Lees o.a. over onze publicatie 20 jaar preventie bij ZonMw, staatssecretaris Blokhuis nam deze onlangs in ontvangst. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juli 2019
Preventie
 
Actueel
Blokhuis: ‘De bal ligt bij ons allemaal’
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) nam de publicatie ‘20 jaar preventie bij ZonMw’ in ontvangst. ‘Je komt alleen verder door er met elkaar voor langere tijd de schouders onder te zetten’, aldus Blokhuis.
Meer weten over dit feestelijke moment?
Publicatie ‘20 jaar preventie bij ZonMw’
Hoe is ingespeeld op de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar? Welke impact hebben de  resultaten  in de samenleving? Wat kunt u van ons verwachten?
Download de publicatie
Véronique Timmerhuis nieuwe directeur
‘Het is een eer om als directeur ZonMw aan de slag te gaan, ik zal dit met enthousiasme gaan doen’, aldus Véronique Timmerhuis. Per 1 januari 2020 volgt ze Henk Smid op.
Maak kennis met onze nieuwe directeur
 
Campagne 20 jaar preventie
Goede gezondheid is belangrijk. Daarom zetten we in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. In de komende edities van deze nieuwsbrief lichten we mooie resultaten uit, die vandaag de dag worden gebruikt.
www.zonmw.nl/20jaarpreventie
Nieuw programma Infectieziektebestrijding
Het ministerie van VWS heeft het ZonMw-programmavoorstel ‘Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023)’ goedgekeurd. Het is een vervolg op het programma dat in 2014 startte.
Meer weten?
 
Nieuw logo
Ons logo is gemoderniseerd. Bent u projectleider van een ZonMw-project? Gebruik dit logo dan om helder te communiceren dat uw project (mede) mogelijk gemaakt is door ZonMw.
Meer over het nieuwe logo
In het kort
Nieuw onderzoek
Gehonoreerde consortia Werkzame elementen
De komende 4 maanden worden er 6 voorstudies uitgevoerd naar de actuele stand van zaken op de thema’s overgewicht, alcohol en roken.
Bekijk de projecten
Vragenlijst antimicrobiële resistentie
Wilt u een bijdrage leveren aan een internationaal overzicht van biologische collecties, databases en onderzoeksinsfrastructuren? JPIAMR, VALUE-Dx en ZonMw nodigen u uit de vragenlijst in te vullen.
Geef uw mening voor 1 september 2019 (Engels)
Projectresultaten
X-Fittt 2.0 nu erkend
De gecombineerde leefstijlinterventie X-Fittt 2.0 heeft het erkenningstraject van het Centrum Gezond Leven succesvol doorlopen. De interventie is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl, met specifieke aandacht voor mensen met een lager inkomen.
Wat doet X-Fittt 2.0?
   
Sportimpuls
De Sportimpuls financiert vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. 3 mooie voorbeelden: in 's-Gravenpolder bewegen ouderen in een beweegtuin. In Almere helpt sport en spel kinderen goed in hun vel en Hellendoorn heeft sport en beweeglessen voor peuters verbeterd.
   
Agenda
Conferentie Uitgerekend nu?!
23
sept
 
09:00 - 17:00,
Beatrix theater Utrecht
 
Bijeenkomst vroege opsporing
9
okt
 
09:30 - 13:00,
Utrecht
  
Subsidie
Deadline: 10 september 2019, 14:00 uur
Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap
Deadline: 10 september 2019, 14:00 uur
Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd
Deadline: 10 september 2019, 14:00 uur
Call for submission of project ideas ‘Tackling antibiotic resistance by reusing data and increasing FAIRness’
Deadline: 12 september 2019, 14:00 uur
Versterken en verbeteren van wijkgericht werken
Deadline: 24 september 2019, 14:00 uur
Preventieprogramma: Implementatie impulsen
Deadline: 24 september 2019, 14:00 uur
Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking
Deadline: 24 september 2019, 14:00 uur
Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde
Deadline: 24 september 2019, 14:00 uur
Vroege opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB
Deadline: 24 september 2019, 14:00 uur
Vroege opsporing - ronde 2019-2020
Verwachte subsidieoproepen
Sportinnovator fase 2 innovatieprojecten
September: subsidie voor consortia die met een haalbaarheidsstudie en marktanalyse de potentie aantonen van hun innovatie op het terrein van sport en bewegen.
Vooraankondiging Sportinnovator

En verder:
Juli: Big data en kansrijke start
Augustus: Infectieziektebestrijding (2019-2023)
September: Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Blijf op de hoogte van onze openstaande subsidies en te verwachten subsidies.
En ook in het nieuws
Publicaties
Bijeenkomst
‘Maak ruimte voor gezondheid’
De regionale samenwerkings-verbanden van ‘Maak ruimte voor gezondheid’ kwamen op 3 juli 2019 bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De consortia onderzoeken de effecten van de inrichting van de leefomgeving.
Bekijk het digitale verslag
   
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
aanmelden
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube