Projecten gericht op ouderen binnen regeling 'Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)' Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, mei 2020
Nieuwsbrief Ouderen
 
Nieuws
Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ binnen COVID-19 Programma open
Vanaf vandaag kunnen onderzoeksinstellingen samen met (maatschappelijke) instellingen en ondernemingen of lokale overheden gezamenlijk een subsidie aanvragen om een praktisch probleem gerelateerd aan de coronacrisis en de maatregelen daartegen snel op te pakken. Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van aanvragen voor deze subsidieoproep op 25 mei 2020, 12.00 uur.
Lees meer over deze subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Subsidieoproepen COVID-19 programma opengesteld
In de afgelopen weken zijn er subsidieoproepen opengesteld binnen het actie- en onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma is gericht op onderzoek naar de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Gezien de urgentie van handelen staan deze oproepen kort open. In dit bericht vindt u alle relevante informatie over het programma en de openstaande subsidieoproepen.
Lees meer over de subsidieoproepen
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Muziek en dementie, projecten in coronatijd
“Samen zingen maakt herinneringen, verhalen en emoties los. Het gevoel verbonden te zijn met andere mensen, is in deze coronatijd van levensbelang”, zegt zangeres en trainer Maartje de Lint,  initiator van de training 'Zingen in de zorg'. Zij vond een oplossing om in deze tijd een stimulans te geven aan dit initiatief. Ook de Stichting Participatie met Dementie vond een oplossing voor het opschorten van de activiteiten van hun Participatiekoren, waaraan zangers met en zonder dementie klassieke muziekstukken zingen, vanwege de coronabeperkingen. 
Lees meer over deze projecten in coronatijd
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Overzicht van de projecten uit de ronde ‘Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)'
Het ministerie van VWS maakte
€850.000 vrij voor creatieve oplossingen voor tekorten aan materiaal en oplossingen voor andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Deze regeling is inmiddels gesloten. Bekijk de projecten gericht op ouderen die van start zijn gegaan.
Bekijk hier de projecten
Wij & corona. Verhalen in coronatijd.
Het coronavirus legt ons publieke leven grotendeels stil. De maatregelen om afstand tot elkaar te bewaren en voorlopig vooral thuis te blijven, veranderen ons leven ingrijpend. Hoe beleven senioren in Nederland deze uitzonderlijke tijden? Waar maken zij zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag door? Op Wij & corona, een initiatief van Leyden Academy samen met stichting GetOud, verzamelen ze hun verhalen en geven ze een podium aan ouderen om hun ervaringen te delen.
Lees hier de verhalen
Meer nieuws
Wat hebben zorgverleners nodig in de palliatieve zorg voor mensen met dementie? Lees hier de uitkomsten van een vragenlijstonderzoek van het project DEDICATED.
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft ook deze week een 'IVM Coronanieuws' uitgebracht. Het journaal is mede mogelijk gemaakt door het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Het contact tussen huisartsen en patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) loopt vaak vast op de communicatie. Ineffectieve zorg is het gevolg. Juul Houwen onderzocht waar het misgaat en welke elementen essentieel zijn voor goede zorg aan deze groep patiënten.
Projectresultaten
Betere zorg voor jonge mensen met dementie bij probleemgedrag
Onbegrepen gedrag of probleemgedrag komt vaak voor bij dementie. Ook jonge mensen met dementie hebben hiermee te maken. Onderzoekers van het Radboudumc proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe zorgverleners het beste kunnen omgaan met probleemgedrag in het verpleeghuis.
Bekijk hier de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Inventarisatie zingeving en geestelijke verzorging
De Universiteit voor Humanistiek maakte een inventarisatie van relevante begeleidingsprojecten en -interventies over zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Lees hier meer over de inventarisatie
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Effectief leren verbetert de zorg nu én in de toekomst
Wat zijn de ingrediënten voor een effectieve leerstrategie in de zorg? En met welke vormen van werkplek leren verbeter je de zorg? In 13 projecten werken projectteams aan methodiekontwikkeling en onderzoek naar leren en verbeteren in de zorg. In dit interview delen 3 onderzoekers hun eerste ervaringen.
Lees hier het interview
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Programmeringsstudie Geriatrische Revalidatie en Eerstelijnsverblijf van start
Deze maand start binnen het programma Beter Thuis een project uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, gericht op het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de geriatrische revalidatiezorg en het eerstelijnsverblijf.
Lees meer over dit project
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Wijkverpleegkundige ondersteunt ouderen na ziekenhuisopname
De zorg voor ouderen met meerdere chronische ziekten verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie. Om die zorg optimaal te kunnen bieden, ontwikkelden het Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam nieuwe werkwijzen. Wijkverpleegkundigen zijn hierin de spil.
Lees hier het artikel
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Nieuwe projecten 
Slimme ICT-oplossingen voor ouderen
Hoe kan slimme technologie senioren helpen om langer zelfstandig en zelfredzaam te blijven? Met het programma Active & Assisted Living (AAL) ondersteunt ZonMw projecten die zulke technologie ontwikkelen. Zes gedreven projectleiders lichten de nieuwste oplossingen toe.
Bekijk hier de gestarte projecten
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Evenementen
Bijeenkomsten en evenementen tot 1 september zijn veelal afgelast en in sommige gevallen uitgesteld. Zie voor het actuele overzicht onze agenda.
Subsidie
Subsidieoproep Geweld hoort nergens thuis
Voor het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis is een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd. Deze richt zich op onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving, waaronder over ouderenmishandeling. Wilt u onderzoeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn, welke rol (initiële) opleidingen hebben en hoe deze kennis en vaardigheden benut kunnen worden in de praktijk? Bekijk dan de oproep en maak vóór 9 juni 2020 uw intentie tot indienen kenbaar.
Bekijk hier de subsidieoproep
Deadline: 14 mei 2020, 14:00 uur
COVID-19: bottom-up aandachtsgebied 1 en 2 projectidee fase
Deadline: 25 mei 2020, 12:00 uur
COVID-19: Wetenschap voor de praktijk
Deadline: 15 juni 2020, 14:00 uur
Ronde 4b - MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk
Deadline: 30 juni 2020, 14.00 uur
Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 1)
Deadline: 25 mei 2020, 14:00 uur
COVID-19: bottom-up aandachtsgebied 3 projectidee fase
Deadline: 8 juni 2020, 14:00 uur
Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: verpleegkundige modules bij richtlijn osteoporose
Deadline: 25 juni 2020, 14.00 uur
Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase II
Deadline: 24 augustus 2020, 17.00 uur
AAL - Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube