Zorg en ondersteuning van vluchtelingen | Klimaatverandering en gezondheid | Nieuw programma ‘onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap'. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2019
Preventie
 
Actueel
‘Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders’
Vandaag is het Wereld Vluchtelingendag. Iedereen die met statushouders werkt, weet dat het lastig is om hen aan een baan te helpen. Toch zijn er mogelijkheden om ook voor deze groep de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, al vergt het wel intensieve begeleiding.
Welke kansen ziet onderzoeker Kirsten Tinnemans?
Kennisagenda Klimaatverandering en Gezondheid
Niet eerder was er zo’n compleet overzicht van hoe klimaatverandering onze gezondheid beïnvloedt.
De kennisagenda besteedt aandacht aan hittestress, allergieën, infectieziekten, voedselgebonden ziekten, luchtkwaliteit en UV-straling.
Bekijk de kennisagenda
  
Programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap' van start
Op 17 juni heeft VWS het programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ goedgekeurd. Dit programma is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en kennisbenutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk.
Lees meer over de plannen
   
Vroege Opsporing: 2 subsidierondes opengesteld
Het programma Vroege Opsporing richt zich op screening bij gezonde mensen. Momenteel zijn hiervoor 2 subsidieoproepen geopend, gericht op verschillende thema’s. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 24 september 2019 om 14.00 uur.
Lees verder
In het kort
Projectresultaten
Sportimpuls
De Sportimpuls financiert vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. 3 mooie voorbeelden: Beweegkriebels verbetert het beweeg- en eetgedrag van peuters. In Limburg wordt succesvol gewerkt aan aangepast sporten voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen en in Kempen is met Special Heroes naschools sportaanbod gerealiseerd.
Gezonde taartjes
Veel mensen willen graag minder ongezond snacken. Ongezonde snacks kom je voortdurend tegen; onderweg naar school, werk of andere activiteiten. Hoe kan je mensen verleiden om  gezonder te snacken?  
Project Food in Motion
  
Integratie en participatie statushouders
Gemeenten hanteren verschillende aanpakken om statushouders aan het werk te helpen. Zo zetten gemeenten in op het ontwikkelen van integratie- en participatietrajecten. Recent zijn 4 projecten afgerond. Welke methoden zijn effectief?
Bekijk de afgeronde projecten
Eco alert: vroege detectie van virussen
Onder leiding van Erasmus MC is een generiek sample protocol ontwikkeld voor vroege opsporing van virussen die door muggen en teken worden overgedragen. Dit is belangrijk door het toenemend aantal uitbraken en de grotere geografische verspreiding van virussen.
Naar het resultaat
  
Preventie in de Mediator
‘We moeten thuiswonende ouderen ook screenen’
De meeste ondervoede ouderen wonen thuis, laat een groot Europees onderzoek zien. Coördinator Marjolein Visser pleit voor actievere opsporing van ondervoeding.
Lees het interview
Evenementen
Ministeriele AMR-conferentie
19-20
juni
 
09:00 - 17:00, Noordwijk
Bessensap
21
juni
 
12:00 - 17:00,
De rode hoed,
Amsterdam
 
Netwerkbijeenkomst Bruikbaar Onderzoek, thema Citizen Science
28
juni
 
10:00 - 17:00, ZonMw, Den Haag
Informatiebijeenkomst 3e ronde programma Antibioticaresistentie
17
juli
 
13:30 - 16:30, ZonMw, Den Haag
 
Subsidie
Subsidieoproep leefstijlgeneeskunde
Leefstijlgeneeskunde lijkt veelbelovend, maar is het ook (kosten) effectief? Dit is een van de belangrijke vragen die centraal staat in de subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde. Consortia, bestaande uit kennisinstellingen en praktijkpartijen, staan centraal. Indienen kan tot 24 september 2019.
Bekijk de subsidieoproep
Deadline: 2 juli 2019, 14:00 uur
Nationale Sportinnovator Prijs 2019
Deadline: 10 september 2019, 14:00 uur
Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap
Deadline: 10 september 2019, 14:00 uur
Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd
Deadline: 12 september 2019, 14:00 uur
Versterken en verbeteren van wijkgericht werken
 
Deadline: 24 september 2019, 14:00 uur
Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen
 
Deadline: 24 september 2019, 14:00 uur
Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking
Deadline: 24 september 2019, 14:00 uur
Vroege opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB
Deadline: 24 september 2019, 14:00 uur
Vroege opsporing ronde 2019-2020
En ook in het nieuws...
Sportproject toegekend NWA-ORC 2018
NWO stelt 1,7 miljoen euro beschikbaar voor het project TRansition Into Active Living: TRIAL. Het doel van het onderzoek is om mensen fysiek actief te houden in alle stadia van het leven.
Bekijk het nieuwsbericht
  
Nederland kwetsbaar: onderzoek naar ziekteoverdracht door muggen
Het Erasmus MC onderzoekt de komende 5 jaar met partners hoe we in Nederland beter voorbereid kunnen zijn op infectieziekten overgedragen door muggen.
Ga naar de website
   
Publicaties
Begeleiding van statushouders
Werk je met statushouders en ben je op zoek naar tips om hen beter te begeleiden in de uitvoering? In deze handreiking (Pharos) vind je volop tips op het gebied van gezondheid en participatie.
Tips voor professionals
   
Vacature programmamanager preventie. Reageer uiterlijk 23 juni 2019
Vacature Stagiaire communicatie cluster gezondheidsbescherming. deadline 1 augustus 2019
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website.  Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
Aanmelden
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube