Gezondheidsverschillen
13
nov
 

10:00 - 12:00,
online

Netwerkbijeenkomst Klimaat en gezondheid
26
nov
 
10:00 - 17:00, Online en interactief
European Implementation Event
27-28
mei 2021
 
09.00 - 17.00, Postillon, WTC Rotterdam 
Subsidies
Sportinnovator daagt innovatoren uit met innovatiecompetitie
Deadline 8 november 2020, 17.00 uur
Tot 8 november 2020 kunnen bedrijven zich inschrijven voor de 3 innovatiechallenges:
Deadline: 27 oktober 2020, 14.00 uur
COVID-19: Societal dynamics in the Dutch Caribbean
Deadline 16 november 2020, 14.00 uur
Vervolgonderzoek outcome aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe regio’s
Deadline: 17 november 2020, 14.00 uur
NWA Economische veerkracht van vrouwen
Deadline: 24 november 2020, 14.00 uur
Subsidieoproep 'Gemeenten Samen Gezond'
Deadline: 3 december 2020, 14.00 uur
Verbetering kwaliteit poortwachtersproces
Deadline 8 december 2020, 14.00 uur
Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data Fase II
Deadline: 31 december 2020, 14.00 uur
Sportinnovator Vouchers 2020
Deadline: 12 januari 2021, 14.00 uur
Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur
Deadline: 12 januari 2021, 14.00 uur
Impuls initieel onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en Leefomgeving (NWO)
Deadline 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Verwachte subsidie-oproepen 2020/2021
Benieuwd naar de komende subsidieoproepen op het gebied van preventie?
Bekijk ze hier
En ook in het nieuws...
 
Publicaties
3e leernetwerkbijeenkomst Aan de slag met preventie in uw gemeente
De zes consortia spraken elkaar op 29 september. ‘Wijzer in de Wijk’ stond centraal en belichtte het belang van samen leren.
Meer over wijzer in de wijk
Hoe werkt subsidie aanvragen?
Subsidie aanvragen kan alleen nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. Elk programma heeft een procedure van aanvragen en beoordelen.
In 10 stappen subsidie aanvragen
Vacature Programma-secretaris Zwangerschap, geboorte en gezond opgroeien
Voor versterking van onze programma’s rond de eerste fase van het leven, is het cluster Preventie op zoek naar jou:
onze nieuwe leergierige en enthousiaste collega.
Lees meer
 
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website.  Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
aanmelden
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube