Hoe kan het gebruik van data en digitale middelen bijdragen aan passende en laagdrempelige JGZ? Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, december 2019
Jeugd

 
Uitgelicht
e-Health sleutel tot passende en laagdrempelige JGZ
Hoe kan het gebruik van data en digitale middelen bijdragen aan een passende en laagdrempelige jeugdgezondheidszorg? Paula Zwijgers vertelt in dit interview over digitale mogelijkheden in de JGZ en wat nodig is om deze te benutten.
Hoe benut ik de digitale mogelijkheden?
Twitter Facebook LinkedIn
Vooraankondiging: Jeugdimpressie komt er weer aan!
In januari verschijnt onze impressie Jeugd 2019 | 2020. Hierin laten we u zien hoe u als jeugdprofessional, maar ook bij de gemeente, opleidingen of als onderzoeker met kennis de kwaliteit van de (preventieve) jeugdhulp kunt verbeteren. En blikken we vooruit naar mogelijkheden in 2020. Als abonnee op onze nieuwsbrief ontvangt u deze automatisch. We delen de jeugdimpressie ook via onze LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd.  
Volg ons op Linkedin
  
Online zelftest: ben ik gameverslaafd? 2.0
Gamen is voor veel kinderen en jongeren een gebruikelijke tijdsbesteding, maar kan zich ontwikkelen tot een verslaving. Sinds 2012 kunnen jongeren door middel van een online zelftest nagaan of hun gamegedrag problematisch is. Tony van Rooij paste deze test aan op basis van nieuwe inzichten. Hij vertelt erover in dit interview.
Bekijk de test en lees meer!
Praktijkgestuurd onderzoek voor betere zorg aan risicojongeren
Hoe zorgt u ervoor dat jongeren die risico lopen om (opnieuw) in de criminaliteit te belanden de beste zorg krijgen? Binnen de Academische Werkplaats Risicojeugd ontwikkelen forensische, jeugdzorg- en ggz-instellingen samen met universiteiten, hogescholen en gemeenten, praktische hulpmiddelen om deze jongeren een gunstiger toekomstperspectief te bieden. Eva Mulder vertelt erover in dit interview.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
 
Nieuws
Nieuw in de JGZ Academie: de e-learning Depressie
7e Els Borst Lezing over de positie van sociaal kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving
Website Kansrijke Start gelanceerd
Projectresultaten
Samenwerking tussen hulpverlener en cliënt essentieel voor effectieve hulp
Een goede alliantie tussen hulpverlener en cliënt is belangrijk voor een goed verloop en resultaat
van de hulp. Recente afgeronde onderzoeken leveren belangrijke nieuwe inzichten en aanbevelingen op. Lees wat professionals kunnen doen om te zorgen voor goede allianties. En vind informatie voor cliënten en aanbevelingen voor nader onderzoek.  
Bekijk het rapport en het factsheet 
Onderzoek naar beslissen over uithuisplaatsing
Beslissen over uithuisplaatsing van een kind is complex. De richtlijn Uithuisplaatsing helpt professionals hierbij. Onderdeel van de richtlijn is het instrument ‘Beslissen over uithuisplaatsing.’ Met professionals van 6 praktijkinstellingen werd onderzoek naar dit instrument gedaan. 
Lees de resultaten van dit onderzoek
 
JGZ-richtlijn Motorische Ontwikkeling beschikbaar
De nieuwe richtlijn Motorische Ontwikkeling biedt JGZ-professionals kennis en handvatten om motorische ontwikkelingsproblemen goed te kunnen signaleren. Daarnaast biedt de richtlijn inzicht in mogelijke oorzaken en de meest geschikte signaleringsinstrumenten.
Bekijk de richtlijn
Twitter Facebook LinkedIn
Soepele transitie van kind- naar volwassenzorg
Als een jongere met een chronische aandoening 18 wordt, verandert er veel door de overstap van kind- naar volwassenzorg. Deze transitie van medische zorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom wordt er nu een kwaliteitsstandaard Transitiezorg ontwikkeld. Projectleider Dunja Dreesens en ervaringsdeskundige Lisa Verberg vertellen over de standaard en waarom het zo belangrijk is dat jongeren hierbij betrokken zijn.
Praat niet over, maar met jongeren
 
Meer projectresultaten
Zorgeloos naar school met een chronische aandoening
Met het Nederlands CP register werken we aan waardegedreven zorg
Nieuw onderzoek
Onderzoek voor ethische vraagstukken in gezondheid
Binnenkort starten diverse nieuwe onderzoeken op het kruispunt van gezondheid en jeugd, waar een concreet en actueel ethisch vraagstuk of dilemma aan ten grondslag ligt. De projecten onderzoeken onder andere de verhoogde kans op kinderziekten en -sterfte in achterstandswijken, de belangen van pleegkinderen met een religieuze achtergrond en de ontmoeting tussen donor en donorkind.
Lees meer over de onderzoeken
Evenementen
Landelijke bijeenkomst Kansrijke Start
6
feb
 
09.00 - 17.00,  Amersfoort 
   
    
Jeugd in Onderzoek
Wilt u uw kennis over de jeugd- en onderwijssector delen tijdens Jeugd in Onderzoek? Dien dan uw sessie in. En wie weet verzorgt u op 12 mei 2020 een sessie of een pitch. Aanmelden kan tot en met 13 januari 2020.
Dien uw sessie in
 
ZonMw trotse hoofdpartner
e-healthweek 2020
Op 27 januari 2020 is de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie. Nu er vol wordt ingezet op meer regie voor de cliënt, staat het zorgstelsel voor een revolutionaire transitie naar een modern participatiesysteem, waarin zorgprofessionals en cliënten nauw samenwerken. e-Health speelt hierin een centrale rol.
Meer weten
   
Subsidie
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda - Matchmakingsbijeenkomsten
Deadline: 18 februari 2020, 14.00 uur
Landelijk onderzoek structureel echoscopisch onderzoek bij 13 weken zwangerschap
Deadline: 10 maart 2020, 14.00 uur
Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap - programmalijn onderzoek - projectidee
Deadline: 21 januari 2020, 14.00 uur
Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
Deadline: 10 maart 2020, 14.00 uur
Praktijkgericht Onderwijsonderzoek - Gedrag en Passend onderwijs
  
Vooraankondiging subsidieoproepen 
Deze week worden er 2 subisidieoproepen vanuit het Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis gepubliceerd. Deze oproepen zijn gericht op (vroeg)signalering en regie en samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het Onderzoeksprogramma ggz stelt in december 2019 een subsidieoproep open. Er kan subsidie aangevraagd worden voor klinisch toegepast onderzoek gericht op de effectiviteit en kosteneffectiviteit van nieuwe en bestaande therapieën, behandelingen of interventies.

Daarnaast wordt in december een subisidieoproep van het NRO verwacht over gelijke kansen richting de toekomst voor onderzoek naar jongeren in het (v)mbo met een (niet-westerse) migratieachtergrond.
blijf op de hoogte via linkedin
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Volg ZonMw: Jeugd op LinkedIn
   
Wij wensen u fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling. Samen met u kijken we uit naar een succesvol 2020.
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube